Blog Post

Jednostavno upravljanje izmjenama tijekom građenja

13.10.2020 | 4 vrijeme čitanja

Bilo da aktivno ili pasivno upravljate zahtjevima za izmjenama odn. dopunama, svi s time povezani troškovi (naknadne kalkulacije, provjera troškovnika & ugovornih uvjeta, prognoza troškova itd.) su visoki i otežavaju radne procese. Rješenje? Upravljanje izmjenama pomoću digitalnih predložaka izvještaja! Profitirajte sada od naših predložaka raznih izvještaja u koje možete unositi različite informacije koje se automatski aktualiziraju i koje su u skladu s propisima kojima se reguliraju ugovori o građenju i građevinskim radovima!

Bez problema s upravljanjem izmjenama u graditeljstvu

„Skoro svaki vijak na kraju je koštao više nego što je bilo predviđeno“ – izjavio je švicarski arhitekt Pierre de Meuron vezano za izgradnju zgrade filharmonije u Hamburgu

 

Za stručnjake u građevinskom i nekretninskom sektoru upravljanje izmjenama i zahtjevima za odobrenje dodatnih troškova dio je svakodnevnice. Prije odobrenja dodatnih troškova uvijek se moraju odraditi sljedeći koraci:

  1. Tehnička analiza izmjena i dopuna
  2. Provjera ugovora
  3. Prikupljanje dokumentacije koja se odnosi na zahtjev (za izmjenu/dopunu)
  4. Kalkulacija potrebnih isporuka i usluga
  5. Ponuda izmjene za naručitelja ili osobu zbog koje se izmjena mora izvršiti
  6. Odobrenje od strane naručitelja ili osobe zbog koje se izmjena vrši
  7. Realizacija
  8. Obračun

SNIMKA WEBINARA

Kako voditi digitalni građevinski dnevnik

UPRAVLJANJE IZMJENAMA U GRAĐEVINSKOJ PRAKSI

Ako se tijekom jednog tjedna pojavi 5 zahtjeva za izmjenu, brzo postaje jasno da to iziskuje vrijeme. Kako biste se ogradili od eventualnih potraživanja, bitno je da postoji dovoljan broj dokaza. Zato se u svakom konkretnom slučaju mora prikupiti opsežna dokumentacija koja ide na provjeru i analizu. Ta dokumentacija mora sadržavati sve relevantne informacije koje s pravnog aspekta mogu poslužiti za odbačaj eventualnih potraživanja.

Danas se neki dijelovi upravljanja izmjenama mogu automatizirati. Aktualno stanje tehnike drastično smanjuje troškove i vrijeme potrebno za izradu dokumentacije. Rješenje softvera kao usluge (Software-as-a-Service, SaaS) dopušta Vam da imate uvid u sve korake u projektu. Ono Vam zapravo služi kao asistent koji sve korake u projektu automatski pamti, bilježi i stavlja na raspolaganje u statističke svrhe. I to sve samo jednim klikom.

 

PROČITAJTE: Graditeljstvo i osiguranje dokaza – Prevencija, a ne sanacija

 

UČINKOVITO UPRAVLJANJA IZMJENAMA POMOĆU DIGITALNE DOKUMENTACIJE I KOMUNIKACIJE

Upravljanje zahtjevima za izmjenu često se doživljava kao borba između dvije ili više zainteresiranih strana od kojih svaka želi dobiti bitku. Pri tome se često zaboravlja da se radi o sudionicima istog projekta. To u ostvarenju cilja projekta može dovesti do toksične komunikacije i u najgorem slučaju ugroziti buduću suradnju, pa čak i ugled svih sudionika. A u biti bi cilj trebao biti da se problemi nastali uslijed događaja koji u trenutku sklapanja ugovora nisu bili predviđeni riješe profesionalno i suglasno. Stoga bi cilj svih ugovornih strana trebao biti da se osigura transparentan i siguran tijek rada.

Pomoću automatizacije sve prednosti digitalne dokumentacije i komunikacije u građevinskom i nekretninskom sektoru mogu doprinijeti pojednostavljenju radnih procesa.

Budući da se trenutno na tržištu nudi velik broj softverskih rješenja, teško je razabrati koji građevinski softver je u praksi koristan, koji s jedne strane nudi sve funkcije koje su dotičnom poduzeću potrebne, i s druge strane sudionicima projekta omogućuje jednaku mogućnost sigurnog i detaljnog bilježenja svih građevinskih radova.

PlanRadar mobilna aplikacija za građevinarstvo

IZMJENE SUKLADNO ZAKONU KOJI REGULIRA UGOVORE O GRAĐEVINSKIM  RADOVIMA – IZRADA DIGITALNIH PREDLOŽAKA IZVJEŠTAJA

Naši klijenti su nam ispričali što žele, a mi smo imali sluha za njihove želje. PlanRadar Vam sada pruža mogućnost da svoj sustav izrade izvještaja i upravljanja izmjenama učinite još učinkovitijim. Naši digitalni predlošci izvještaja, čiji elementi zadovoljavaju zakonske propise koji reguliraju građevinske ugovore, sadrže polja s informacijama koja se automatski aktualiziraju. Budući da tijekom projekta uvijek dolazi do velikog broja izmjena, na ovaj način štedite vrijeme i izbjegavate nesporazume. Broj naših predložaka izvještaja koje stavljamo na raspolaganje konstantno raste.

Ako predložak koji je Vama potreban još ne postoji, jednostavno ga izradite sami. U PlanRadaru u predloške možete prenijeti kopirane tablice & tekst koji imaju drugi izvorni oblik (npr. MS-Word, MS-Excel, PDF, itd.). Dakle, predložak izmjena možete izraditi u samo nekoliko minuta.

Više o predlošcima izvještaja PlanRadara saznajte ovdje!

 

PROČITAJTE: Nove mogućnosti mobilne aplikacije PlanRadar

 

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rješenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOS, Android i Windows uređajima, a pomogla je već tisućama klijenata diljem svijeta da digitaliziraju svoje poslovanje. U PlanRadaru se svaki tjedan obrađuje više od 25.000 projekata.

 

Pratite nas na FacebookuLinkedinu i Twitteru da biste bili obaviješteni o novim člancima!

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju