Blog Post

CAFM softverom do veće učinkovitosti

13.04.2023 | 5 minuta čitanja

CAFM odnosno CMMS softver je softver koji podržava upravljanje objektima i koji povećava efikasnost inspekcija, održavanja, popravki i drugih zadataka.

Upravnici objekata moraju upravljati sve većim brojem nekretnina, raznovrsnijim portfolijima i većim timovima. Osim toga, moraju osigurati bezbednost zgrada i da stanari, odnosno korisnici,  imaju zdravo i udobno okruženje. Istovremeno se od njih očekuje rast profitabilnosti nekretnina o kojima se brinu. CAFM softver pomaže u tome.

Korištenje CAFM softvera PlanRadar na svim uređajima

Sadržaj

 • Definicija: CAFM softver i CMMS softver
 • Zašto vam je za upravljanje objektima potreban CAFM softver i CMMS softver
 • Pregled softvera CAFM: ovo je 6 najboljih provajdera
 • NORD/FM zajedno s PlanRadarom obezbeđuje kvalitetan proces

Definicija: CAFM softver i CMMS softver

Kada je reč o digitalnom upravljanju objektima uglavnom se spominju CAFM softver i CMMS softver. Ova dva softvera se razlikuju i imaju specifične funkcije i vlastita područja primene.

Šta je CAFM softver?

CAFM softver (Computer Aided Facility Management), poznat i kao softver za upravljanje objektima, podržava automatizovano upravljanje objektima i upravljanje nekretninama. Takvim softverom upravnici objekata prate korišćenje objekata. Jedna od funkcija CAFM softvera su analize na osnovu kojih upravnici objekata mogu identifikovati trendove i uzorke. Na ovaj način se u kompaniji mogu donositi bolje odluke. Neke od prednosti su:

 • Bolja transparentnost troškova: Zahvaljujući analizi evidentiranih podataka o popravkama, održavanju, pruženim uslugama održavanja nekretnina, upravnici objekata mogu identifikovati ona područja koja uzrokuju najveći deo troškova i koja zato istovremeno predstavljaju i potencijal za ostvarivanje ušteda.
 • Trenutno stanje objekata: Pomoću CAFM softvera operateri i upravnici objekata uvek imaju uvid u trenutno stanje objekta. To uključuje na primer planirane radove na određenim uređajima, istoriju preduzetih mera, garancije i smanjenje vrednosti.
 • Organizacija izvođača: Za radove u i na nekretninama upravnici objekata redovno moraju angažovati eksterne izvođače. U ovom softveru možete na jednom mestu sačuvati sve bitne podatke o podizvođačima kao što su lokacije, stručne kvalifikacije i kontakt informacije.
 • Digitalizovano računovodstvo: Kada izvođač završi svoje radove, upravnik može putem CAFM softvera platiti račun izvođaču i pružiti mu povratne informacije.

Šta je CMMS Software?

CMMS softver (Computerized Maintenance Management System) je jedna komponenta CAFM softvera koja je prvenstveno fokusirana na servisiranje i održavanje. Neke od  prednosti su:

 • Pregled svih radova: U CMMS softveru možete pratiti radne naloge i troškove. Detaljna evidencija o hronologiji radova predstavlja osnovu za analize i ocene.
 • Podaci kao osnova za bolju efikasnost: Na osnovu prikupljenih podataka upravnik objekta može bolje rasporediti resurse za izvršenje radova održavanja i servisiranja.
 • Usklađenost s zakonskim propisima: Korišćenjem CMMS softvera i podataka koje taj softver čuva upravnici objekata imaju materijalan dokaz o usklađenosti svih radnji s zakonskim propisima. Informacije o uređajima i drugi relevantni podaci lako su dostupni i služe kao dokaz o tome da oprema i uređaji odgovaraju propisanim standardima.
 • Organizacija izvođača: Nadzor nad radovima održavanja može biti dugotrajan i skup. CMMS softver omogućava trenutno i naknadno praćenje svih radova u realnom vremenu.

CAFM softver PlanRadar: Sakupljanje i analiza podataka u objektu u realnom vremenu pomoću BIM pregledača

Zašto vam je potreban CAFM i CMMS softver za upravljanje objektima

Upravnici objekata upravljaju sve većim i raznovrsnijim portfolijima. Pored toga se povećava i složenost kod pojedinih objekata. Sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije, kompjuterski serveri, liftovi i druga tehnička oprema zahtevaju proaktivno upravljanje. To je jedini način za optimizaciju efikasnosti, smanjenje operativnih troškova i povrat ulaganja.

Ovde značajnu ulogu igra prediktivno održavanje. Upravnici objekata moraju osigurati da se imovina održava i da je zaštićena od kvarova. To zahteva da se vlastiti resursi, vreme i radna snaga ispravno raspoređuju.

To u teoriji donosi mnoge prednosti, ali u praksi može biti vrlo složeno. Jedan od bitnih razloga su zastarele metode rada. Dokumentacija u papirnom obliku, zastareli građevinski nacrti i nepovezani skupovi podataka mogu prouzrokovati probleme te negativno uticati na učinkovitost i procese. Stavljanje na raspolaganje svih potrebnih informacija na transparentan način postaje ključ uspeha vlastitog tima i eksternih izvođača.

Digitalizacija pomoću CAFM softvera i CMMS softvera je pravo rešenje. Podaci o zadacima, radovima i drugim bitnim stvarima sačuvani su centralno na jednom mestu i dostupni su na jednostavan način.

CAFM softver: PlanRadar

 • Provajder: PlanRadar GmbH
 • Funkcije: Sveobuhvatan CAFM sistem, uključujući analizu popravki, planiranje neiskorišćenih površina, digitalizovano računovodstvo, komunikaciju itd.
 • Ciljna grupa: Eksterni saradnici, mala preduzeća, srednja preduzeća, velika preduzeća
 • Cena: Od 26 EUR mesečno (jedan korisnik, godišnji obračun)

CAFM sistem PlanRadar je softver za upravljanje nekretninama koji se koristi  za dokumentaciju i razmenu podataka u projektima nekretnina. PlanRadar beleži sve podatke koji su bitni za poslovanje u obliku teksta, slika i zvuka te ih unosi u digitalne nacrte zgrada ili u BIM modele. Sve strane koje učestvuju u projektu imaju pristup tim podacima u realnom vremenu.

Pored toga, korisnici mogu povezatisve podatke u šablone izveštaja. Zatim se oblik i sadržaj takvih izveštaja po potrebi mogu prilagoditi. Na primer: korisnici za tehničku dubinsku analizu ili inspekciju nekretnine u šablonima mogu odrediti polja podataka koje CAFM softver automatski ispunjava. Korisnici jednostavnim klikom mogu izvršiti izvoz kompletnog izveštaja u PDF-u.

Ali PlanRadar nije samo softver za upravljanje objektima, nego nudi i mnoge inovativne funkcije za dokumentaciju i komunikaciju podataka u građevinskim i projektima nekretnina.

Dodatna korisna funkcija PlanRadar-a je mogućnost slanja obaveštenja i zadataka članovima tima. Ako se pojavi problem ili ako je potrebno izvršiti zadatak, korisnik na digitalnom nacrtu jednostavno može dodati belešku i poslati obaveštenje dotičnom timu. Time se pojednostavljuje komunikacija i povećava učinkovitost izvršenja zadataka.

PlanRadar nudi besplatnu mobilnu aplikaciju za Android, iOS i Windows koja omogućava korisnicima da pristupe svojim podacima i projektima, gde god se nalazili. Aplikacija je jednostavna za korišćenje i nudi sve funkcije koje ima desktop verzija.

NORD/FM zajedno s PlanRadar-om osigurava kvalitet procesa

Kako bi povećala učinkovitost svojih radnih procesa, kompanija Norddeutsche Facility Management GmbH (NORD/FM) se oslanja na PlanRadar za upravljanje projektima i upravljanje radovima održavanja. Trenutno stanje zgrade se beleži u digitalnom obliku   već  tokom kupovine nekretnine. . Pored toga, u okviru godišnjeg obilaska zgrada navedena kompanija pomoću CAFM softvera beleži potrebe za radovima održavanja i štete. Prikupljeni se podaci kategorizuju zavisno od hitnosti te se bez odgađanja prosleđuju saradnicima i izvođačima.

Rezultat: Kod naknadnih obrada i praćenja kompanija ostvaruje uštedu vremena od 70 procenata  zato što se svi podaci i zadaci beleže na licu mesta i evidentiraju u digitalnom obliku.

PlanRadar: CAFM sistem

PlanRadar vam omogućava da svojom nekretninom upravljate na ekonomski prihvatljiv, učinkovit i dugoročan način.

Uverite se sami i isprobajte PlanRadar 30 dana besplatno.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju