RIADENIE STAVEBNÝCH ZÁVAD S PLANRADAROM

Digitálne riadenie stavebných závad v mobilnom zariadení

PlanRadar

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Stavebné projekty majú priemerne jednu až dve závady na 10 m². Tieto nedostatky môžu spôsobiť meškania, nedodržania termínov a navýšenie nákladov.

S pomocou aplikácie PlanRadar môžete celý proces zaznamenávania a riadenia stavebných závad digitalizovať, v reálnom čase môžete informácie o nedostatkoch zaznamenávať a sledovať priebeh prác.

Digitalizujte riadenie závad za menej ako 10 minút!

ZAZNAMENÁVANIE STAVEBNÝCH ZÁVAD

ZAZNAMENÁVANIE STAVEBNÝCH ZÁVAD

Závady na stavbe už nemusíte zaznamenávať pomocou meracieho pásma, veľkých výkresov alebo pomocou digitálnej kamery. Pomocou praktickej aplikácie môžete všetky potrebné údaje nahrávať cez váš smartfón alebo tablet.

Stačí jedno kliknutie na digitálny plán a vytvoríte požiadavku. Potom môžete doplniť všetky ďalšie informácie: textovú alebo hlasovú správu, fotografie, či výrezy plánu s vašim komentárom. Úlohy môžete okamžite priradiť konkrétnym členom tímov, ktorí hneď dostanú notifikáciu.

PLYNULÁ KOMUNIKÁCIA

PLYNULÁ KOMUNIKÁCIA

Hneď ako v aplikácii vytvoríte projekt, môžete ľahko komunikovať so všetkými členmi tímu a vašimi subdodávateľmi. Používatelia môžu tiež vytvárať a priraďovať úlohy. Priradené osoby alebo subdodávatelia si môžu pomocou bezplatného účtu v PlanRadare vypýtať viac informácií alebo overiť aktuálny stav. Môžu tiež pripojiť vlastné fotografie ako dôkaz dokončených úloh a vy ich prácu môžete sledovať na diaľku, bez toho aby ste na stavbu museli fyzicky zájsť.

Akonáhle sa stav úlohy zmení na vybavená, môže stavbyvedúci dané miesto počas inšpekcie osobne skontrolovať ešte predtým ako požiadavku označí za uzavretú. Veľmi jednoducho si môžete nastaviť termíny pre dokončenie úloh, prípadne automatické opakovanie. Zabezpečíte tak, aby sa žiadne úlohy neprehliadli, alebo sa na ne nezabudlo.

VYHODNOTENIE A EXPORT ÚDAJOV

VYHODNOTENIE A EXPORT ÚDAJOV

Automatická funkcia Štatistiky vám okamžite zobrazí aktuálny stav projektu. Máte tak ihneď prehľad o tom, koľko máte v projekte otvorených, vybavených alebo prebiehajúcich závad a podľa toho sa môžete rozhodnúť, ako si zorganizujete svojich subdodávateľov.

Všetky informácie z hlásení o závadách môžete automaticky nahrať do reportov. Hotové reporty spolu s fotografiami, výrezmi plánov a záznamami komunikácie medzi všetkými zapojenými osobami si môžete jednoducho vyexportovať do formátu PDF alebo Excel jediným kliknutím. S funkciou Šablóny si v aplikácii PlanRadar môžete okrem toho vytvoriť aj vlastné reporty, podľa potrieb vašej spoločnosti a priamo ich môžete zdieľať so všetkými osobami, ktorých sa projekt týka.

PlanRadar zabezpečí rýchle odstránenie závad a váš projekt tak môže byť dokončený v riadnom termíne.

V prípade právnych sporov alebo nárokov sa vám zíde kompletná dokumentácia vrátane celej komunikácie.

Digitalizujte riadenie závad za menej ako 10 minút!

PREHĽAD VÝHOD

Jednoduchá komunikácia so všetkými členmi tímu, vrátane subdodávateľov prostredníctvom intuitívnej mobilnej aplikácie.

Zaznamenávanie závad a ich dokumentácia na mieste v reálnom čase – v kancelárii už nemusíte nič dokončovať

Vďaka kompletnej dokumentácii sú spoľahlivé dôkazy uložené na jednom mieste