Blog Post

Skapa en digital byggdagbok med en mall

09.10.2020 | 5 min läsning

I en byggdagbok, eller konstruktionsdokumentation som det också kallas, samlas all information om viktiga händelser i ett byggprojekt. Byggdagboken har därför en viktig roll under pågående såväl som efter avslutat byggprojekt, för att se vilka tjänster som har levererats eller saknats under ett projekt. PlanRadar gör det möjligt att ha en digital byggdagbok. Tack vare vår praktiskta byggdagbok-app kan företag spara både tid och pengar. Kom igång nu och testa gratis i 30 dagar.

Vad är fördelarna med en digital byggdagbok?

Det finns flertal anledningar till att använda en digital byggdagbok över en analog. Här nedanför listar vi ett axplock av dem.

 • Lättillgänglig och enkel att hitta. Använder du en digital byggdagbok behöver du inte oroa dig över att du förlagt byggdagboken
 • Platsoberoende. Du behöver inte befinna dig på byggarbetsplatsen för att få tillgång till alla uppdateringar. Du kan arbeta på kontoret och samtidigt ha full insyn i vad som sker.
 • Enkelt samarbete. Byggdagboken är tillgänglig för alla i projektet och underlättar samarbete sinsemellan.
 • Tillgänglig historik. Behöver man tillgång till tidigare historik eller en byggdagbok från ett annat projekt är det tillgänligt genom ett knapptryck.
 • Hållbart och snällt mot miljön. Att gå över till en digital byggdagbok minskar flertal resurser som restid, papper etc., vilket både är snällt för projektets budget och miljön.

 
PlanRadar gör det möjligt med en digital byggdagbok. Tack vare vår praktiska byggdagbok-app kan företag spara både tid och pengar. Utöver att appen inkluderar en byggdagbok erbjuder PlanRadars verktyg flertal funktioner som projektrapport, egenkontroller, äta-hantering etc. Allt i en app.

Smidiga byggappar

Skapa rapporter på nolltid med vår byggdagbok-mall

Med PlanRadars byggdagbok-mall kan ni skapa färdiga rapporter på nolltid. Använd exemplet vi redan har skapat för att komma igång direkt. Alternativt kan ni använda er egen formatering från Word- och Excel-dokument inom några få sekunder.

I den digitala byggdagboks-mallen definierar ni fält för datainsamling med PlanRadar. All definierad data, såsom berörda affärer, tillhandahållna tjänster och speciella incidenter, överförs automatiskt till den digitala byggdagboken när de dokumenteras med hjälp av mobila enheter.

Så snart ni har slutfört byggdagboken exporteras den som en PDF. Den färdiga rapporten kan signeras digitalt på den mobila enheten. Oavsett om det gäller kontakt med anställda, entreprenörer eller för att klargöra ärenden i domstol – det fullständiga beviset på tillhandahållna eller saknade tjänster uppnås på nolltid.

Smidiga byggappar

Gör dokumentationsprocesserna mer effektiva med digitala byggdagböcker

PlanRadar är en molnbaserad SaaS-lösning (Software-as-a-Service) för dokumentation och kommunikation inom bygg- och fastighetsprojekt. I byggdagbok-appen kan ni enkelt dokumentera alla aktiviteter på byggplatsen under arbetsdagen.

I byggdagbok-appen dokumenteras exempelvis:

 • Standardiserad projektinformation, såsom byggplatsadressen och namnet på den ansvarige projektledaren, integreras automatiskt i rapporten.
 • Digitala arbetsordrar och händelser som inträffat under dagen, såsom leveranser och hälso- och säkerhetsfrågor, integreras automatiskt i rapportmallen.
 • Konstruktionsdokumentation på plats på bygget, exempelvis i skrift, med ett fotografi eller i en ljudfil.
 • Felhantering sker smidigt och enkelt i appen, på plats på bygget eller från kontoret.
 • Lagrad information organiseras och dokumenteras, som exempelvis kommunikationshistoria mellan deltagarna i projektet.
 • Utvärderingar av byggprojekt.
 • Överlämningar r inom ett byggprojekt.
 • Sökningar efter specifik information tack vare den praktiska filterfunktionen.

 

Läs mer om PlanRadars funktioner.

Smidiga byggappar

Fördelar med en digital byggdagbok

Att ha byggdagboken digitalt underlättar byggprojektet på många sätt. När allt hanteras i appen med färdiga mallar har alla i projektet tillgång till projektet oavsett var ni befinner er och teamet kan ständigt vara synkade. Här går vi igenom fler fördelar med en digital konstruktionsdokumentation.

Kommunicera med intressenter och teammedlemmar direkt i appen

Det är enkelt att kommunicera med projektledare och andra intressenter direkt i appen. Oavsett om ni registrerar incidenter, start- och sluttider för arbetsuppgifter eller andra uppgifter kan ni enkelt hålla alla inblandade uppdaterade genom att kommunicera direkt i appen.

Samla information på en och samma plats – väl skyddad för alla fall.

Byggprocessloggen, men också incidenter eller konstruktionsfel som uppstått på byggplatsen kan registreras i den digitala byggdagboken, vilket innebär att all information om byggprojektet finns samlat och noga dokumenterat på en och samma plats, var ni än befinner er.

Dokumentationen avseende ett byggprojekt utgör därför en viktig grund för att klargöra fakta och ansvar. Detta kan vara särskilt relevant när tvister måste lösas i domstol. Eftersom många brister ofta upptäcks år efter det att ett byggprojekt har slutförts är det ofta svårt att klargöra situationen efteråt men användarna kan känna sig trygga med att allt finns dokumenterat i appen.

Läs mer om funktionerna i en digital byggdagbok.
 

Exportera byggdagboken till PDF

När dokumentationsarbetet kring byggprojektet har slutförts krävs det bara ett knapptryck för att exportera hela byggdagboken som en PDF. Vare sig det gäller kontakt med anställda, entreprenörer eller för att klargöra ärenden i domstol, kan hela dokumentationsarbetet plockas fram på nolltid.

Lästips: Artikel om byggdagbok-app eller klassisk konstruktionsdokumentation .

Tillgänglig för alla plattformar

Att vår programvara är uppskattad beror mycket på dess flexibilitet. PlanRadar finns som app på Android, iOS och Windows för alla mobila enheter – från smartphones till surfplattor.

Genom att digitalisera de beskrivna processerna i en digital arbetsdagbok sparar användarna i genomsnitt 7 arbetstimmar per vecka. Över hela världen behandlas för närvarande mer än 25 000 projekt via ansökan varje vecka.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen