Blog Post

Hantera byggprojektet i en digital dagbok

01.10.2020 | 2 min läsning

I den här artikeln kan du läsa om hur du kan digitalisera dina konstruktionsdokument. Vi listar 8 fördelar med att använda en digital dagbok framför klassisk konstruktionsdokumentation.

VILKET SYFTE FYLLER KONSTRUKTIONSDOKUMENTATIONEN?

Konstruktionsdokumentationen används för att beskriva ett byggnadsverks bärande konstruktion för flera aktörer – byggherrar, förvaltare och byggnadsnämnden. Det är av vikt att konstruktionsdokumentationens innehåll är tydligt och lätt att tillgå, så att samtliga berörda deltagare i byggprojektet har åtkomst till relevant information.

Det är byggnadsverkets komplexitet och risken för personskada som styr konstruktionsdokumentationens omfattning. Några av de saker som ska redovisas i konstruktionsdokumentationen är byggnadsverkets korrosivitetsklasser och exponeringsklasser, samt uppgifter om vilka konstruktionsregler som har tillämpats.

Läs mer om konstruktionsdokumentationens innehåll på Boverkets hemsida.

Vilka är konstruktionsdokumentationens utmaningar?

Att föra konstruktionsdokumentation kan vara en tidskrävande process, då data ofta samlas in från flera källor och medier. Dessa ska i sin tur sammanföras i rapporter som går i linje med standarder och krav. Vidare kan konstruktionsdokumentationen ofta vara svårtillgänglig för projektmedlemmar. Det kan vara problematiskt att få till en funktionell layout som passar nya generella regler och riktlinjer inom byggbranschen, samtidigt som man bibehåller företagets egna riktlinjer.

När konstruktionsdokument är i fysisk form finns det en överhängande risk att information av vikt går förlorad bland byggprojektets aktörer, eftersom dess åtkomst är begränsad. Vidare ökar risken att missa relevant fakta i projektet om olika projektmedlemmar använder sig av olika standarder, vilket ofta är fallet vid dokumentation med papper.

Vilken roll fyller byggdagboken?

Byggdagboken används för att dokumentera och sammanfatta det som händer i ett byggprojekt. Ur en juridisk synvinkel kan byggdagboken användas när brister i tillhandahållandet av tjänster uppenbaras.

Det är obligatoriskt att föra byggdagbok, hur pass regelbundet och i vilken grad den fylls i beror dock i hög grad på dem som ansvarar för byggprojektet. Processerna på en byggarbetsplats kan dokumenteras dagligen eller med regelbundna intervaller.

8 FÖRDELAR MED ATT DIGITALISERA BYGGDAGBOKEN

Det finns flera anledningar att föra dagbok över byggprojektet i en app. Nedan listar vi 8 fördelar med att digitalisera ert arbetsflöde med hjälp av PlanRadars digitala byggdagbok.

  1. Spara tid och pengar

När alla medarbetare samlar information på ett enhetligt sätt och på samma ställe kan du enkelt skapa tillförlitliga rapporter, vilket bidrar till ökad effektivitet och minskade utgifter i byggprojektet. Genom att digitalisera arbetsflödet och använda PlanRadars byggdagbok-app kan du bespara flera timmars arbetstid varje vecka.

  1. Direktkommunikation

PlanRadar garanterar direktkommunikation mellan alla projektdeltagare, oavsett om endast en eller flera personer är ansvariga för byggnadsrapporten. På så sätt är det enklare att se till att alla medlemmar i byggprojektet håller sig uppdaterade. Appen ger en hög grad av flexibilitet då byggdagboken alltid finns tillgänglig för alla medlemmar i projektet.

  1. Automatisk rapportering

Rapporter skapas automatiskt från data som loggas under dagen. Du slipper extra arbete och kan enkelt ta fram rapporter i appen i din mobiltelefon och exportera dem till PDF, så att alla som behöver se dem enkelt kan ta del av dem.

  1. Användarvänligt

PlanRadars digitala dagbok är användarvänlig och majoriteten kan lära sig den inom några minuter. Programvaran är tillgänglig som en app, så ni har alltid byggdagboken nära till hands på mobila Android-, iOS- och Windows-enheter. Producera och exportera kompletta rapporter inklusive text, bilder, dokument med mera direkt när ni är på språng.

  1. Anpassningsbart

Om regler ändras kan ni snabbt anpassa befintliga layouter genom en ”dra och släppa-funktion” och hela teamet uppdateras omedelbart.

  1. Transparens

Konstruktionsdagboksprogramvaran skapar transparens och inkluderar alla deltagare i byggnadsprocessen. Genom att standardisera konstruktionsdokumentationen ökar spårbarheten av informationen i byggprojektet, och ni minskar risken för att dokumentation ska gå förlorad. När byggprojektets medlemmar skapar transparent dokumentation bidrar det till att projektledarna enklare kan överblicka processen och förbättra planeringen.

  1. Bevisförsäkring

Med PlanRadar kan du försäkra dig om att rätt information samlas in och på så sätt skaffa dig den bevisföring du behöver, vilket ger dig en ökad säkerhet om eventuella tvister uppstår.

  1. Tillgängligt för underleverantörer

Underleverantörer kan använda programvaran och ta del av er digitala byggdagbok utan extra kostnad, detta förenklar samarbetet i byggprojektet.

Läs mer om den digitala byggdagbokens funktioner.

DIGITAL DAGBOK VIA PLANRADAR

Med PlanRadars byggdagboks-app kan ni effektivisera era arbetsprocesser – det gör att det går både snabbare och blir enklare att föra protokoll över arbetet på byggarbetsplatsen.

Via PlanRadar kan ni enkelt skapa er skräddarsydda byggdagbok med hjälp av färdiga mallar. Mallarna är enkla att använda och förbättrar möjligheterna till att få med all nödvändig dokumentation i byggdagboken.

Läs mer om PlanRadars mall för digital byggdagbok

Hur går jag tillväga för att digitalisera mina befintliga konstruktionsdokument?

Om du redan har en befintlig pappersdokumentation kan du smidigt digitalisera denna genom att använda en av PlanRadars byggdagbokmallar eller skapa en egen mall. Det går även att ladda upp en befintlig PDF-mall i programvaran.

När strukturen för byggdagboken är färdig är det bara att köra i gång och börja samla in information i byggprojektet. Det är enkelt att addera ny information i den digitala byggdagboken genom mobiltelefon och surfplatta.

Testa vår digitala dagbok för ditt byggprojekt!

Vi utvecklar kontinuerligt appen som används för byggdagboken så att användarupplevelsen är så optimal som möjligt. Vill du också spara tid och sänka dina omkostnader? Gör som över 25 000 andra användare och testa PlanRadars digital byggdagbok.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen