RITNINGS-
ANTECKNINGAR
MED PLANRADAR

Lägg till och dela anteckningar på digitala ritningar i realtid

PlanRadar

Fler än 150 000 användare i över 75 länder slipper pappersarbete med PlanRadar

Att göra anteckningar på ritningar kan vara dyrt och tidskrävande, särskilt om man använder pappersritningar. Information kan försvinna, vilket leder till fel, förseningar och ökade kostnader.

Att göra anteckningar på ritningar kan vara dyrt och tidskrävande, särskilt om man använder pappersritningar. Information kan försvinna, vilket leder till fel, förseningar och ökade kostnader.
Med PlanRadar kan du göra anteckningar direkt på digitala ritningar, oavsett var du befinner dig, och kommunicera med projektdeltagarna i realtid.

Anteckna på plats

Anteckna på plats

Om det krävs tilläggsarbeten eller reparationer i ett projekt kan du använda PlanRadar för att ange vad som behöver göras direkt på plats med din mobila enhet. För att göra anteckningar på en ritning, välj den del av ritningen ändringen gäller och skapa ett ärende eller gör en markering genom att klicka på ritningen.

Du kan använda former för att markera problemområden, och text för att lägga till förklaringar. Du kan också lägga till bilder, röstmeddelanden eller anteckningar till ärenden innan du tilldelar ansvarig person i projektteamet uppgiften.

KOMMUNICERA

KOMMUNICERA

Med PlanRadar-appen blir det enkelt att kommunicera med alla projektdeltagare. Information om ändringar, inklusive ritningsuppdateringar, går ut direkt till alla teammedlemmars mobila enheter via ett push-meddelande.

Med ritningsanteckningar ser både ditt team och underentreprenörerna direkt var något behöver åtgärdas. Underentreprenörer kan också kommentera och lägga till information i ett ärende. På så sätt finns all information samlad på ritningen.

SKAPA SKRÄDDARSYDDA RAPPORTER

SKAPA SKRÄDDARSYDDA RAPPORTER

Alla ritningsanteckningar och annan insamlad information loggas och lagras i molnet. Du kan när som helst leta fram projektinformation genom att använda filter, till och med flera år efter avslutat projekt.

Med PlanRadar blir det lätt att ha fullständig överblick över all dokumentation, för överlämningar eller för det egna arkivet. Du kan lätt spåra all kommunikation och alla ändringar och skapa skräddarsydda rapporter som åskådliggör ett projekts alla tilläggsarbeten, inklusive ritningsanteckningar och bilder som skickats till underentreprenörer.

Med PlanRadar kan du göra anteckningar på digitala ritningar på bara några sekunder.

Med PlanRadar kan du göra anteckningar på digitala ritningar på bara några sekunder.
Du sparar tid genom att lägga till anteckningar ute på plats. Då ser du också till att alla teammedlemmar arbetar utifrån samma information.

SNABB ÖVERBLICK ÖVER FÖRDELARNA:

Snabb problemidentifiering och effektiv kommunikation utan pappersritningar

Snabb problemidentifiering och effektiv kommunikation utan pappersritningar

Redan existerande processer kan digitaliseras, vilket sparar tid.

Redan existerande processer kan digitaliseras, vilket sparar tid.

Existerande processer kan digitaliseras, vilket sparar tid.

Existerande processer kan digitaliseras, vilket sparar tid.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in användare

4. Ladda ner appen