Customer Story

"Problem polegał na tym, że dział jakości wiedział, gdzie znajduje się usterka, ale niezwłoczne przekazanie tej informacji konkretnemu interesariuszowi okazywało się praktycznie niemożliwe"

Bartosz Filipów,

Reinforced Concrete Package Manager w Mostostal Zabrze GPBP

Ponad 100% większa wykonalność usterek

Oto jak Mostostal Zabrze GPBP SA usprawnił planowanie i koordynowanie prac z PlanRadar

Mostostal Zabrze to grupa kapitałowa, która zajmuje się realizacją obiektów z obszaru budownictwa ogólnego, przemysłowego i specjalistycznego, instalacji przemysłowych i elektroenergetycznych, a także produkcją konstrukcji maszynowych i stalowych oraz dostawą i montażem instalacji mechanicznych i orurowania.

Bartosz Filipów, Reinforced Concrete Package Manager w Mostostalu Zabrze GPBP, wśród najważniejszych realizacji spółki w ostatnich latach wskazuje budowę spalarni odpadów w Warszawie, budowę Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu, budowę elektrowni w Opolu, a także prowadzoną budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. To właśnie w ostatniej z wymienionych inwestycji oraz przy budowie Centrum Danych w Sękocinie Starym pod Warszawą Mostostal Zabrze GPBP wykorzystywał PlanRadar.

Wyzwanie: planowanie działań, duża liczba usterek i problemy z komunikacją

Jak wspomina Bartosz Filipów, który kieruje i koordynuje zespoły zajmujące się wykonywaniem konstrukcji żelbetowych, w trakcie realizacji jednego z poprzednich projektów bardzo istotną rolę zaczęło odgrywać planowanie zadań. Stanowiło to o tyle duże wyzwanie, że w szczytowym momencie wiązała się z tym obsługa ponad 900 usterek. Zaistniała sytuacja zaczęła generować problemy na poziomie komunikacji wśród uczestników projektu. Przepływ informacji pomiędzy zespołami stawał się niedokładny, co doprowadzało do nieporozumień zarówno w przypadku określenia lokalizacji usterek, jak i ich statusu.

„Nie byliśmy w stanie dokładnie zlokalizować, w którym miejscu znajduje się dana usterka. To znaczy Dział Jakości o tym wiedział, ale samo przekazanie tej informacji konkretnemu menadżerowi często okazywało się wręcz niemożliwe. Dodatkowo tak naprawdę nikt nie wiedział, co jest jeszcze do wykonania, a co już zostało zrobione. W konsekwencji prowadziło to do opóźnień. Jakaś usterka została już naprawiona, a my jako nadzór o tym nie wiedzieliśmy. Stwarzało to sytuacje, w których zespoły były wysyłane kilkukrotnie do tej samej usterki, ponieważ dokumentacja papierowa nie była aktualna” – wyjaśnia Bartosz Filipów.

Rozwiązanie: przewaga nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, łatwość wdrożenia i prostota obsługi

Wspomniane wyzwania, a także wymogi inwestorskie sprawiły, że podjęto decyzję o poszukiwaniu narzędzia, które pozwoli zmienić podejście do planowania i realizacji pracy. Początkowo Mostostal Zabrze GPBP skierował się w stronę innego rozwiązania dostępnego na rynku. Jednak okazało się, że ograniczony zakres funkcjonalności tego narzędzia nie jest w stanie spełnić wymogów jakości Mostostalu dotyczących zarządzania projektami budowlanymi i nie przekłada się na zwiększenie efektywności realizowanych inwestycji. Dodatkowym problemem był również brak wsparcia ze strony dostawcy oprogramowania w zakresie personalizacji usługi do indywidualnych potrzeb projektowych Mostostalu.

W efekcie Mostostal Zabrze GPBP postanowił zmienić oprogramowanie i zdecydował się skorzystać z oferty PlanRadar. „Rzeczywiście początkowo skierowaliśmy się w stronę innego rozwiązania ze względu na wsparcie, które mieliśmy otrzymać. Jednak okazało się, że oferowana przez tę firmę aplikacja, choć wstępnie prezentuje się interesująco, tak wraz z rozpoczęciem użytkowania w żaden sposób nie dorównuje funkcjonalnościom dostępnym w PlanRadar” – komentuje Bartosz Filipów.

“Prostota, prostota, prostota, to jeden z największych atutów PlanRadar w porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku. Każda osoba, której pokazujemy PlanRadar, zwraca uwagę, że jego obsługa jest niezwykle prosta i czytelna.” Bartosz Filipów, Reinforced Concrete Package Manager w Mostostal Zabrze GPBP

Wdrożenie PlanRadar do codziennej pracy zespołów odbyło się bez żadnych problemów. Jak zauważa Bartosz Filipów: „odbyliśmy kilka spotkań online z przedstawicielem PlanRadar, który wprowadził nas w działanie rozwiązania. Następnie wspólnie z kolegą samodzielnie wdrożyliśmy się w narzędzie i odbyło się to bardzo sprawnie.” Przyznaje również, że jego zespół rozważał i testował narzędzie Autodesk, jednak PlanRadar okazał się być bardziej przystępnym i przyjaznym rozwiązaniem w codziennej pracy: „PlanRadar wygrywa z każdym, jeżeli chodzi o przystępność, prostotę i czytelność obsługi. Jest to jeden z największych atutów PlanRadar, na co od samego początku zwracają uwagę wszystkie osoby, które zapraszamy do współpracy z oprogramowaniem” – podkreśla Bartosz Filipów.

Rezultat: lepsze planowanie, podwójna efektywność pracy z usterkami, usprawniona komunikacja i raportowanie

Na efekty wdrożenia oprogramowania PlanRadar nie trzeba było długo czekać. Przede wszystkim zgodnie z wymogami inwestorów udało się usprawnić planowanie i koordynowanie prowadzonych prac. „Znacząco poprawiła nam się efektywność. Każde zadanie na każdy dzień jest zaplanowane w PlanRadar, a następnie jest w nim także rozliczane. Teraz, jeśli widzimy, że w danym obszarze ktoś już pracuje, nie wysyłamy w to samo miejsce kogoś innego. Planując dziennie zadania, jesteśmy w stanie skrócić ewentualne przestoje i uniknąć kolizji prac między zespołami. Na budowie nikt nie chodzi z ogromnym papierowym planem lub harmonogramem – teraz mamy przejrzystą mapkę z pinezkami w telefonie lub w tablecie, dzięki czemu każdy członek zespołu od razu wie, gdzie i co musi zostać wykonane” – podkreśla Bartosz Filipów.

Obecnie Dział Jakości po prostu oznacza w PlanRadar miejsce, w którym znajduje się usterka, opisuje ją i dokumentuje, a następnie przypisuje ją do konkretnego odbiorcy. Uporządkowanie i uproszczenie tego procesu pozwoliło w znaczącym stopniu usprawnić efektywność prowadzonych prac. Udało się praktycznie o 100% zwiększyć wykonalność usterek, a w szczytowych momentach ta liczba była nawet jeszcze większa. Przełożyło się to również na oszczędność czasową: „Jeśli założymy, że zadanie od fazy rozpoczęcia prac do odbioru trwa 20 godzin, z czego 3 godziny to działania związane z dokumentacją jakościową, to oszczędzamy nawet 2 godziny” – wylicza Bartosz Filipów.

“Teraz jesteśmy w stanie generować protokoły odbioru, które jednoznacznie pokazują, co zostało wykonane i w jakiej jakości. Dzięki temu oszczędzamy mnóstwo czasu, a co za tym idzie – pieniędzy” Bartosz Filipów, Reinforced Concrete Package Manager w Mostostal Zabrze GPBP

Zastosowanie PlanRadar nie ogranicza się jednak tylko do usterek. „Jesteśmy na etapie wykonywania fundamentów. Każdy element jest osobnym zadaniem w PlanRadar. Następnie na podstawie prostych checklist, które bez większego problemu sami tworzymy, automatycznie i od razu generujemy protokoły odbioru” – dodaje Bartosz Filipów. W efekcie Dział Jakości został odciążony z procesu tworzenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Teraz, dzięki oprogramowaniu PlanRadar, powstają one samoczynnie na podstawie danych zbieranych z placu budowy. Prostota obsługi mobilnej wersji aplikacji PlanRadar na smartfonach i tabletach sprawia, że zajmuje to tylko chwilę i nie stanowi żadnego obciążenia dla pracowników.

PlanRadar poprawił również komunikację pomiędzy biurem a placem budowy, ponieważ w każdej chwili wszystkie strony uczestniczące w projekcie mają dostęp do aktualnych informacji. Obecnie z systemu korzysta ponad 20 użytkowników wewnętrznych reprezentujących najróżniejsze szczeble projektu – od dyrektora kontraktu po inżyniera budowy i podwykonawców. Zalety tego typu współpracy docenił również inwestor: „Początkowo inwestor był sceptycznie nastawiony do takiego rozwiązania, jednak szybko zauważył plusy korzystania z PlanRadar, a przede wszystkim znaczącą oszczędność czasu po swojej stronie” – podkreśla Bartosz Filipów.

“Byliśmy w stanie praktycznie o 100% zwiększyć wykonalność usterek, a w szczytowym momencie doszliśmy nawet do większej liczby” Bartosz Filipów, Reinforced Concrete Package Manager w Mostostal Zabrze GPBP

Wypróbuj PlanRadar za darmo! Umów prezentację

Główne zastosowania PlanRadar w Mostostal Zabrze:

Zarządzanie usterkami

Zarządzanie usterkami

Dzięki PlanRadar udało się planować i kontrolować realizację usterek. Pracownik umieszcza usterkę na cyfrowym planie, opisuje ją, dokumentuje, a następnie deleguje zadanie do odbiorcy, który zajmie się jej naprawą.

Więcej informacji
Dokumentacja budowlana

Dokumentacja budowlana

Przy użyciu PlanRadar wszelkie raporty tworzone są automatycznie na podstawie danych zebranych z placu budowy, co pozwala zaoszczędzić czas pracownikom odpowiedzialnym za kontrolę jakości.

Więcej informacji
Wspólne środowisko pracy

Wspólne środowisko pracy

PlanRadar pozwolił stworzyć centralne źródło najbardziej aktualnych informacji, do których miały dostęp osoby z najróżniejszych szczebli projektu – od dyrektora kontraktu, przez inżyniera budowy, po podwykonawców.

Więcej informacji

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację