Blog Post

Vývoj cien stavebných materiálov v roku 2023

14.02.2023 | 6 minúty čítania

 

V posledných rokoch muselo stavebníctvo čeliť veľkým výzvam. Jednou z nich bolo aj veľké zvýšenie cien stavebných materiálov. Čiastočne to bolo v dôsledku prudkého nárastu cien komodít, ktorý spôsobila vojna na Ukrajine a rastúce náklady na energie. Situácia vyvoláva niektoré významné otázky: Kedy ceny materiálov klesnú? Budú ďalej rásť, alebo naopak, nájdu krátkodobú rovnováhu?

V tomto článku by sme  chceli túto tému, príčiny a najmä prognózy odborníkov týkajúce sa rastu nákladov v stavebníctve rozobrať viac do hĺbky.

  • Aké faktory nás dostali do tejto situácie?
  • Dôsledky pre činnosť stavebných firiem
  • Ktoré typy materiálov boli postihnuté najviac?
  • Aké sú vyhliadky po zvýšení cien materiálov?
  • Kedy ceny materiálov klesnú?
  • Čo môžeme urobiť na zmiernenie dôsledkov?

Aké faktory nás dostali do tejto situácie?

Podľa ACR a jej indexu priamych stavebných nákladov sa objem bytovej výstavby na konci roka 2021 zvýšil o 23,5 %. Navyše, čoskoro po začiatku roku 2022 ruská invázia na Ukrajinu zvýšila tlak na priame náklady stavebného sektora. V dôsledku toho mal tento konflikt významný vplyv na ceny niektorých surovín, ako je hliník alebo íly.

Navyše, rastúce náklady v sektore energetiky značne ovplyvnili ceny stavebných prác, čo má zase vplyv na cenu výstavby domu.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine dosiahla cena hliníka a ocele svoje historické maximum. Niečo podobné sa stalo s meďou a olovom, hoci ich ceny sa už upravili. Pokiaľ ide o cenu dreva, teraz už je trikrát nižšia ako po invázii.

V máji boli ceny stavebných materiálov o 38 % vyššie ako v roku 2020. Spoločnosť CBRE je však presvedčená, že protiváhy inflačného napätia trh upokoja.

V porovnaní s obdobím pred pandémiou zaznamenala nebytová výstavba priemerný nárast o 23 % až 28 %. Nedostatok materiálov tiež výrazne ovplyvnil termíny výstavby, ktoré sa posunuli o 2 až 3 mesiace. V prácach, ktoré boli predmetom danej štúdie, sa zvýšili rozpočty na pokrytie nepredvídaného zvýšenia cien surovín. Skrátila sa aj platnosť ponúk, a to zo 6 mesiacov na 10 alebo 15 dní. Ďalšia postihnutá oblasť sa týka termínov plnenia a rozpočtov, u ktorých došlo k prepadu o 10 až 25 %.

Vývoj cien stavebného materiálu – Zdroj: gov.uk

Dôsledky pre činnosť stavebných firiem

Firmy pôsobiace v stavebníctve čelia veľkým ťažkostiam pri dodržiavaní stanovených termínov a zaručení cien dohodnutých so zákazníkmi.

Pretože sa dodávatelia už nemôžu zaviazať k harmonogramu dodávok, dodacie lehoty sa stali neistými a dokončenie prác je ohrozené. Niektoré stavby musia byť na určitý čas prerušené a iné sa oneskoria.

Problém s rastúcimi nákladmi na stavebné materiály ešte zhoršuje kríza v zásobovaní. Vzhľadom na vyčerpané zásoby, ktoré teraz predstavujú bežný problém, musia stavebné firmy ponúkať svojim zákazníkom iné ako dohodnuté materiály a pracovať s novými a neznámymi materiálmi.

Navyše musia spoločnosti reorganizovať svoje tímy a hľadať iných dodávateľov, ako sú ich obvyklí partneri, v snahe diverzifikovať svoje zdroje dodávok.

Aby obmedzili stratu marží na stavbách, musia stavebné firmy niekedy zvýšiť sadzby, ktoré pôvodne oznámili svojim klientom, a to vo verejnom aj v súkromnom sektore. Ak by sa prekročené náklady nepremietli do účtov vystavených zákazníkom, mohlo by u firiem vo stavebnom sektore dôjsť k zhoršeniu obchodnej situácie či dokonca ukončeniu činnosti.

Ktoré typy materiálov boli postihnuté najviac?

Portál lesouvrages.com a ďalšie zdroje uvádzajú, že zvýšenie cien malo vplyv najmä na tieto materiály: drevo a debnenie, oceľ, hliník, železo, bitúmen, PVC, glazúra, omietka, nátery, lepidlá, lepiace materiály, obkladačky a pieskovec.

Zvýšenie cien má vplyv na všetky druhy prác vrátane konštrukčných prác, údržby, novej výstavby, klimatizácie, tesárskych prác, renovácie a energetickej renovácie.

Okrem materiálov, ktorých nákup predstavuje približne 30 % nákladov stavebných spoločností, výšku celkových nákladov na práce ovplyvňuje aj zvýšenie nákladov na elektrickú energiu a palivá.

Výzvy a prognózy pre sektor stavebníctva v roku 2023

Aké sú hlavné výzvy a čo môžeme urobiť pre ich riešenie?

 

Aké sú vyhliadky po zvýšení cien materiálov?

Firmy sa museli prispôsobiť kríze. Predovšetkým upravili svoje ponuky tak, aby ceny platili podstatne kratšie ako predtým. Niektoré ponuky sú platné len do konca aktuálneho týždňa.

Mnohé spoločnosti museli do zmluvných dokumentov pridať osobitné ustanovenia o preskúmaní poplatkov a rezervácií alebo upraviť periodicitu revízií zmluvy, aby vyriešili volatilitu nákladov.

Niektoré spoločnosti sa snažia nakupovať materiály hneď, ako prídu na trh, aby ich mali v prípade potreby na sklade a chránili sa pred rastom nákladov, ale na to potrebujú mať dostatok hotovosti a skladovacích priestorov. V prvom štvrťroku 2022 však 40 % spoločností hlásilo nižšiu ziskovosť a 20 % nižší peňažný tok.

OdporúčanieVýzvy a prognózy pre stavebný sektor v roku 2023

Kedy ceny materiálov klesnú?

K nárastu cien stavebných materiálov v roku 2023 v dôsledku efektov pandémie sme pripočítali nezanedbateľný nárast z dôvodu vojny na Ukrajine. Napriek tomu sa zdá, že situácia v súvislosti s hodnotou materiálov sa upokojuje, ale suma ceny prác je stále o 30 % vyššia.

Táto jazda na horskej dráhe spôsobuje pretrvávajúce napätie na trhu, pretože mnohé propagačné kampane nezohľadnili nárast cien palív, energií alebo surovín. Preto mnohé práce stagnujú a ceny nových domov prudko stúpli.

Vyzerá to však, že to najhoršie je už za nami a že sa cena týchto produktov blíži k svojmu maximu. Poradenská spoločnosť CBRE uvádza, že v druhom polroku tohto roka dôjde k postupnému poklesu cien. Úprava teda zvráti tretinu nárastu z posledných dvoch rokov, aj keď sa dodatočné náklady absorbujú až v roku 2025.

Poradenská spoločnosť očakáva, že  po veľkom náraste cien v rokoch 2021 a 2022 sa inflačný tlak na suroviny zníži a problémy s dodávateľským reťazcom a výrobou materiálov vyplývajúce z pandémie a zhoršené vojnou na Ukrajine pomôžu zastaviť rast nákladov v stavebníctve po roku 2022.

Ako zmierniť vplyv rastúcich cien?

Riešenie v tejto chvíli predstavuje digitalizácia, industrializovaná výstavba a zefektívnenie postupov územného plánovania. Tým sa zabráni zhoršeniu indexov dostupnosti bývania. Napriek týmto vyhliadkam sú však ceny stále nižšie ako v čase realitnej bubliny.

Vplyv na činnosť sa výrazne prejavil, keďže zisky staviteľov sa znížili. Zistilo sa aj spomalenie obchodných plánov organizátorov propagačných kampaní s cieľom vyhnúť sa prenosu týchto dodatočných nákladov na prevádzku na konečných zákazníkov.

Digitalizáciou k zníženiu nákladov na výstavbu

V spoločnosti PlanRadar sa zameriavame hlavne na to, aby sme uľahčili a zároveň zefektívnili celý proces výstavby a ušetrili čas a peniaze, čo nám pomôže zmierniť dôsledky veľkých ťažkostí tohto odvetvia, ako je napríklad nárast cien stavebných materiálov.

Naša platforma zjednodušuje riadenie stavebných projektov, pričom celý tím môže komunikovať plynulo a v reálnom čase, čo eliminuje nedorozumenia a chyby. Náš softvér tiež umožňuje prideliť zdroje v správnom čase a získať lepšiu kontrolu nad rozpočtom a termínmi. Cloudové úložisko tiež umožňuje poskytovanie oznámení o všetkých potrebných varovaniach a dokumentoch v reálnom čase tak, aby boli dostupné odkiaľkoľvek. To vám umožňuje, aby ste popri iných úlohách pracovali na plánoch, označovali na nich miesta, pridávali k ním fotografie alebo vytvárali reporty. Skúsenosti našich zákazníkov nám ukázali, že sa dá ušetriť až 7 hodín týždenne. To znamená vyššiu produktivitu a ziskovosť. Preto čoraz viac profesionálov vsádza na tento nástroj.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu