Blog Post

Nejlépe placené práce ve stavebnictví v roce 2023

08.03.2023 | 12 minuty čtení

Stavebnictví představuje v Evropě významný zdroj zaměstnanosti a zahrnuje širokou škálu různých profesí. V důsledku toho se liší i požadavky a mzdy jednotlivých pracovních pozic. Přesto však i táž pracovní místa nemusí být stejně honorována. V rámci stavebnictví v Evropě existují obrovské rozdíly mezi mzdovými úrovněmi, které v jednotlivých zemích jsou. Není neobvyklé, že si kvalifikovaný pracovník na stejné pozici v místě svého působení vydělá mnohonásobně více, než by si vydělal ve své domovské zemi.

Workmen repairing a door

Tento článek se věnuje průměrným mzdám různých profesí ve stavebnictví a výši platu v 11 různých evropských zemích. Přihlédnutí k průměrným hodnotám je zvoleno pro zevšeobecnění problematiky a názornost pro porovnání.

Nejnovější data ohledně evropského stavebnictví

Podle oborového portálu společnosti Deloitte a její zprávy „Global Powers of Construction“ (GPoC) patří Evropa ke skutečným favoritům v oblasti stavebnictví. Ve srovnání s předchozím rokem toiž Evropa zaznamenala nadprůměrný růst. Sto největších stavebních společností, které jsou zavedeny na burze, dosáhlo v roce 2021 celkového obratu kolem 1,819 mil. amerických dolarů a oproti předchozímu roku vykázalo růst 14,1 %.

Navzdory současným politickým a hospodářským potížím je stavebnictví stále jedním z nejdůležitějších odvětví evropské ekonomiky. Na hrubém domácím produktu se tak i nadále podílí značnou měrou. Pokud celkový obrat ve stavebnictví v roce 2021 činil 7,28 bilionu amerických dolarů, společnost Deloitte odhaduje, že do roku 2023 by mohl vzrůst na 14,41 bilionu amerických dolarů.

Krize a její důsledky rozvoj stavebnictví v Evropě upozaďují

Od konce února 2022 akutně ovlivňuje ekonomiku a domácnosti nový problém v podobě války na Ukrajině. Díky tomu důsledky spojené s válkou pro Evropany fakticky zastínily předchozí vliv pandemie. Dosavadní dodavatelské řetězce byly přerušeny na neurčito, tlak na průmysl způsobuje také nedostatek surovin i kvalifikované pracovní síly. V neposlední řadě přispívá k nejistotě zaměstnavatelů a zaměstnanců energetická krize s problémy se zásobováním na jedné straně a dopředu nepředvídatelné náklady pro zaměstnavatele na straně druhé.

Jak pandemie od roku 2020, tak válka v Evropě od 1. čtvrtletí 2022, mají za následek přetrvávající nedostatek pracovních sil i surovin. Přímým důsledkem je již několikaleté zpoždění dříve zahájených i nově započatých realizací. Výběrová řízení a zadávání nových stavebních projektů jsou rovněž v závěsu současné globální nejistoty a dalšími ovlivňujícími faktory jsou soudobé negativní ekonomické trendy.

O to důležitější je poznatek, že význam stavebnictví ve Spojeném království i ve většině evropských zemí zůstává stále značný. To se dotkne zejména stavebních společností, které se orientují na domácí a mezinárodní trh. Navzdory výše uvedeným potížím zaznamenalo podle údajů shromážděných společností Deloitte 30 největších stavebních společností přibližně 15 % ze svého celkového obratu mimo zemi, v níž působí. V důsledku toho se příjmy z tohoto segmentu zakázek ve srovnání s rokem 2020 snížily o 2 % a ve srovnání s rokem 2019 o 4 %. K tomu přispěla i skutečnost, že výjezdy stavebních manažerů nebo architektů nebyly v období pandemie tak snadno realizovatelné. Stejně tak bylo ztíženo i vysílání kvalifikovaných pracovníků.

Dobře placené povolání ve stavebnictví v Evropě

Práce s odpovědností a s akademickým vzděláním patří mezi ty nejlépe placené povolání ve stavebnictví napříč Evropou. Mezi nejlépe placené stavební profese patří architekti a projektoví manažeři. Ve vyšší střední třídě jsou stavební inženýři a stavební dozor, následují stavební technici a stavbyvedoucí. V závislosti na zemi zaměstnavatele se pořadí nejlépe placených povolání ve stavebnictví může samozřejmě výrazně měnit.

Nejlépe placené stavební profese v Evropě

Stavební inženýr

Jako stavební inženýr budete vypracovávat nejen stavební výkresy, ale také návrhy, které se budou realizovat. Stavební inženýr může být zaměstnán při výstavbě obytných budov, komerčních budov nebo jiných staveb. Plat stavebního inženýra patří v mnoha evropských zemích mezi tři nejvyšší.

Stavební dozor

Stavební dozor je zaměstnáván na projektech, které jsou velmi složité nebo kde je třeba zohlednit místní nebo funkční zvláštnosti. Výše platu pracovníků stavebního dozoru se ve všech sledovaných zemích pohybuje v horní polovině platové tabulky.

Projektový manažer

Projektový manažer nebo stavbyvedoucí přebírá část úkolů technického dozoru. Kromě toho má za úkol sledovat realizaci stavebního projektu, přejímku a následnou kontrolu. K základním úkolům patří koordinace a delegování zúčastněných odborníků, jakož i komunikace mezi řídicí úrovní, klientem a pracovníky. V zemích, jako je Německo nebo Španělsko, je projektový manažer jednou z nejlépe placených prací ve stavebnictví.

Stavební technik

Na pozici stavebního technika se můžete ve většině zemí specializovat na různé oblasti. Stavební technik proto pracuje jako technik v oblasti dokončovacích technologií v suché výstavbě a pozemním stavitelství obecně.

Architekt

K získání titulu architekta je zapotřebí vysokoškolské nebo technické vzdělání. Architekti v Evropě patří v mnoha zemích k nejlépe placeným odborníkům ve stavebnictví. Jedná se o profesi, kde se růst zkušeností projevuje na výši platu nejvýrazněji.

Statik

Úkolem statika je navrhnout stavební projekt nebo zpracovat externě připravené stavební plány týkající se statiky. Mimo jiné kontroluje zatížení jednotlivých konstrukčních prvků, a to i po jejich zabudování. Rozpětí platů stavebních inženýrů v Evropě se pohybuje od 20 400 eur v Rumunsku do 83 000 eur ve Švýcarsku. Konkrétní výše platu závisí také na zaměstnavateli, jeho pověsti a na stavebním projektu.

Správce nemovitosti

Jako správce nemovitostí můžete v mnoha evropských zemích očekávat nadprůměrný plat. Čím více zkušeností máte, tím je pravděpodobnější, že se váš plat bude pohybovat v horní čtvrtině platového rozdělení. Zvláště vysoké platy pobírají správci nemovitostí v Irsku a Švýcarsku.

Jeřábník

Jako jeřábník budete pracovat na nejrůznějších stavbách. Jakmile získáte průkaz jeřábníka, můžete se již ucházet o práci u různých evropských společností, i když mohou existovat ještě další požadavky v závislosti na tom, ve které zemi se rozhodnete pracovat. Stejně jako u jiných stavebních profesí platí, že čím více zkušeností máte, tím vyšší bude váš plat.

Stavební dělník

Jako stavební dělník jste pravděpodobně absolvovali odborné vzdělání ve stavebnictví. V zemích, které jsou uvedeny v analýze, není k výkonu této práce vyžadováno vysokoškolského vzdělání.

Porovnání platů ve stavebnictví v Evropě

Pojďme se nyní podívat blíže na hrubé mzdy v Evropě obecně. Platy se mohou lišit v závislosti na konkrétním zaměstnavateli, sídle společnosti, prokázané praxi v oboru nebo podobných oborech a místě výkonu práce. Při posuzování výše výdělku je třeba vzít v úvahu také zdanění v dané zemi a tamní převládající životní náklady.

Spojené království

Ve Spojeném království je většina pracovních míst ve stavebnictví placena v rozmezí 25 000 až necelých 50 000 eur ročně. To řadí platové vyhlídky ve Spojeném království do horní části tabulky, nikoli však na první místo. Práce architektů ve Spojeném království, stejně jako v mnoha dalších evropských zemích, patří k nejlépe placeným zaměstnáním ve stavebnictví.

Irsko

Irská ekonomika se z krize do značné míry zotavila a nyní patří k nejsilnějším ekonomikám v Evropě. To znamená, že se daří i stavebnictví, což se projevuje ve vysokých mzdách. Správci nemovitostí v Irsku jsou s 61 800 eur ročně jedni z nejlépe placených v Evropě. Nadprůměrné mzdy pobírají také architekti, a to 58 000 eur.

Německo

Mzdy na německých stavbách jsou jedny z nejvyšších v Evropě, druhé nejvyšší po Švýcarsku. Obzvláště dobré mzdové vyhlídky mají v Německu stavební manažeři, vedoucí stavebních projektů a architekti. Je však třeba mít na paměti, že v Německu jsou také poměrně vysoké daně. S průměrným ročním platem 60 000 eur je práce stavebního manažera nejlépe placenou prací ve stavebnictví v Německu. Jako v jedné z mála evropských zemí není práce architekta v Německu prací s nejvyšší průměrnou roční mzdou ve stavebnictví. Důvodem může být například odlišné přerozdělení kompetencí, než je tomu u této profese v jiných zemích.

Rakousko

Výše průměrné mzdy v Rakousku je o něco nižší než v Německu, ale v evropském srovnání je stále poměrně vysoká. Rakousko má dynamicky se rozvíjející stavební průmysl a je domovem několika mezinárodních stavebních skupin. Zvláště vysoké platy v Rakousku pobírají architekti, stavební inženýři a stavební manažeři. S průměrným ročním platem 58 300 eur mají architekti v Rakousku nejlepší platové vyhlídky a vydělávají v průměru o více než 3 000 eur ročně více než jejich němečtí kolegové.

Švýcarsko

Platy ve Švýcarsku patří k nejvyšším na světě. Výjimkou není ani stavebnictví, které láká kvalifikované pracovníky částkou odpovídající 32 700 až 100 000 eur ročně. Například běžný stavební dělník ve Švýcarsku vydělává v průměru asi 2,5krát více než stavbyvedoucí v Rumunsku. Mezi nejlépe placená zaměstnání ve stavebnictví ve Švýcarsku patří manažeři stavebních projektů a stavební inženýři.

Francie

Francie je další ekonomicky významnou zemí Evropy s čilým stavebním průmyslem. Ve srovnání s mnoha jinými evropskými zeměmi jsou ve francouzském stavebnictví vypláceny vysoké mzdy. Většina platů se pohybuje kolem úrovně Rakouska nebo Německa. Vynikají především mzdy stavebních techniků, stavebních inženýrů a stavebních techniků. Po Švýcarsku jsou s průměrnými mzdami 53 700 eur, 53 000 eur a 52 000 eur nejvyšší v Evropě.

Itálie

Stavebnictví v Itálii nabízí kvalifikovaným pracovníkům zajímavé možnosti uplatnění. Zvláště vysoké mzdy jsou vypláceny v oblasti řízení stavebních projektů. S průměrnou mzdou kolem 55 000 eur ročně si vedoucí stavebních projektů/projektoví manažeři v Itálii vydělají více než jejich kolegové ve Velké Británii, Rakousku nebo Francii. Jinak je však úroveň mezd na italských stavbách nižší než u jejich severních a severozápadních sousedů.

Španělsko

Mzdy ve stavebnictví ve Španělsku jsou srovnatelné se mzdami ve stavebnictví v Itálii. S průměrnou mzdou 40 000 až 45 000 eur měsíčně mají obzvláště dobré mzdové vyhlídky projektoví manažeři, stavbyvedoucí, stavební technici a architekti. S minimální mzdou ve výši něco málo přes 6 eur je však úroveň mezd ve Španělsku nižší než v mnoha jiných zemích EU.

Polsko

Rozdíl ve mzdách mezi Německem a jeho východním sousedem, Polskem, je propastný. Polsko má minimální mzdu odpovídající přibližně 3,8 eura na hodinu a roční platy v průměru 12 000 až 34 400 eur. To řadí mzdy vyplácené na polských stavbách v evropském srovnání jednoznačně do dolní části tabulky.

Česká republika

Výše platů zaměstnanců ve stavebnictví se v České republice pohybuje standardně v rozmezí od 13 700 eur (méně placené pozice) do 32 400 eur (více placené pozice). Reálné platy v soukromém sektoru mohou být i vyšší. Jako minimum platové tabulky 2023 uvádějí například pro architekty, zařazené do sedmé platové skupiny, mzdu 15 000 eur hrubého za rok, což je údaj, který se týká státní sféry. Významný vliv na výši příjmu má rovněž kvalifikace, délka praxe a členství v profesních komorách. Autorizace ve stavebnictví může v mediánu roční výdělek navýšit až o 4 000 eur.

Rumunsko

Z hlediska platů ve stavebnictví je Rumunsko na posledním místě v rámci sledovaných evropských zemí. Průměrná roční mzda na různých pracovních pozicích v rumunském stavebnictví se pohybuje od 8 800 do 20 400 eur měsíčně a je tak nejnižší mezi zkoumanými zeměmi ve všech profesních oblastech. Nejlepší platové vyhlídky mají v Rumunsku stavební inženýři a architekti.

Detailní tabulka průměrných platů

V následující tabulce jsou u jednotlivých profesí uvedeny průměrné platy v Evropě za rok 2022 dle jednotlivých zemí. Všechny částky jsou průměrné a jsou uvedeny v eurech.

 
Spojené království
Německo Rakousko Švýcarsko Francie Itálie Španělsko Polsko Rumunsko Irsko Česká rep.
manažer výstavby 36.500 60.000 43.700 90.000 38.000 29.000 45.800 18.800 13.600 55.000 22.600
stavební inženýr 35.000 45.000 37.800 95.000 53.000 30.200 30.000 20.000 13.400 45.600 26.900
projektový manažer 36.500 60.000 42.000 100.000 47.000 55.000 45.200 34.400 14.000 44.000 32.900
stavební technik 32.000 40.000 38.800 76.500 53.700 31.000 45.000 15.000 12.100 42.800 30.900
stavební dělník 25.000 35.000 30.000 34.700 26.400 21.000 20.800 12.700 9.400 30.000 15.900
architekt 48.500 55.000 58.300 85.000 50.000 40.400 40.000 24.500 18.100 58.000 29.760
statik 32.500 50.000 51.600 83.000 52.000 31.700 38.000 25.000 20.400 50.000 22.500
stavební dozor 32.300 50.000 44.300 80.000 37.000 27.000 25.000 15.000 12.000 44.200 28.890
jeřábník 27.500 32.500 23.600 32.700 25.000 19.700 19.600 12.000 8.800 28.300 16.000
správce nemovitostí 19.750 38.300 43.100 79.000 46.500 27.400 30.000 18.000 10.000 61.800 20.318

Platová tabulka: Platy v Evropě v roce 2022 pro porovnání, údaje jsou uvedeny v eurech, v hrubém výdělku za rok 2022
Zdroje: salaryexpert.com, lohnanalyse.ch, stepstone.de, connexion-emploi.com, de, lohnanalyse.de, glassdoor.de, paylab.com, bdex-de.com; averagesalarysurvey.com; cz.indeed.co

Má minimální mzda vliv na mzdy v evropském stavebnictví?

Ať už se problém s platy 2023 týká stavebních dělníků nebo těch, kteří provádějí projektové práce ve stavebnictví, každý zaměstnanec v tomto oboru chce být odměňován podle svého vzdělání, dovedností a zkušeností. Proto stojí za to podívat se na problematiku minimální mzdy. Koneckonců již existující minimální mzda a její výše vám může poskytnout určitou představu o platové úrovni. Čím vyšší je hodnota minimální mzdy v dané zemi, tím vyšší je obvykle i úroveň mezd. Nemusí tomu však tak být vždy, jak ukazuje příklad Švýcarska. Švýcarská konfederace nemá žádnou minimální mzdu, a přesto má mzdovou úroveň, která patří k těm nejvyšším na světě.

Velká Británie je naopak jednou z evropských zemí, které stanovily zákonnou minimální mzdu v naději, že lépe ochrání své zaměstnance před mzdovým dumpingem. V současné době činí minimální hodinová mzda ve Velké Británii ekvivalent přibližně 11 eur. Její minimální mzda je tak podobná mzdě v Německu. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi mají Francie a Irsko podobné sazby minimální mzdy na hodinu. V České republice byla v lednu roku 2023 minimální mzda ustanovena na 4,41 eur.

Závěr

Dlouhodobě trvající pandemie, energetická a dodavatelská krize a nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobují, že stavebnictví prochází těžkými časy. Znovu se však ukazuje, že nové potíže mohou být i živnou půdou pro nová řešení a zlepšení. Podle prognóz bude stavebnictví schopno překonat celosvětovou krizi kolem roku 2023, a to především díky velkým projektům. Ti, kteří již ve stavebnictví pracují, zaučují se nebo se chtějí rekvalifikovat, mají co do činění s odvětvím, které se stále rozvíjí.

Na rozšiřování trhu s bydlením se již několik let zaměřuje nejen Velká Británie. Také Německo a další evropské země se zapojují do hry a hledají způsoby a prostředky, jak realizovat započaté a budoucí stavební projekty. Pokud chcete ve Spojeném království dočasně nebo trvale pracovat a žít, máte díky práci ve stavebnictví vynikající vyhlídky. Čím více zkušeností máte, tím lépe. To platí i pro ostatní ekonomicky vyspělé země Evropy. Kromě zkušeností se mzda odvíjí od typu vašeho vzdělání, další kvalifikace, životopisu a kariérní perspektivy.

Zajímavé pracovní příležitosti pro místní pracovníky i cizince však nabízejí i země jižní a východní Evropy. Ačkoli jsou místní mzdy nižší než v západní nebo střední Evropě, vždy se najdou výjimky. Zejména velké stavební společnosti pravidelně hledají dobře kvalifikované cizince a místní obyvatele na manažerské pozice pro velké projekty ve východní a jižní Evropě a vyplácejí nadprůměrné mzdy.

Větší efektivita a zefektivnění řízení výstavby – Software PlanRadar

Hledáte zajímavou práci ve stavebnictví, nebo ji již máte a chcete zlepšit svůj pracovní výkon? Pak vám doporučujeme využít software PlanRadar. PlanRadar je stavební a realitní platforma, která umožňuje profesionálům ve většině stavebních profesí evidovat, řídit a koordinovat úkoly a pracovníky. Tímto způsobem lze kdykoli a odkudkoli správně zaznamenat stav stavebního projektu. Dodavatelé a vlastníci ušetří čas a peníze, pokud budou používat náš software PlanRadar.

Dosáhněte cílů svého stavebního projektu s jasnou strukturou všech zúčastněných profesí až po kontrolu dodávek stavebních materiálů. Ukládejte do aplikace všechny údaje o stavebním projektu požadované zákonodárcem příslušné země v požadovaném rozsahu. Naši aplikaci PlanRadar mohou využívat i specialisté k dokumentaci poskytovaných služeb. V případě, že se objeví reklamace, mohou pak odborníci využít kompletně zaznamenané údaje k objasnění reálných příčin.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci