Sablonok

Tűzvédelmi felülvizsgálat ellenőrzőlista sablon

25.01.2023 | 7 perces olvasás

Itt egy ingyenes tűzvédelmi kockázatértékelési sablont tölthet le. Részletes Excel táblázatunk eléréséhez egyszerűen töltse ki az alábbi űrlapot. Ezzel a tűzvizsgálati jelentéssablonnal időt takarít majd meg, a feladatokat nyomon követheti, és biztosíthatja létesítményei tűz vagy füst elleni optimális felkészítését.

A tűzvédelem az építőiparban és a létesítménygazdálkodásban kulcsfontosságú kérdés. Egy részletes ellenőrzőlista használatával biztonságosan végezheti el egy épület tűzvédelmi felülvizsgálatát. A következő cikkből megtudhat mindent, amit tűzvédelem témakörben tudnia kell.Melyek a leggyakoribb kihívások tűzvédelmi felülvizsgálatok során?

A Magyarországon lévő épületeknek meg kell felelniük a tűzvédelmi követelményeknek. Rendszeres ellenőrzések biztosítják, hogy egy ingatlan megfeleljen ezeknek az előírásoknak. Egy alapos ellenőrzés azonban számos kihívással jár. Ezek közé tartozik az a kihívás, hogy mindent megfelelően dokumentálni kell, nyomon kell követni a változásokat és kötelezettségeket, az épület típusától, a felhasznált anyagoktól függő egyedi követelményeket és még sok minden mást. E kihívások leküzdésére az ellenőrök általában tűzvédelmi felülvizsgálati ellenőrzőlistát használnak. Ez a lista szisztematikus segítséget nyújt az ellenőröknek a lehetséges tűzvédelmi hiányosságok azonosításához és kezeléséhez. A következő szakaszban megtudhatja, hogy mit kell tartalmaznia ennek a listának.

Mit tartalmazzon a tűzvédelmi felülvizsgálat ellenőrzőlista? 

A részletes ellenőrzőlista egy alapos tűzvédelmi ellenőrzés alapja. Az ellenőrzőlistának tartalmaznia kell minden olyan pontot, amelyet ellenőrizni és dokumentálni kell. Így az ellenőrök vagy a tűzvédelemért felelős személyek biztosak lehetnek abban, hogy semmit sem hagynak figyelmen kívül. A következőkben bemutatjuk azokat az elemeket, amik nem hiányozhatnak egyetlen tűzvédelmi ellenőrzőlistáról sem. Érdemes szem előtt tartani, hogy ezek általános tanácsok. Az épülettől vagy konstrukciótól függően egyes pontok kihagyhatók vagy hozzáadhatók. Ha Ön a felelős egy épület tűzvédelméért, akkor meg kell ismernie az ingatlan sajátosságait.

Az épületre és a felülvizsgálatra vonatkozó információk

Először is rögzíteni kell az ellenőrizendő ingatlanra és magára a felülvizsgálatra vonatkozó minden lényeges információt. Ez minden esetben tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, az ellenőrzött épületrészeket, az ingatlan címét és adott esetben nevét, az ingatlan tulajdonosát, a felülvizsgálat időpontját és az illetékes hatóságot. Ez a szakasz egy aláírásmezőt is tartalmaz az ellenőr számára. Ezenkívül ellenőrizni kell, hogy a megadott adatok naprakészek-e, és a tűzoltóság az utcában megtalálja-e a címet. Opcionálisan a legutóbbi vagy a következő tervezett felülvizsgálat időpontja is feljegyezhető. Ezt követően az egyes épületrészek ellenőrzése következik.

Az elektromos rendszerek állapota

A rövidzárlatok, a hibás elektromos berendezések és a nem megfelelő kábeltömítések fokozott tűzveszélyt jelentenek. Ezért a tűzvédelmi ellenőrzőlistának ki kell terjednie az ingatlan elektromos berendezéseinek állapotára is. Minden elektromos berendezést ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy azok ne okozzanak tüzet.

A vészkijáratok állapota

Magyarországon kötelező a középületek és a társasházak felszerelése vészkijáratokkal. A vészkijáratokat az építkezés előtt tervezik meg, vagy a felújítás során utólagosan szerelik fel. Mindazonáltal ellenőrizni kell, hogy a vészkijáratok valóban léteznek-e, nincsenek-e elzárva, és kijelölésük megfelelő-e. Ezenkívül ellenőrizni kell, hogy a menekülési útvonalak jól láthatóak-e, rendelkeznek-e jelzőtáblákkal és jól látható menekülési útvonaljelzésekkel. Az eltorlaszolt menekülési útvonalakat szabaddá kell tenni, és a hiányzó jelzéseket utólagosan fel kell szerelni. A releváns adatokat fel kell jegyezni a tűzvédelmi ellenőrzőlistán.

A sprinkler rendszer és a tűzoltó készülékek állapota

A tűzvédelmi ellenőrzőlistán az ellenőrnek lehetőséget kell hagyni a sprinkler rendszer és a tűzoltó készülékek állapotára vonatkozó információk beírására. Ellenőrizni kell, hogy elegendő tűzoltó készülék áll rendelkezésre, érvényes még a szavatosságuk, továbbra is működőképesek, jól láthatóak és hozzáférhetőek. A sprinkler rendszer esetében feltétlenül ellenőrizni kell a vízellátás biztosítását, a rendszer szivárgásmentességét, és azt, hogy a fúvókák hatótávolságát nem akadályozzák-e bútorok vagy egyéb tárgyak.

A füst-, tűz- és szén-monoxid-riasztók állapota

Magyarországon a középületeknek a legtöbb esetben rendelkezniük kell tűzjelzővel, ami tűz esetén aktiválható. Sok épületben füstjelző és szén-monoxid-érzékelő is van. A tűzjelzőt gyakran ellenőrzik tűzvédelmi gyakorlatok során, vészhelyzetet szimulálva. A füst- és szén-monoxid-érzékelők esetében általában elegendő azt ellenőrizni, hogy a készülékek rendelkeznek-e áramellátással, és hogy megfelelően működnek-e.

A vészvilágítás állapota

A vészvilágítás még olyan nehéz körülmények között is segíti az emberek tájékozódását, mint amilyen a füst és a tűz. A tűzvédelmi ellenőrzés keretében ellenőrizni kell  a vészvilágítás megfelelő működését. Ezt az információt a tűzvédelmi felülvizsgálat ellenőrzőlistájára fel kell jegyezni. Működő vészvilágítás nélkül az épületben tartózkodó személyek fény és tájékozódási lehetőség hiányában nem találják meg a vészkijáratokat. Bár tűz esetén az áramellátás megszűnik, a vészvilágításnak és a vészkijáratokhoz vezető jelzéseknek tűz esetén továbbra is működniük kell.

A hőtermelő berendezések és készülékek állapota 

A hőtermelő berendezések, például a lámpák, kazánok, sugárzó fűtőtestek vagy számítógépes szerverek tűzveszélyesek. Ezért ezeket az eszközöket a tűzvédelmi ellenőrzőlistán a “hőtermelő berendezések” pont alatt kell feltüntetni. Az ellenőrnek többek között ellenőriznie kell, hogy az ilyen  berendezések a jogszabályban előírtaknak megfelelő távolságra vannak-e az éghető anyagoktól, nem sérültek-e, és rendelkeznek-e megfelelő tanúsítvánnyal.

Ki felelős a tűzvédelmi ellenőrzésért? 

A 30/1996.(XII. 6.) BM (tűzvédelmi rendelet) értelmében az épület tulajdonosa vagy a társasház kezelője felelős a tűzvédelem fenntartásáért és a jogszabályoknak való megfelelésért. A tulajdonos vállalja, hogy elvégzi a szükséges tűzvédelmi felülvizsgálatokat annak igazolására, hogy a tűzvédelem továbbra is fennáll. Ha az épület tulajdonosai nem tudják vagy nem kívánják ezt a feladatot maguk elvégezni, megbízhatnak valakit, hogy a nevükben elvégezze az ellenőrzést. Ez a személy lehet egy külső szolgáltató vagy az épület  tulajdonosaként egy vállalat kijelölt képviselője.

Miért fontos a tűzvédelem? 

Miért is olyan fontos a tűzvédelem? A tulajdonosok és létesítménygazdák számára három fő okot kell megemlíteni, amiért nem szabad elhanyagolniuk ingatlanjuk tűzvédelmét. Ezeket az okokat a következő szakaszokban foglaltuk össze.

A sérülések kockázatának csökkentése érdekében

Ha tűz üt ki, annak pusztító következményei lehetnek a tűz idején az épületben tartózkodókra, ügyfelekre vagy munkavállalókra nézve. A tűzvédelem kérdése elsősorban a tűz kockázatának és hatásának elkerülése miatt fontos. Ennek célja az, hogy a sérülések, vagy szélsőséges esetekben a halálesetek is a lehető legnagyobb mértékben megelőzhetőek legyenek. A cél tehát nem csak egy lehetséges tűzeset kockázatának csökkentése, hanem a tűz tényleges kitörésekor az épületben tartózkodó személyek védelme is. Működőképes tűzvédelmi rendszerrel a tüzet el kell tudni oltani, és mindenkinek biztonságos helyre kell jutnia, mielőtt bárki megsérülne.

A létesítményben keletkező károk elkerülése érdekében

A tűzvédelem mindenekelőtt a sérülések megelőzését és az életmentést szolgálja. Másodsorban a tűzvédelem azonban az épület és berendezési tárgyainak tűz elleni védelmét is szolgálja. A tűz néhány óra alatt teljesen megsemmisítheti az épületeket és berendezéseiket. Ha kiderül, hogy a tűzvédelemhez szükséges óvintézkedések végrehajtása elmaradt, az anyagi károkat általában nem fedezi a biztosítás. Ezenkívül felmerülnek a megsemmisült adatok és a nem anyagi értékkel bíró tárgyak megsemmisülésének költségei is. Tehát a tűzvédelmet mind emberi, mind pénzügyi szempontból érdemes komolyan venni.

Az esetleges bírságok elleni védekezés érdekében

A hatékony tűzvédelem másik anyagi indoka a bírságok lehetősége. Ha a hatóságok úgy találják, hogy a tűzvédelem nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a következmények gyorsan túlmutathatnak egy egyszerű figyelmeztetésen. A költségek még magasabbak, ha a tűzvédelmet elhanyagolják, és valóban tűz üt ki. Személyi sérülés vagy különösen értékes tárgyak károsodása esetén a díjak még súlyosabbak lehetnek. A figyelmeztetések, bírságok, vagy legrosszabb esetben akár a gondatlanságból elkövetett emberölés miatti bírósági eljárás elkerülése érdekében a tűzvédelmet semmilyen körülmények között nem szabad elhanyagolni. A jogszabályi minimumkövetelmények szándékos vagy gondatlan be nem tartása teljességgel elfogadhatatlan, és mindenképpen elkerülendő.

Milyen gyakran kell elvégezni a tűzvédelmi felülvizsgálatot? 

Magyarországon a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról előírásai alapján
– 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
– egyéb esetben legalább 6 évenként
tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Az általános gyakorlat szerint  Magyarországon a kereskedelmi épületek tűzvédelmét a legtöbb tulajdonos évente legalább egyszer felülvizsgálja. Egyes tulajdonosok úgy döntenek, hogy évente vagy félévente felületes ellenőrzéseket, két-háromévente pedig alaposabb ellenőrzéseket végeznek. A valós körülmények minél pontosabb szimulálása érdekében soron kívüli tűzvédelmi gyakorlat is tartható.

Tűzvédelmi felülvizsgálat ellenőrzőlista sablon: következtetések

Magyarországon a tűzvédelmet az elmúlt évtizedekben folyamatosan korszerűsítették. Annak érdekében, hogy épületeik megfeleljenek a törvényi előírásoknak, az épülettulajdonosoknak rendszeres időközönként ellenőrizniük kell ingatlanjuk tűzvédelmét. A tűzvédelmi felülvizsgálatot végző személy az ellenőrzéshez általában egy tűzvédelmi felülvizsgálati ellenőrzőlistára támaszkodik. Ez a lista lehetővé teszi az ellenőr számára, hogy szisztematikusan járjon el, és ne hagyjon figyelmen kívül semmilyen, biztonsági szempontból fontos részletet. Ezért kulcsfontosságú kérdéssé válik annak biztosítása, hogy az alkalmazott tűzvédelmi felülvizsgálat ellenőrzőlistája teljes legyen. Az ellenőrzőlistának többek között tartalmaznia kell az épület adatait, valamint az épület különböző részeinek – például a vészkijáratok, a tűzjelzők, a vészvilágítás, az elektromos rendszerek stb. állapotának – ellenőrzését és az ezekről szóló információkat.

Magyarországon szigorúak a tűzvédelmi követelmények. Ennek azonban ésszerű indokai vannak. A tűzvédelem elsődleges célja, hogy megvédje az épületben tartózkodó személyeket a sérülésektől vagy haláltól. Mindazonáltal anyagi okai is vannak annak, hogy a bérbeadók a tűzvédelmet komolyan vegyék. Egyrészt a tűz súlyosan károsíthat vagy akár teljesen tönkre is tehet egy létesítményt és annak berendezéseit. Másodsorban a tűzvédelem elhanyagolása bírságokat vonhat maga után. Különösen tűzeset bekövetkezésekor és a jogszabályi követelmények nem teljesítésekor a tulajdonosok magas bírságokkal és a biztosítótársaság fizetés alóli mentességével szembesülhetnek. A tűzvédelem alapos végrehajtása ezért minden szempontból továbbra is létfontosságú.

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt