Darmowy e-book: Architektura przyszłości

Wnioski z badania na temat budownictwa przyszłości przeprowadzonego przez PlanRadar

W czerwcu 2022 r. PlanRadar przeprowadziło badanie dotyczące przyszłych trendów, priorytetów i strategii w architekturze, w opinii czołowych ekspertów branży z 12 państw. Niniejszy e-book skupia się na kilku z tych kluczowych trendów. Aby zrozumieć w jaki sposób architekci w państwach, w których prowadzimy naszą działalność, przystosowują się do zmian i opracowują swoje plany na przyszłość, postanowiliśmy przeprowadzić szczegółowe badanie. Zależało nam na tym, żeby dowiedzieć się, jak eksperci widzą branżę architektoniczną w swoich krajach w nadchodzących dekadach. 

Celem niniejszego e-booka nie jest opisanie powszechnie uznanych zmian, które zostały już szczegółowo omówione w innych publikacjach. Chcemy się bowiem skupić na porównaniu i zestawieniu ze sobą tego, jaką przyszłość dla architektury widzą rządy poszczególnych państw oraz eksperci z branży architektonicznej i urbanistyki. Raport przedstawia prognozy instytucji rządowych i ekspertów branżowych z 12 państw, dotyczące kierunku rozwoju architektury i urbanistyki w poszczególnych krajach w nadchodzącej dekadzie. 

Pobierz nasz bezpłatny e-book, by zapoznać się z pełną treścią raportu.