na príklade spoločnosti Cam-am s.r.o.

Používanie a výhody funkcie PlanRadar

Back

Úspešná realizácia projektu Súkromnej základnej školy Guliver s PlanRadarom

Takto spoločnosť Cam-am s.r.o. použila PlanRadar na zníženie počtu kontrol na mieste o 50 %

Cam-am s.r.o., renomovaná stavebná spoločnosť na Slovensku, sa zaoberala problémom efektívnej koordinácie a správy svojich projektov. Hľadali riešenie, ktoré by im pomohlo zabezpečiť lepšiu evidenciu a sledovanie zmien v projektovej dokumentácii, prehľad nedokončených prác a koordináciu so subdodávateľmi. Preto sa rozhodli implementovať PlanRadar, digitálnu platformu navrhnutú pre realitných profesionálov. Výsledky boli pozoruhodné – výrazne zlepšená tímová práca, efektívnejšia komunikácia a značné úspory času.

„Vďaka jednoduchému zdieľaniu informácií sa naša angažovanosť v tíme zvýšila a celková spolupráca je teraz efektívnejšia”

Miroslav Hriň, Stavebnotechnický dozor, Cam-am Sro.

Projekt na prvý pohľad

Súkromná základná škola Guliver je výnimočný projekt na národnej úrovni, ktorý sa zaobera inovatívnym prístupom k výstavbe školských zariadení. Tento projekt je jedinečný svojim unikátnym architektonickým riešením, ktoré sa zameriava na vytváranie interaktívnych učebných prostredí. Súkromnej základnej školy Súkromná základná škola Guliver sa začala stavať v roku 2018 a prvá časť bude dokončená v decembri 2021. V súčasnosti prebieha etapa druhej fázy, ktorá sa zameriava na výstavbu školskej budovy a ďalších nevyhnutných priestorov.

Optimalizujte svoje procesy dnes

Problémy a výzvy

Cam-am s.r.o. sa pred implementáciou PlanRadaru stretávala s viacerými problémami. Súvisiace so sledovaním zmien v projektovej dokumentácii, koordináciou so subdodávateľmi a potrebou neustálej evidencie. Implementácia digitálnej platformy bola v tomto prípade potrebná pre efektívnejšie riadenie týchto oblastí.

Problémy a výzvy

5

Používanie PlanRadaru šetrí približne návštev na stavbe mesačne

50%

Tímová spolupráca sa s PlanRadarom zlepšila

60%

Celkovo sa eliminovalo cca papierových plánov

Hľadanie riešenia

Kľúčové faktory, ktoré viedli Cam-am s.r.o. k výberu PlanRadaru, boli jeho jednoduché použitie a flexibilita. PlanRadar umožňuje svojim používateľom vzdialene sa pripojiť k cloudovej aplikácii a zdieľať informácie v reálnom čase a medzi všetkými relevantnými účastníkmi výstavby. PlanRadar poskytuje všetky potrebné prvky pre efektívne riadenie stavebných procesov – od jednoduchej implementácie až po flexibilitu v prispôsobení sa potrebám rôznych odvetví a veľkostí podnikov.

Výsledky

Implementácia PlanRadaru prispela k výraznému zlepšeniu efektívnosti. Vďaka PlanRadaru sa množstvo e-mailovej komunikácie zredukovalo o 30%, čo viedlo k úspore času až o 50%. Výsledkom používania PlanRadaru je zvýšenie počtu dokončených úloh zhruba o tretinu a zlepšenie celkovej produktivity až o 60% v jednotlivých procesoch, ako sú návštevy a kontroly na stavbe, tvorba reportov o prebiehajúcej činnosti atď. Zároveň sa znížilo množstvo papierových dokumentov o 60% v prípade papierových plánov a o 30% z hľadiska množstva papiera na mieste. Dôležitým prínosom PlanRadarom je aj zlepšená komunikácia a spolupráca v tíme o 50%, pretože je možné kedykoľvek komunikovať na diaľku.

Výsledky

“Výsledkom používania PlanRadaru je zvýšenie počtu dokončených úloh zhruba o tretinu a zlepšenie celkovej produktivity až o 60 % v jednotlivých procesoch, ako sú návštevy a kontroly na stavbe, tvorba reportov o prebiehajúcej činnosti atď

Miroslav Hriň, Stavebnotechnický dozor, Cam-am Sro.

Pri výstavbe Cam-am Sro.ca sa používajú tieto funkcie služby PlanRadar:

Efektívne pracovné procesy pre správu závad:

Flexibilný systém požiadaviek v službe PlanRadar znamená, že stavebné závady je možné monitorovať počas ich odstraňovania.

Zistite viac
Efektívne pracovné procesy pre správu závad:

Mobilná fotodokumentácia na tabletoch a smartfónoch:

Softvér umožňuje jednoduchú výmenu informácií vo forme fotografií a videí a ponúka rozsiahle možnosti dokumentácie, čím šetrí množstvo času.

Zistite viac
Mobilná fotodokumentácia na tabletoch a smartfónoch:

Jednoduché zadávanie úloh

Úlohy možno rýchlo a jednoducho priradiť zodpovednej osobe a priebeh ich plnenia možno sledovať odkiaľkoľvek.

Zistite viac
Jednoduché zadávanie úloh

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

Create an account

1. Vytvorte si účet

Upload plans

2. Nahrajte plány

Invite team members

3. Pozvite členov tímu

Download app

4. Stiahnite si aplikáciu