Blog Post

Základy výstavby skladů

17.02.2023 | 5 minuty čtení

Sklady a logistika představují ve stavebnictví oblast, která v současné době zažívá velký rozmach. V důsledku pandemie došlo k nárůstu nakupování online a e-komerce, což vedlo ke zvýšené potřebě výstavby skladů. Skladování je klíčovou součástí logistických operací a v rámci distribuce zboží má zásadní význam. V každé fázi svého životního cyklu může zboží strávit nějaký čas ve skladu, ať už je to u výrobce, dovozce, vývozce, velkoobchodníka nebo v celním systému.

Kromě poptávky po výstavbě skladů obecně se zvýšila i poptávka po různých typech uskladnění. Podle společnosti Construction Drive vznikne v příštích pěti letech v důsledku nárůstu prodeje potravin online a dodávek balených pokrmů poptávka po dalších až 10 milionech metrů čtverečních chladírenských skladovacích prostor.

Sklady jsou také stále více závislé na technologiích, a to z důvodu rostoucího zájmu o ekologická hlediska. Sklady spotřebovávají obrovské množství energie a s rostoucí poptávkou je nezbytné brát ohled na udržitelnost. Mnoho společností volí „ekologičtější“ možnosti, jako je solární energie a zodpovědná likvidace odpadu, proto je důležité zabývat se u každé stavby konkrétními specifikacemi klienta.

Rozdíly mezi výstavbou skladů a tradičních budov

Porovnáváme-li výstavbu skladu s jinými stavebními projekty, je funkce tím nejzřetelnějším rozdílem. Sklad je budova, ve které jsou uloženy předměty patřící určité firmě. Sklad se může také vyznačovat potřebou chlazení, bezpečnostními opatřeními pro skladování chemikálií nebo jinými speciálními funkcemi. V zásadě však mají sklady jako skladovací prostory jednoduchou funkci: uchovávat zásoby v bezpečí v době mezi výrobou, přepravou a obchodní transakcí.

Stavební materiály používané pro stavbu skladů se také liší od standardních cihel a malty. Nejběžnějším materiálem používaným pro sklady je ocel, která vytváří trubkový skelet, jenž podpírá vnější opláštění a střechu. Projektanti dávají přednost kovům pro jejich odolnost, protože konstrukce musí vydržet velké zatížení. Střechy jsou obvykle vyrobeny ze skelných vláken, která do budovy propouštějí přirozené světlo. Takovou střechu lze také snadno vyměnit, pokud dojde k jejímu poškození. Je nasnadě, že dřevo je důležitým zdrojem pro konstrukci regálů a skladovacích prostor v samotném skladu. Materiály na stavbu skladu tvoří přibližně 80 % celkových nákladů, proto je zajištění dobré kvality nezbytné.

Dalším klíčovým rozdílem je také velikost. Podle společnosti WarehouseSpace měří typická konstrukce skladu více než 1 km a má kapacitu k uskladnění více než 500 000 různých kontejnerů a jednotek. Výstavba a údržba menších budov je dražší, protože nabízejí méně skladovacího prostoru, avšak mají podobné provozní náklady.

Stavba takové velikosti vyžaduje vhodné umístění, proto se většina skladů nachází v průmyslových areálech. Také musí být zajištěno dobré napojení na infrastrukturu. Protože však poptávka po dodávkách do druhého dne stále roste, začínají developeři hledat i místa v městských oblastech, kde by mohli budovat distribuční centra blíže k zákazníkům.

Konstrukce a struktura skladu

Návrh budovy by měl zajistit optimální využití prostoru, bezpečný přístup a efektivní provoz systémů. Stavba skladu se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí se čtyřmi stěnami a vysokou střechou. Udržitelnost je však stále důležitějším faktorem při výstavbě skladů, proto se mnoho projektantů rozhodlo přidat na střechy solární panely. Solární panely jako zdroj obnovitelné energie mohou snížit účty za energie až o 60 %. Jednoduchý návrh se automaticky nerovná jednoduchému projektu, protože existují další požadavky, které musí sklady splňovat.

Sklady musí mít zpomalovací pruhy, aby nákladní a nakládací vozy mohly bezpečně vjíždět do budovy. Snadné doručování a vyzvedávání zboží je základem efektivního skladování, proto je třeba pečlivě zvážit vnitřní uspořádání. Interiér by měl zahrnovat prostor pro nakládací stroje, jako jsou vysokozdvižné vozíky, ale také například dobře přístupné nouzové východy.

Pokud jde o bezpečnost, všechny sklady musí před zahájením výstavby samozřejmě získat stavební povolení a dokončená stavba musí být odolná proti požáru. Zásadní význam má hasicí sprinklerový systém, jehož instalace je obtížnější, pokud střecha sahá do výšky nad 12 metrů. Veškeré opláštění konstrukce musí být rovněž certifikováno jako nehořlavé a musí poskytovat ochranu před poškozením při vzniku požáru. Rovný povrch podlahy obvykle tvořený betonovou deskou je nezbytný, aby se zabránilo poškození zařízení a zranění v důsledku pádu. Tato opatření chrání skladové zásoby, ale také snižují rizika pro zaměstnance, kteří ve skladu pracují.

Jak může PlanRadar pomoci?

Ačkoliv může být design skladu velmi jednoduchý, spolehlivost a vysoká kvalita provedení jsou klíčem k ochraně výrobků a osob uvnitř. Během výstavby musí stavitelé shromažďovat údaje o průběhu a řízení projektu. Stavební software, jakým je PlanRadar, nabízí centralizovaný systém pro komunikaci a reporting. Do PlanRadaru můžete nahrát digitální výkresy nebo modely BIM a používat je pro pravidelné kontroly, abyste zajistili, že novostavba bude odpovídat plánovanému účelu. V případě potřeby tak snadno zjistíte, kde se stala chyba, a okamžitě můžete vytvořit úkol pro její nápravu. Výsledkem je, že se neztrácí čas papírováním nebo dodatečnými návštěvami staveniště, protože zadání úkolu lze provést za pochodu, přímo v terénu.

Vzhledem k tomu, že výstavba skladů bývá často rychlá, někdy trvá pouhé dva měsíce, je důležité, aby dodavatelé nedělali kompromisy co se týče kvality. Externí dodavatelé mohou využívat bezplatné účty PlanRadar pro přístup k informacím, které se jich týkají, a pro komunikaci se správcem stavby či objektu. Dostávají také nejnovější verze všech potřebných výkresů, takže vždy pracují s aktuálními údaji.

Stejně jako u jiných stavebních prací je i zde dodržování harmonogramu zásadní, aby se předešlo finančním ztrátám v důsledku opožděného dokončení. Klienti potřebují mít k dispozici kompletní údaje o stavbě, od složení materiálů přes osvětlení až po bezpečnostní systémy. Při předání je třeba provést inventarizaci, aby bylo možné vyúčtovat konstrukci a veškeré vnitřní prvky, které jsou součástí smlouvy o dílo. Digitální shromažďování těchto údajů zajišťuje, že bude existovat jasný záznam o každé provedené činnosti, což je nezbytné pro účely údržby a rovněž pojištění.

Chcete-li se dozvědět další informace o tom, jak vám může PlanRadar pomoci při výstavbě skladů, objednejte si bezplatnou konzultaci nebo se zaregistrujte a otestujte bezplatnou 30denní zkušební verzi našeho softwaru.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci