Blog Post

Využití PlanRadaru k posílení spolupráce na rozsáhlých rozvojových projektech

02.05.2023 | 8 minuty čtení

PlanRadar jako efektivní a účinný nástroj

Plánování a správa rozsáhlých rozvojových projektů mohou být náročné úkoly, které vyžadují pečlivou koordinaci a spolupráci mezi týmy. V tomto ohledu může být PlanRadar užitečným nástrojem pro posílení spolupráce na těchto projektech.

PlanRadar je softwarové řešení, které umožňuje správu projektů v reálném čase, včetně plánování, sledování a řízení průběhu projektů. Tento nástroj umožňuje týmům komunikovat a sdílet informace a dokumenty v rámci jedné platformy.

Využití PlanRadaru může pomoci k posílení spolupráce týmů na rozvojových projektech tím, že:

  • Zlepší komunikaci: PlanRadar umožňuje týmům komunikovat a sdílet informace v reálném čase. To znamená, že jakékoli změny nebo aktualizace se okamžitě objeví v systému, což umožní týmům rychle reagovat na problémy a přizpůsobit se novým požadavkům.
  • Zvýší transparentnost: PlanRadar poskytuje všem členům týmu přístup ke stejným informacím a dokumentům, což zvyšuje transparentnost projektu. Týmy mohou snadno sledovat průběh projektu, plnit své úkoly a identifikovat případné problémy a rizika.
  • Zefektivní procesy: PlanRadar umožňuje týmům lépe plánovat a koordinovat své práce. Týmy mohou sledovat plnění úkolů a stanovení termínů, což umožní včasnou reakci a snížení rizika opoždění. Navíc může PlanRadar pomoci při řízení finančních toků projektu.

Využití PlanRadaru při plánování a správě rozvojových projektů tedy může pomoci k posílení spolupráce týmů a k zefektivnění procesů. Týmy mohou lépe plánovat a koordinovat své práce, identifikovat problémy a rizika a včasně reagovat na nové požadavky. To vše může vést k úspěšnému dokončení projektu včas a v rámci rozpočtu.

Příklad dobré praxe

Jako příklad si uvedeme úspěšnou implementaci PlanRadaru u známé stavební společnosti HB Reavis, která se na tuto cestou s pomocí platformy PlanRadar nedávno vydala. HB Reavis figuruje na realitním trhu již 30 let a v dnešní době zaměstnává více jak 700 pracovníků. Tato nadnárodní společnost není jenom developerem, ale i správcem objektů, a proto se potýká se všemi fázemi, který životní cyklus objektu obsahuje.

Společnost cílí hlavně na komerční objekty, zejména pak na kanceláře, coworkingová prostory nebo obchodní centra. Nejnovějším projektem v České republice je Nová Zvonařka v Brně a jde o kombinaci kancelářských i sdílených prostor, obchodních ploch a plánovány jsou i ubytovací kapacity.

Jaký byl k přechod k digitalizaci

Jakub Baňas, projektový manager společnosti HB Reavis, se domnívá, že cesta k digitalizaci je zkrátka nevyhnutelná. Je to způsobena zejména tlakem na větší rychlost, kvalitu i efektivitu ve stavebnictví. Díky digitalizaci jde pak mnohé úkony zrychlit a zjednodušit, lidé najednou mohou reagovat více flexibilně.

Společnost se samozřejmě po celou dobu snažila o zlepšení své efektivity různými způsoby i aplikacemi, nakonec však objevila velmi praktický nástroj, který mnohé vyřešil. Důležité je, že přechod na aplikaci realizovali všichni členové týmu, a to postupně od jednoduššího systému na více sofistikovaný PlanRadar. Důležité bylo také uživatelsky přívětivé prostředí, kterým PlanRadar disponuje, a tak přechod na tento systém nebyl tak krkolomný.

Použití platformy PlanRadar

PlanRadar si ve společnosti HB Reavis vybrali hlavně pro zlepšení komunikace napříč spektrem účastníků projektu a stavby, skrze všechny úrovně a zaměření. Zavádění a osahávání aplikace trvalo zhruba 4 měsíce. Tým se po celou dobu vzájemně maximálně podporoval a vše bylo diskutováno. Nyní už je systém implementován ve všech pobočkách, kde společnost působí. Rozsah použití PlanRadaru je nyní v jeho plném spektru. Na jednom místě najdete jak dokumentaci a komunikaci, tak správu úkolů, závad nebo hlášení. Vše je na tomtéž místě a spolupráce tak funguje rychleji a efektivněji.

U některých projektů se začalo s PlanRadarem od začátku a u těch, které již běžely se prostě vstoupilo do jejich aktuální fáze, například do realizace. Průměrný projekt společnosti HB Reavis přitom trvá 3-4 roky.

Výhody, které v PlanRadaru společnost HB Reavis spatřuje

Podle Jakuba Baňase je to zejména způsob komunikace a spolupracování. Projekt je centrálním bodem, ke kterému mohou přistupovat všichni aktéři a účastníci stavby. Komunikace je pak mnohem rychlejší a efektivnější.

Dalším přínosem je minimalizace tisku. V tomto ohledu se ušetří opravdu výrazně. Ke zlepšení došlo i v oblasti produktivity práce a úspory času. Jednak se dařilo rychleji a pružněji řešit kolize a při detekci chyb se hlavně chyby dařilo řešit včas. To pomohlo ušetřit energii a čas.

Klíčové je i zrychlení procesu připomínek, a to jak jejich vytváření, tak jejich odbavování. Výkon PlanRadaru lze také velmi ocenit u vybavování interiérů, kde nabízí rovněž velmi efektivní řešení.

Co se týče času stráveného na stavbě, i zde PlanRadar velmi efektivně pomáhá zkracovat čas strávený obvyklou činností stavebních inspektorů a vše funguje i proto, že každý zúčastněný má přístup k podkladům, které potřebuje. Komunikace je tak rychlá a efektivní.

PlanRadar jako efektivní a účinný nástroj

Plánování a správa rozsáhlých rozvojových projektů mohou být náročné úkoly, které vyžadují pečlivou koordinaci a spolupráci mezi týmy. V tomto ohledu může být PlanRadar užitečným nástrojem pro posílení spolupráce na těchto projektech.

PlanRadar je softwarové řešení, které umožňuje správu projektů v reálném čase, včetně plánování, sledování a řízení průběhu projektů. Tento nástroj umožňuje týmům komunikovat a sdílet informace a dokumenty v rámci jedné platformy.

Využití PlanRadaru může pomoci k posílení spolupráce týmů na rozvojových projektech tím, že:

  • Zlepší komunikaci: PlanRadar umožňuje týmům komunikovat a sdílet informace v reálném čase. To znamená, že jakékoli změny nebo aktualizace se okamžitě objeví v systému, což umožní týmům rychle reagovat na problémy a přizpůsobit se novým požadavkům.
  • Zvýší transparentnost: PlanRadar poskytuje všem členům týmu přístup ke stejným informacím a dokumentům, což zvyšuje transparentnost projektu. Týmy mohou snadno sledovat průběh projektu, plnit své úkoly a identifikovat případné problémy a rizika.
  • Zefektivní procesy: PlanRadar umožňuje týmům lépe plánovat a koordinovat své práce. Týmy mohou sledovat plnění úkolů a stanovení termínů, což umožní včasnou reakci a snížení rizika opoždění. Navíc může PlanRadar pomoci při řízení finančních toků projektu.

Využití PlanRadaru při plánování a správě rozvojových projektů tedy může pomoci k posílení spolupráce týmů a k zefektivnění procesů. Týmy mohou lépe plánovat a koordinovat své práce, identifikovat problémy a rizika a včasně reagovat na nové požadavky. To vše může vést k úspěšnému dokončení projektu včas a v rámci rozpočtu.

Příklad dobré praxe

Jako příklad si uvedeme úspěšnou implementaci PlanRadaru u známé stavební společnosti HB Reavis, která se na tuto cestou s pomocí platformy PlanRadar nedávno vydala. HB Reavis figuruje na realitním trhu již 30 let a v dnešní době zaměstnává více jak 700 pracovníků. Tato nadnárodní společnost není jenom developerem, ale i správcem objektů, a proto se potýká se všemi fázemi, který životní cyklus objektu obsahuje.

Společnost cílí hlavně na komerční objekty, zejména pak na kanceláře, coworkingová prostory nebo obchodní centra. Nejnovějším projektem v České republice je Nová Zvonařka v Brně a jde o kombinaci kancelářských i sdílených prostor, obchodních ploch a plánovány jsou i ubytovací kapacity.

Jaký byl k přechod k digitalizaci

Jakub Baňas, projektový manager společnosti HB Reavis, se domnívá, že cesta k digitalizaci je zkrátka nevyhnutelná. Je to způsobena zejména tlakem na větší rychlost, kvalitu i efektivitu ve stavebnictví. Díky digitalizaci jde pak mnohé úkony zrychlit a zjednodušit, lidé najednou mohou reagovat více flexibilně.

Společnost se samozřejmě po celou dobu snažila o zlepšení své efektivity různými způsoby i aplikacemi, nakonec však objevila velmi praktický nástroj, který mnohé vyřešil. Důležité je, že přechod na aplikaci realizovali všichni členové týmu, a to postupně od jednoduššího systému na více sofistikovaný PlanRadar. Důležité bylo také uživatelsky přívětivé prostředí, kterým PlanRadar disponuje, a tak přechod na tento systém nebyl tak krkolomný.

Použití platformy PlanRadar

PlanRadar si ve společnosti HB Reavis vybrali hlavně pro zlepšení komunikace napříč spektrem účastníků projektu a stavby, skrze všechny úrovně a zaměření. Zavádění a osahávání aplikace trvalo zhruba 4 měsíce. Tým se po celou dobu vzájemně maximálně podporoval a vše bylo diskutováno. Nyní už je systém implementován ve všech pobočkách, kde společnost působí. Rozsah použití PlanRadaru je nyní v jeho plném spektru. Na jednom místě najdete jak dokumentaci a komunikaci, tak správu úkolů, závad nebo hlášení. Vše je na tomtéž místě a spolupráce tak funguje rychleji a efektivněji.

U některých projektů se začalo s PlanRadarem od začátku a u těch, které již běžely se prostě vstoupilo do jejich aktuální fáze, například do realizace. Průměrný projekt společnosti HB Reavis přitom trvá 3-4 roky.

Výhody, které v PlanRadaru společnost HB Reavis spatřuje

Podle Jakuba Baňase je to zejména způsob komunikace a spolupracování. Projekt je centrálním bodem, ke kterému mohou přistupovat všichni aktéři a účastníci stavby. Komunikace je pak mnohem rychlejší a efektivnější.

Dalším přínosem je minimalizace tisku. V tomto ohledu se ušetří opravdu výrazně. Ke zlepšení došlo i v oblasti produktivity práce a úspory času. Jednak se dařilo rychleji a pružněji řešit kolize a při detekci chyb se hlavně chyby dařilo řešit včas. To pomohlo ušetřit energii a čas.

Klíčové je i zrychlení procesu připomínek, a to jak jejich vytváření, tak jejich odbavování. Výkon PlanRadaru lze také velmi ocenit u vybavování interiérů, kde nabízí rovněž velmi efektivní řešení.

Co se týče času stráveného na stavbě, i zde PlanRadar velmi efektivně pomáhá zkracovat čas strávený obvyklou činností stavebních inspektorů a vše funguje i proto, že každý zúčastněný má přístup k podkladům, které potřebuje. Komunikace je tak rychlá a efektivní.

Několik faktů o využití PlanRadaru ve společnosti HB Reavis

V současné době HB Reavis používá platformu PlanRadar na svých 50 projektech, což představuje 45 projektů interiéru a 5 staveb. Velikost týmu, který ke společnému projektu přistupuje je kolem 50 pracovníků a společnost odhaduje, že její produktivita se díky této platformě zlepšila o 15-20 %.

Závěrem

Na nové procesy a nástroje, které přicházejí do stavebnictví, je potřeba si zvyknout a adaptovat se na ně. Stojí to sice nějaké úsilí a je zapotřebí motivovanost všech účastníků týmu, ale efekt je pak úžasný. Je to fenomén, který má do budoucna velký potenciál. PlanRadar je navíc velmi uživatelsky přívětivou aplikací.

Několik faktů o využití PlanRadaru ve společnosti HB Reavis

V současné době HB Reavis používá platformu PlanRadar na svých 50 projektech, což představuje 45 projektů interiéru a 5 staveb. Velikost týmu, který ke společnému projektu přistupuje je kolem 50 pracovníků a společnost odhaduje, že její produktivita se díky této platformě zlepšila o 15-20 %.

HB Reavis: Příběh 3 úspěšných evropských projektů (planradar.com)

Závěrem

Na nové procesy a nástroje, které přicházejí do stavebnictví, je potřeba si zvyknout a adaptovat se na ně. Stojí to sice nějaké úsilí a je zapotřebí motivovanost všech účastníků týmu, ale efekt je pak úžasný. Je to fenomén, který má do budoucna velký potenciál. PlanRadar je navíc velmi uživatelsky přívětivou aplikací.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci