Platforma pre stavebný segment, správu budov a nehnuteľností

Zjednodušte si svoj pracovný deň

Digitálne riadenie úloh, komunikácie a reportovania

Zjednodušte si svoj pracovný deň

Záznam webinára

Digitalizáciou proti zdražovaniu materiálov a ďalším aktuálnym výzvam v stavebníctve

Viac ako 120 000 používateľov vo viac ako 65 krajinách eliminuje papierovanie s PlanRadarom

Jednoducho. Rýchlo. Efektívne.

PRE VŠETKY ZARIADENIA

Aplikácia PlanRadar je k dispozícii pre zariadenia so systémom iOS, Android a Windows, ako aj pre najpopulárnejšie prehliadače.

Jednoduché Zadávanie Požiadaviek

Zadávajte požiadavky cez vaše mobilné zariadenie priamo na stavbe. Pridajte text, fotografie, či hlasový záznam pre detailný popis závady.

Priama Komunikácia

Priraďte požiadavku zodpovednej osobe, ktorá obdrží automatickú notifikáciu.

Digitálne Plány

Pracujte s vždy aktuálnym stavebným pôdorysom a získajte absolútny prehľad o priebehu prác na stavbe.

Jednoduché Zadávanie Požiadaviek

Zadávajte požiadavky cez vaše mobilné zariadenie priamo na stavbe. Pridajte text, fotografie, či hlasový záznam pre detailný popis závady.

Priama Komunikácia

Priraďte požiadavku zodpovednej osobe, ktorá obdrží automatickú notifikáciu.

Digitálne Plány

Pracujte s vždy aktuálnym stavebným pôdorysom a získajte absolútny prehľad o priebehu prác na stavbe.

OPTIMALIZÁCIA PRACOVNÝCH PROCESOV NAPRIEČ ŽIVOTNÝM CYKLOM BUDOVY

PROJEKTOVANIE

VÝSTAVBA

PREVÁDZKA

BÚRANIE

Výhody pre každého

ODBORNÍ DODÁVATELIA

Stavebné projekty prebiehajú hladko len vtedy, keď všetci členovia tímu rozumejú svojim úlohám. Stavebná aplikácia PlanRadar umožňuje nepretržitý prístup k priradeným úlohám, aktuálnym pôdorysom, stavebnej dokumentácii, termínom a kontaktom. Dodávatelia tak môžu konzistentne realizovať svoje ciele projektu vďaka priamej komunikácii so svojim klientom.

SPRÁVCOVIA BUDOV

Správcovia budov a vlastníci majú k dispozícii vždy aktuálne informácie. Pomocou aplikácie PlanRadar môže projektový tím plniť naplánované úlohy a jedným klikom generovať reporty. Všetky dôležité informácie sa tak nachádzajú v jedinej aplikácii a poskytujú používateľom úplný prehľad o budove.

EXTERNÍ ZNALCI

V súdnych sporoch rozhodujú o výsledku dôkazy. Ak nie sú informácie dobre koordinované, nie vždy je jednoduché nájsť správnu dokumentáciu, históriu komunikácie a dôkazy o závadách. PlanRadar zjednodušuje zhromažďovanie potrebných informácií pre potenciálne súdne konania vďaka prehľadne štrukturovaným a automatizovaným informáciám.

GENERÁLNI DODÁVATELIA

PlanRadar poskytuje klientom a dodávateľom komplexnú platformu pre projektový manažment, ktorá zjednodušuje spoluprácu a zefektívňuje proces riadenia projektu až o 70 %. Dokumentujte závady na stavbe, prideľujte úlohy v rámci tímov, vytvárajte štatistiky a reporty, či jednoducho realizujte bezpečnostné kontroly.

VLASTNÍCI

Po prihlásení do aplikácie PlanRadar získajú vlastníci a investori prehľad o priebehu projektu, dokážu lepšie chápať finančné dôsledky zmien a predovšetkým včas odhaliť problematické miesta. Môžu sa tak jednoduchšie vyhnúť rozsiahlym a nákladným zmenám. Podrobné štatistiky poskytujú informácie o dokončených a nedokončených úlohách na stavbe.

ARCHITEKTI A INŽINIERI

PlanRadar ponúka architektom a inžinierom rýchlu a efektívnu platformu na distribúciu pôdorysov a zabezpečí, aby stavebný tím pracoval vždy podľa aktuálneho stavebného plánu. Vytvorené požiadavky, hlasové záznamy, či fotografie dostávate v reálnom čase a v prípade potreby tak môžete okamžite reagovať.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu