Blog Post

CAFM softverom do veće učinkovitosti

13.04.2023 | 6 vrijeme čitanja

CAFM odnosno CMMS softver je softver koji podržava upravljanje objektima i koji povećava učinkovitost inspekcija, održavanja, popravaka i drugih zadataka.

Upravitelji objekata nadležni su za sve veći broj nekretnina, raznolike portfelje i veće timove. Osim toga, moraju osigurati da su zgrade sigurne i da stanari odn. korisnici zgrade imaju zdravo i udobno okruženje. Ujedno se od njih očekuje da profitabilnost nekretnina o kojima se brinu raste. CAFM softver pomaže upravo u svemu tome.

Korištenje CAFM softvera PlanRadar na svim uređajima

Sadržaj

 • Definicija: CAFM softver i CMMS softver
 • Zašto vam je za upravljanje objektima potreban CAFM softver i CMMS softver
 • CAFM softver – pregled: ovo je 6 najboljih ponuditelja
 • NORD/FM zajedno s PlanRadarom osigurava kvalitetu procesa

Definicija: CAFM softver i CMMS softver

Kada je riječ o digitalnom upravljanju objektima uglavnom se spominju CAFM softver i CMMS softver. Ova dva softvera se razlikuju i imaju vlastite funkcije i vlastita područja primjene.

Što je CAFM softver?

CAFM softver (Computer Aided Facility Management), poznat i kao softver za upravljanje objektima, podržava automatizirano upravljanje objektima i upravljanje nekretninama. Takvim softverom upravitelji objekata nadziru korištenje objekata. Jedna od funkcija CAFM softvera su analize na temelju kojih upravitelji objekata mogu identificirati trendove i uzorke. To omogućuje da se u poslovanju donose bolje odluke. Ostvarive prednosti su:

 • Bolja transparentnost troškova: Zahvaljujući analizi evidentiranih podataka o popravcima, održavanju, pruženim uslugama održavanja nekretnina, upravitelji objekata mogu identificirati ona područja koja uzrokuju najveći dio troškova i koja zato istovremeno predstavljaju i potencijal za ostvarenje ušteda.
 • Aktualno stanje objekata: Pomoću CAFM softvera operateri i upravitelji objekata uvijek imaju uvid u aktualno stanje objekta. Navedeno uključuje na primjer planirane radove na određenim uređajima, povijest poduzetih mjera, garancije i smanjenje vrijednosti.
 • Organizacija izvođača: Za radove u i na nekretninama upravitelji objekata redovito moraju angažirati eksterne izvođače. U ovom softveru možete na jednom mjestu pohraniti sve relevantne podatke o podizvođačima poput lokacije, stručnih kvalifikacija i kontaktnih informacija.
 • Digitalizirano računovodstvo: Nakon što je izvođač dovršio svoje radove, upravitelj može putem CAFM softvera platiti račun izvođača i pružiti mu povratne informacije

Što je CMMS Software?

CMMS softver (Computerized Maintenance Management System) je jedna komponenta CAFM softvera koji je prvenstveno fokusiran na servisiranje i održavanje. Ostvarive prednosti su:

 • Pregled svih radova: U CMMS softveru možete pratiti radne naloge i troškove. Detaljna evidencija o kronologiji radova predstavlja temelj za analize i ocjene.
 • Podaci kao temelj za bolju učinkovitost: Na temelju prikupljenih podataka upravitelj objekta može bolje rasporediti resurse za izvršenje radova održavanja i servisiranja.
 • Usklađenost s pravnim propisima: Korištenjem CMMS softvera i podataka koje taj softver pohranjuje upravitelji objekata imaju materijalni dokaz o usklađenosti svih radnji s pravnim propisima. Informacije o uređajima i drugi relevantni podaci lako su dostupni i služe kao dokaz o tome da oprema i uređaji odgovaraju propisanim standardima.
 • Organizacija izvođača: Nadziranje radova održavanja može iziskivati mnogo vremena i biti skupo. CMMS softver omogućuje aktualno i naknadno praćenje svih radova u realnom vremenu.

CAFM softver PlanRadar: Snimite i kontrolirajte činjenice u objektu u stvarnom vremenu pomoću BIM preglednika

Zašto vam je za upravljanje objektima potreban CAFM i CMMS softver

Upravitelji objekata upravljaju sve većim i raznovrsnijim portfeljima. Ujedno se povećava složenost unutar pojedinih objekata. Sve češće je za sustave grijanja, hlađenja i prozračivanja, računalne poslužitelje, dizala i drugu tehničku opremu potrebno preventivno upravljanje. To je jedini način za optimiranje učinkovitosti, smanjenje operativnih troškova i povrat ulaganja.

Ovdje značajnu ulogu preuzima prediktivno održavanje. Upravitelji objekata moraju osigurati da se imovina održava i da je zaštićena od kvarova. To zahtijeva da se vlastiti resursi, vrijeme i radna snaga ispravno raspoređuju.

Što u teoriji donosi mnoge prednosti, u praksi može biti vrlo složeno. Jedan od bitnih razloga su zastarjele metode rada. Dokumentacija u papirnatom obliku, zastarjeli građevinski nacrti i nepovezani skupovi podataka mogu prouzročiti probleme te negativno utjecati na učinkovitost i procese. Stavljanje na raspolaganje svih potrebnih informacija na transparentan način postaje ključem uspjeha vlastitog tima i eksternih izvođača.

Digitalizacija pomoću CAFM softvera i CMMS softvera pravo je rješenje. Podaci o zadacima, radovima i drugim bitnim stvarima pohranjeni su centralno na jednom mjestu i dostupni su na jednostavan način.

CAFM softver: PlanRadar

 • Ponuditelj: PlanRadar GmbH
 • Funkcije: Sveobuhvatni CAFM sustav, uključujući analizu popravaka, planiranje neiskorištenih površina, digitalizirano računovodstvo, komunikaciju itd.
 • Ciljna skupina: Eksterni suradnici, mala poduzeća, srednja poduzeća, velika poduzeća
 • Cijena: Od 26 EUR mjesečno (jedan korisnik, godišnji obračun)

CAFM sustav PlanRadar je softver koji se koristi u okviru upravljanja nekretninama za dokumentaciju i razmjenu podataka u nekretninskim projektima. PlanRadar prikuplja sve podatke koji su relevantni za poslovanje u obliku teksta, slika i zvuka te ih unosi u digitalne nacrte zgrada ili u BIM modele. Sve osobe koje sudjeluju u projektu imaju u realnom vremenu pristup tim podacima.

Osim toga, korisnici sve podatke mogu pretvoriti u predloške izvještaja. Zatim se oblik i sadržaj takvih izvještaja po potrebi mogu prilagoditi. Na primjer: korisnici za tehničku dubinsku analizu ili inspekciju nekretnine u predlošku mogu odrediti polja podataka koje CAFM softver automatski popunjava. Korisnici jednostavnim klikom mogu izvršiti izvoz sveobuhvatnog izvještaja u PDF-u.

No PlanRadar nije samo softver za upravljanje objektima, nego nudi i mnoge inovativne funkcije za dokumentaciju i komunikaciju podataka u građevinskim i nekretninskim projektima.

Dodatna korisna funkcija PlanRadara je mogućnost slanja obavijesti i zadataka članovima tima. Ako se pojavi problem ili ako je potrebno izvršiti zadatak, korisnik na digitalnoj karti jednostavno može dodati bilješku i poslati obavijest dotičnom timu. Time se pojednostavljuje komunikacija i povećava učinkovitost izvršenja zadataka.

PlanRadar nudi besplatnu mobilnu aplikaciju za Android, iOS i Windowse koja omogućuje korisnicima da pristupe svojim podacima i projektima, gdje god se nalazili. Aplikacija je jednostavna za korištenje i nudi sve funkcije koje ima desktop verzija.

NORD/FM zajedno s PlanRadarom osigurava kvalitetu procesa

Kako bi povećala učinkovitost svojih radnih koraka, tvrtka Norddeutsche Facility Management GmbH (NORD/FM) u upravljanju projektima i upravljanju radovima održavanja oslanja se na PlanRadar. U postupcima kupnje nekretnine već se tijekom prikupljanja podataka o stanju zgrade aktualno stanje nekretnine bilježi u digitalnom obliku. U okviru godišnjeg obilaska zgrade navedena tvrtka pomoću CAFM softvera bilježi potrebe za radovima održavanja i štete. Prikupljeni se podaci kategoriziraju ovisno o žurnosti te se bez odgode prosljeđuju suradnicima i izvođačima.

Rezultat: Kod naknadnih obrada i praćenja tvrtka ostvaruje uštedu vremena od 70 posto zato što se svi podaci i zadaci bilježe na licu mjesta i evidentiraju u digitalnom obliku.

PlanRadar: CAFM sustav

PlanRadar se osobito ističe svojom sveobuhvatnom ponudom i jednostavnim intuitivnim sučeljem te vam omogućuje da svojom nekretninom upravljate na ekonomski prihvatljiv, učinkovit i predvidljiv način.

Uvjerite se sami i isprobajte PlanRadar 30 dana besplatno.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju