Blog Post

Povečajte učinkovitost s programsko opremo CAFM

13.04.2023 | 5 min branja

Programska oprema CAFM ali CMMS podpira upravljanje nepremičnin in zagotavlja učinkovitejše izvajanje inšpekcij, vzdrževanja, popravil in drugih nalog. Upravniki objektov morajo upravljati vedno več nepremičnin, bolj raznolike portfelje in večje ekipe.

Poleg tega morajo zagotoviti, da so stavbe varne ter zagotavljajo zdravo in udobno okolje za stanovalce in uporabnike. Hkrati se od njih pričakuje, da bodo povečali donosnost nepremičnin, ki jih upravljajo. Pri tem pomaga programska oprema CAFM.

Uporabite programsko opremo CAFM PlanRadar na vseh napravah

 

Vsebina

 • Opredelitev: programska oprema CAFM in CMMS
 • Zakaj upravljanje objektov potrebuje programsko opremo CAFM in CMMS?
 • Pregled programske opreme CAFM: to je 6 največjih ponudnikov
 • NORD/FM zagotavlja kakovost procesov s programom PlanRadar

Opredelitev: programska oprema CAFM in CMMS

Pri upravljanju objektov razlikujemo med programsko opremo CAFM in programsko opremo CMMS, ki imata svoje funkcije in področja uporabe.

Kaj je programska oprema CAFM?

Programska oprema CAFM (ang. Computer Aided Facility Management), znana tudi kot programska oprema za upravljanje objektov, podpira avtomatizirano upravljanje objektov in nepremičnin. Upravniki objektov jo uporabljajo za načrtovanje in spremljanje uporabe objektov. Namen programske opreme CAFM je tudi izvajanje analiz, s katerimi upravniki objektov prepoznavajo trende in vzorce. To omogoča sprejemanje boljših odločitev pri poslovanju. Možne koristi so:

· Večja jasnost glede stroškov: z analizo zapisov o popravilih, vzdrževanju in servisnih storitvah za nepremičnine upravniki objektov opredelijo področja, ki povzročajo največ stroškov in ponujajo največ možnosti za varčevanje.

· Dejansko stanje objektov: s pomočjo programske opreme CAFM imajo upravniki in skrbniki nepremičnin pregled nad trenutnim stanjem. To vključuje na primer načrtovana dela na določeni opremi, pregled preteklih ukrepov, garancij in zmanjšanja vrednosti.

· Organizacija izvajalcev: upravniki objektov se pri izvajanju del na nepremičninah redno zanašajo na zunanje izvajalce. S programsko rešitvijo na enem mestu lahko shranijo vse pomembne podatke o podizvajalcih, kot so lokacije, strokovne kvalifikacije in kontaktne informacije.

· Digitalizirano računovodstvo: ko podizvajalci opravijo svoje delo, lahko upravniki objektov prek programske opreme CAFM virtualno plačajo podizvajalce in jim posredujejo povratne informacije.

 

Kaj je programska oprema CAFM?

Programska oprema CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System) je sestavni del programske opreme CAFM, ki je specializirana zlasti za področje vzdrževanja in popravil. Možne prednosti:

 • Pregled vseh storitev: s programsko opremo CMMS je mogoče spremljati naročila dela in stroške. Podrobni zapisi o kronološkem poteku del so podlaga za analize in vrednotenja.

 • Podatki kot osnova za povečanje učinkovitosti: na podlagi evidentiranih podatkov lahko upravnik objekta bolje razporedi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del in popravil.
 • Zagotavljanje skladnosti: s programsko opremo CMMS in v njej shranjenimi podatki lahko upravniki objektov dokažejo skladnost z zakonskimi predpisi. Informacije o opremi in drugi pomembni podatki so zlahka dostopni in zagotavljajo dokaze, da vsi objekti izpolnjujejo zahtevane standarde.
 • Upravljanje izvajalcev: Spremljanje vzdrževalnih del je lahko zamudno in drago. Programska oprema CMMS omogoča spremljanje in sledenje storitev v resničnem času.

Programska oprema CAFM PlanRadar: zajemanje in upravljanje dejstev v objektu v resničnem času s pregledovalnikom BIM.

 

Zakaj upravljanje objektov potrebuje programsko opremo CAFM in CMMS?

Upravniki objektov upravljajo vedno večje in bolj raznolike portfelje. Prav tako se povečuje kompleksnost posameznih nepremičnin. Ogrevalni, prezračevalni in klimatski sistemi, računalniški strežniki, dvigala in druge tehnične naprave zahtevajo preventivno upravljanje. Le tako je mogoče optimizirati energetsko učinkovitost, zmanjšati obratovalne stroške in povečati donosnost naložbe.

Predvidljivo vzdrževanje ima pri tem pomembno vlogo. Upravniki objektov morajo zagotoviti, da je premoženje vzdrževano in zaščiteno pred okvarami. Za to morajo ustrezno uporabljati lastne vire, tj. čas in delovno silo.

Kar v teoriji ponuja izjemne prednosti, je lahko v resnici zelo zapleteno. Eden glavnih razlogov so zastarele metode dela. Papirnata dokumentacija, zastareli načrti in izolirani podatkovni nizi lahko povzročajo težave in negativno vplivajo na učinkovitost procesov. Pregledno zagotavljanje vseh potrebnih informacij tako postane ključ do uspeha za notranje ekipe in zunanje izvajalce. Rešitev je digitalizacija s pomočjo programske opreme CAFM in CMMS. Podatki o nalogah, storitvah in drugih dejstvih so shranjeni centralno na enem mestu in jih je mogoče preprosto priklicati.

Programska oprema CAFM: PlanRadar

 • Ponudnik: PlanRadar GmbH
 • Funkcije: vsestranski sistem CAFM, vključno z analizo popravil, načrtovanjem praznih objektov ali prostorov, digitaliziranim računovodstvom, komunikacijo itd.
 • Ciljna skupina: samostojni podjetniki, mala podjetja, srednje velika podjetja, velika podjetja
 • Cena: od 26 evrov na mesec (en uporabnik, letni obračun)

Sistem CAFM PlanRadar je programska oprema za upravljanje objektov za dokumentiranje in sporočanje podatkov v nepremičninskih projektih. PlanRadar zajema vse podatke, pomembne za delovanje, kot so besedilo, slike in zvok, ter jih beleži na digitalnih načrtih stavb ali v modelih BIM. Do teh informacij lahko v resničnem času dostopajo vse stranke, ki sodelujejo pri projektu.

Poleg tega lahko uporabniki vse podatke združijo v predlogah poročil. Ta poročila je mogoče poljubno prilagajati glede oblike in vsebine. Uporabniki na primer v predlogi opredelijo podatkovna polja za tehnični skrbni pregled ali revizijo nepremičnin, ki jih programska oprema CAFM samodejno izpolni. S pritiskom na gumb uporabniki izvozijo popolno poročilo v formatu PDF.

PlanRadar pa ni le preprosta programska oprema za upravljanje objektov, temveč ponuja številne inovativne funkcije za dokumentiranje in sporočanje podatkov v gradbenih in nepremičninskih projektih.

Še ena uporabna funkcija programa PlanRadar je možnost pošiljanja obvestil in nalog ekipi. Ko se pojavi težava ali je treba izvesti nalogo, lahko uporabniki preprosto dodajo opombo na digitalni zemljevid in pošljejo obvestilo ustrezni ekipi. To olajša komunikacijo in poveča učinkovitost pri izvajanju nalog.

PlanRadar ponuja mobilno aplikacijo za sisteme Android, iOS in Windows, ki uporabnikom omogoča dostop do podatkov in projektov od koder koli. Aplikacija je enostavna za uporabo in ponuja vse funkcije namizne različice.

NORD/FM si zagotavlja kakovost procesov s programom PlanRadar

Za povečanje učinkovitosti teh procesov družba Norddeutsche Facility Management GmbH (NORD/FM) uporablja PlanRadar za nadzor projektov in upravljanje vzdrževanja. Stanje nepremičnin se digitalno zabeleži že med evidentiranjem stanja stavbe med postopkom nakupa. Pri letnem pregledu stavbe podjetje uporablja programsko opremo CAFM za potrebe evidentiranja vzdrževanja in poškodb. Zabeležene točke se razvrstijo v kategorije glede na potrebo po ukrepanju ter se takoj posredujejo zaposlenim in izvajalcem.

Rezultat: Podjetje ima koristi zaradi približno 70-odstotnega prihranka časa pri nadaljnji obdelavi in spremljanju, saj so vsi podatki in naloge digitalno zabeleženi na kraju samem in dosledno dokumentirani.

 

PlanRadar: CAFM sistem

V našem pregledu programske opreme CAFM smo predstavili 6 priljubljenih sistemov CAFM. Zlasti PlanRadar izstopa s svojo obsežno ponudbo ter preprostim in intuitivnim upravljanjem. S PlanRadarjem lahko svoje nepremičnine upravljate stroškovno ugodno, učinkovito in predvidljivo.

Prepričajte se in preizkusite PlanRadar brezplačno v 30-dnevnem obdobju

Začnite v 4 preprostih korakih.

1. Ustvarite račun

2. Naložite načrte

3. Povabite člane ekipe

4. Prevzemite aplikacijo