Renovácia obchodného domu Riedmatt, Rümlang

KLIENT
Rümlang, Švajčiarsko
Náklady
14 miliónov EUR
Plocha
36 000 m2
Dokončenie
2018
Miesto
Rümlang, Švajčiarsko
Kategória
Pozemné stavby
Švajčiarska spoločnosť Lippuner EMT AG bola generálnym dodávateľom pre projekt renovácie obchodného domu Riedmatt v meste Rümlang, a bola zodpovedná aj za plánovanie a realizáciu všetkých technických zariadení budov. Súčasťou renovácie areálu s plochou 36 000 m2 bola aj sanácia niektorých častí objektu, prestavba a výstavba nových obchodných priestorov, športových zariadení, kancelárií a logistických priestorov. Počas renovácie spoločnosť Lippuner EMT AG robila mnohé stavebné úpravy aj pre nájomníkov obchodných priestorov, od plánovania až po konečné vyhotovenie. Projekt trval viac ako 4 roky a počas tohto obdobia boli do rôznych fáz projektu zapojené všetky oddelenia spoločnosti. Stanovisko spoločnosti Lippuner EMT AG: Riešenie stavebných závad a problémov prostredníctvom aplikácie PlanRadar sa veľmi dobre osvedčilo, najmä pri zaznamenávaní a riadení nedostatkov rôznych komponentov, ako sú základné úpravy a úpravy priestorov na prenájom, do ktorých boli zapojení rôzni zákazníci, stavbyvedúci, plánovači a dodávatelia.