Digitalizácia v sektore stavebníctva a nehnuteľností

Výzvy a vyhliadky na základe viac ako 1300 expertov z odvetvia

Kde a koľko budú spoločnosti v tomto sektore investovať do technologických riešení v nasledujúcich rokoch? Spoločnosť PlanRadar uskutočnila prieskum medzi viac ako 1 300 odborníkmi v oblasti stavebníctva v 15 krajinách, v ktorých pôsobí, o úrovni digitalizácie tohto sektora, perspektívach rastu a hlavných výzvach pri zavádzaní nových technológií.

Kompletná štúdia zadarmo

Ďakujeme za váš záujem. Správu čoskoro dostanete do svojej e-mailovej schránky.