Blog Post

Építésfelügyelet: feladatkörei és felkészülés az ellenőrzésre

16.06.2023 | 5 perces olvasás

Mi is pontosan az építésfelügyelet? Milyen szerepet tölt be? Kinek és milyen esetekben kell felkészülni az efféle ellenőrzésekre? Hogyan segíthetnek az építőipari szoftverek ezekben az előkészületekben? Ezekre, és még számos más kérdésre választ adunk a témában, hogy az építésügy többé ne okozzon álmatlan éjszakákat.


Nadzór budowlany na budowie

Mi az építésfelügyelet?

 

Az építésfelügyelet szakmai szerv, mely megbízatása szerint az építési és beruházási folyamatok jogszabályi megfelelőségét ellenőrzi. Felelős az építési engedélyezési folyamatokért, az építési dokumentáció értékeléséért, a helyszíni ellenőrzésekért, valamint a műszaki és biztonsági előírások betartásának felügyeletéért. 

Munkája elengedhetetlen a jogszabályoknak megfelelő, biztonságos és minőségi építési munkák garantálásához. Emellett, a tervezés, az építés vagy a használat szakaszában – az ingatlan életciklusának bármely pontján – biztosítja a jogszabályok és a technológiai előírások betartását.

 

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint az építésügyi hatóság fő feladatai a következők:

 

  1.     Engedélyezés: Az építési projektek engedélyezése és az építési tervdokumentációk értékelése, beleértve a műszaki és biztonsági előírások betartásának ellenőrzését.
  2.     Felügyelet: Az építkezések helyszíni felügyelete a jogszabályi előírások betartásának biztosítása érdekében. Ez magában foglalja a műszaki előírások, biztonsági szabályok és minőségi követelmények betartását.
  3.     Ellenőrzés: Az építési tevékenységek utólagos ellenőrzése, beleértve a jogszabályoknak való megfelelőséget és a műszaki követelmények betartását.
  4.     Szabálysértési eljárások: Amennyiben szabálysértés történik, az építésfelügyeleti hatóság indítja és lefolytatja a szabálysértési eljárást, és szükség esetén büntetést szab ki.
  5.     Tanácsadás: Tanácsot ad az építkezési projektekkel kapcsolatos követelményekről és előírásokról.

 

  1. március 1-től módosítások történtek az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő hatásköri szerepeket illetően. Eszerint a járásszékhely települési önkormányzat és fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőinek építésügyi hatásköre, valamint a járási/fővárosi kerületi hivatalok építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatásköre megszűnik. Ezeket a feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok veszik át, így a kérelmeket és beadványokat ezeknek a hivataloknak kell címezni. 

Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek és egyszerű bejelentések továbbra is az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) nyújthatók be. A döntésekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség változik; a fellebbezés lehetősége megszűnik, helyette kizárólag közigazgatási per keretében támadhatók meg a döntések. Az építésfelügyeleti feladatellátás átszervezésével a szakhatósági közreműködések száma csökken, a jogszabályi előírások teljesülését szakkérdésként vizsgálják, az eljárások ügyintézési határideje pedig 35 napról 25 napra csökken.

Nadzor budowlany ocenia zgodność inwestycji z obowiązującymi przepisami

Feladatok összefoglalva

 

Lényegében a szóban forgó hatóság ellenőrzi a beruházásokat a tekintetben, hogy az elvégzett munka megfelel-e a jóváhagyott tervnek, az építési engedélyezési határozatban meghatározott feltételeknek és a törvény előírásainak. Így azt is követnie kell, hogy a terület fejlesztése megfelel-e a helyi rendezési terveknek és a környezetvédelmi előírásoknak. Felelőssége továbbá, hogy megvizsgálja az emberek és a vagyon biztonságát szolgáló feltételeket az ingatlan tervezése, kivitelezése és karbantartása során.

 

Szerepe az is, hogy értékelje az építészeti és építési megoldások az ágazatban érvényes előírásoknak és a jelenlegi műszaki ismereteknek való megfelelését. Ennek természetes következménye az építésfelügyelet másik fontos szerepköre. Ez az önálló műszaki feladatokat ellátó személyek, valamint a forgalomba hozatalra és építőipari felhasználásra engedélyezett termékek engedélyeinek átvizsgálása.

 

Az építésügyi tisztségviselők felelősségei közé tartozik ezek mellett a biztonságot veszélyeztető munkák és az olyan tevékenységek ellenőrzése, amelyek az épület állapotának romlásához vagy használhatatlanná válásához vezethetnek, valamint a szükséges engedély vagy bejelentés nélkül, illetve azokkal ellentétesen végrehajtott beruházások kivizsgálása. Az ilyen létesítményeket felszámolhatják vagy legalizálhatják.

 

Az építésfelügyelethez fordulunk, ha a munkálatok megkezdésének tervezett időpontját és az építkezés vagy átépítés bejelentését, illetve a munkálatok befejezésének bejelentését (ha építési engedélyköteles) kívánjuk megtenni.

 

A szerv hatáskörrel rendelkezik az épületek használatára vonatkozó engedélyek kiadására, valamint arra, hogy önkényes építkezések esetén bírságot szabjon ki, illetve szabálytalanságok észlelése esetén leállítsa a munkát.

 

Mennyibe kerül egy épület ellenőrzése?

 

Az építésfelügyelet díja számos tényezőtől függ, beleértve az építési projekt nagyságát és bonyolultságát, az építési helyszínt, és a specifikus követelményeket, mint például a tervezés, az építési munka és az anyagok minőségének ellenőrzése. Költségeit általában a kivitelezési díj egy bizonyos százalékában határozzák meg, de ez változhat a fent említett tényezők függvényében.

 

Fontos megjegyezni, hogy az építésfelügyeleti díjak változhatnak országonként, régiónként, és még az idővel is. Ezért javasolt közvetlenül kapcsolatba lépni a helyi kormányhivatalokkal vagy építési szakértőkkel a legfrissebb és legpontosabb információkért.

Az építésfelügyeleti illetékes személy jogosultságai

 

Magyarországon az építésfelügyeleti tevékenységet végző személynek jogosultsága van az építkezési helyszín ellenőrzésére, és a tapasztaltakat jegyzőkönyv formájában rögzíti. Ezt az építtető, vagy annak képviselője elfogadhatja, vagy megjegyzéseket fűzhet hozzá.

 

Az ellenőrnek be kell mutatnia személyi igazolványát és a munkavédelmi előírásoknak megfelelően kell öltözködnie, ami tartalmazhatja a védősisakot is.

 

Az ellenőrzés az építtető, az építésvezető vagy annak meghatalmazottja, vagy egy felnőtt tanú jelenlétében történik. Az ellenőrzés során az ellenőr közvetlen utasításokat adhat az építésvezetőnek, amit az építési naplóban rögzítenek.

 

Az ellenőr munkájának akadályozása szankciókat vonhat maga után, és az építkezés helyszínére való belépést, az építési anyagok és a dokumentumok bemutatását, valamint a megbízható tájékoztatás nyújtását meg kell könnyíteni számára.

 

Az építésügyi ellenőrzésről érkezik bejelentés?

 

Az építésfelügyeleti szervek számára lehetőség adódik bejelentés nélküli vizsgálat lefolytatására. A gyakorlatban azonban gyakran előfordul, hogy annak időpontjáról értesítik az építtetőt vagy az építésvezetőt, kivéve, ha a hatóságnak alapos okai vannak a váratlan ellenőrzésre.

 

Különösen olyan esetekben, amikor harmadik féltől származó bejelentés alapján kell ellenőrizni a beruházást, előfordulhat, hogy a felügyeleti hivatal tisztviselői váratlanul látogatnak el az építkezés helyszínére.

 

Építésfelügyeleti vizsgálat feljelentés alapján

Olykor előfordulhatnak harmadik féltől érkező, akár névtelen bejelentések, melyek ellenőrzési eljárást indíthatnak. Ezek kiváltója lehet szomszédi panasztétel vagy névtelen bejelentések. A munkálatok kivitelezési módja, a tervnek, engedélynek vagy bejelentésnek való megfelelése, illetve a jogszerűségüket érintő kétségek alapján jogos lehet a kivizsgálás.

Oprogramowanie dla budownictwa PlanRadar może pomóc w przygotowaniu do kontroli nadzoru budowlanego

Minden szükséges dokumentum egy helyen

A mai korszerű alkalmazások használata jelentősen megkönnyíti a beruházók, tervezők, kivitelezők és kezelők munkáját. A PlanRadar szoftver hatékony hibakezelést, digitális munkafolyamatot, és elektronikus építési naplót kínál, melyek mellett minden egyéb szükséges dokumentumhoz hozzáférést biztosít egy helyen, ami többek között az épületfelügyeleti ellenőrzéseket is jóval zökkenőmentesebbé teszi.

 

Próbáld ki most ingyenesen a PlanRadart, vagy írj nekünk, ha bármiben segíthetünk

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt