Softvér pre správu budov

Ušetrite čas a znížte prevádzkové náklady s aplikáciou PlanRadar.

PlanRadar

Viac ako 120 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Zvýšte efektivitu pomocou digitálnej správy budov

Spravujte každodenné úlohy a kontroly

Spravujte každodenné úlohy a kontroly

Majte prehľad o svojich úlohách, delegujte úlohy na svoj tím a dodávateľov a sledujte všetko dianie na jednej platforme.

Sledujte údržbu prediktívne aj reaktívne

Sledujte údržbu prediktívne aj reaktívne

Buďte o krok vpred vďaka nastaveným upozorneniam na termíny pravidelnej údržby a v prípade nutných opráv reagujte rýchlo.

Majte prístup k informáciám aj na cestách, všade tam, kde ich môžete potrebovať

Majte prístup k informáciám aj na cestách, všade tam, kde ich môžete potrebovať

Či už sa jedná o pôdorys, záručný list, sprievodcu inštaláciou, údaje o rôznych budovách alebo súpis majetku, budete ich mať bezpečne uložené na jednom centrálnom mieste.

Vždy hľadáme nové digitálne nástroje, ktoré pridávajú hodnotu našim zákazníkom a uľahčujú prácu našim zamestnancom. V aplikácii PlanRadar sme našli produkt, ktorý vyhovuje obidvom požiadavkám a tiež tím ľudí, ktorí poznajú trh, počúvajú a neustále vyvíjajú svoj produkt.

Optimalizujte kontrolné zoznamy a inšpekcie

Optimalizujte kontrolné zoznamy a inšpekcie

Môžete vykonávať inšpekcie podľa kontrolných zoznamov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, audity požiarnej pripravenosti, kontroly BOZP a iné inšpekcie pomocou digitálnych kontrolných zoznamov a reportov. Uložte všetko bezpečne pre budúce použitie a zdieľajte dokumenty so zúčastnenými stranami pomocou niekoľkých kliknutí.

Bezplatný prístup pre externých dodávateľov

Bezplatný prístup pre externých dodávateľov

Či už potrebujete niečo opraviť alebo dohliadate na projekt rekonštrukcie, môžete delegovať úlohy na ktoréhokoľvek externého dodávateľa. K platforme má prístup neobmedzený počet dodávateľov zdarma prostredníctvom subdodávateľských účtov.

Plánovanie údržby

Plánovanie údržby

Riaďte údržbu pomocou plánovania úloh v Ganttovom diagrame. V jednom zobrazení pochopíte, ktoré činnosti sa prekrývajú, čo vám pomôže pri plánovaní zdrojov a zariadení a zabezpečí, že nehnuteľnosti budú fungovať na maximum.

Úplná kontrola nad prevádzkovými nákladmi

Úplná kontrola nad prevádzkovými nákladmi

Vďaka prehľadným panelom projektov a protokolom používateľských aktivít zaistíte optimalizáciu zdrojov a minimálne prestoje pri všetkých spravovaných objektoch. Prehľad informácií o projekte vám umožní preventívnu údržbu, takže ak sa vyskytne problém, zvládnete včas zareagovať.

Predveďte úspešnú správu budov

Predveďte úspešnú správu budov

Prezentujte dokončenú prácu správcom majetku a budov či majiteľom prostredníctvom reportov, ktoré je možné vytvoriť v priebehu niekoľkých sekúnd.

BIM pre správu budov

BIM pre správu budov

Rovnakým spôsobom, akým ste zvyknutí používať 2D výkresy, využívajte počas svojej práce modely BIM, ktoré vám navyše ponúkajú mimoriadnu presnosť a vysoko kvalitné dáta.

Aké výhody vám prináša aplikácia pre správu budov od PlanRadaru:

Centralizovaná správa budov.

Centralizovaná správa budov. Jediný zdroj informácií a centrum pre komunikáciu.

Pracujte na diaľku.

Pracujte na diaľku. Systém je prenosný, ľahko sa používa a je dostupný na všetkých zariadeniach.

Zefektívnite preventívnu údržbu.

Zefektívnite preventívnu údržbu. Nastavte opakujúce sa pripomenutia pre pravidelné kontroly a inšpekcie.

Ušetrite čas počas inšpekcií v teréne.

Ušetrite čas počas inšpekcií v teréne. Zaznamenajte údaje napr. z kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia do kontrolného zoznamu pomocou mobilného zariadenia a exportujte reporty v priebehu niekoľkých sekúnd.

Riešenie pre správcov budov.

Inšpekcia a kontrolné zoznamy

Inšpekcia a kontrolné zoznamy

Vytvorte vopred definované kontrolné zoznamy a šablóny inšpekcií pre rýchly zber dát priamo v lokalite projektu. Exportujte zostavené reporty pomocou niekoľkých kliknutí, čím sa prevedú zhromaždené údaje do použiteľného dokumentu a zvýši sa efektivita vášho projektu.

Zistiť viac
Údržba a opravy

Údržba a opravy

Koordinujte údržbu preventívne aj reaktívne. Pripnite požadované opravy na výkresy, naplánujte opakované položky, zadajte úlohy externým dodávateľom a sledujte postup prác, aby bola zaistená riadna a včasná údržba objektu.

Zistiť viac
Fotodokumentácia

Fotodokumentácia

Vyhnite sa zmätkom a šetrite čas tým, že vysvetlíte detaily pomocou vizuálnej komunikácie na základe fotografií a videí pripojených k úlohám. Doplňte fotografie textom a poznámkami pre bezproblémovú spoluprácu.

Zistiť viac

Časté otázky

Čo je softvér pre správu budov?

Softvér pre správu budov umožňuje správcom budov a objektov vykonávať rad procesov digitálne, od inventúr, cez záznamy o upratovaní, až po údržbárske práce. Celkovo by mal pomáhať správcom budov šetriť čas, optimalizovať zdroje a zabezpečiť hladký chod objektu s čo možno najkratšími prestojmi. Existujú rôzne typy softvéru pre správu budov, tiež známe ako CAFM softvér. Skôr ako sa rozhodnete do takéhoto softvéru investovať mali by ste zvážiť, čo presne váš tím správy budov potrebuje.

Skôr ako si začnete vyberať ten správny softvér pre správu budov, musíte určiť, čo potrebujete vy a váš tím. Porozmýšľajte, ktoré funkcie sú pre vás nevyhnutné a ktoré by bolo dobré mať k dispozícii. Ďalším krokom je preskúmanie existujúcich softvérových riešení pre stavebníctvo na trhu. Následne môžete pomocou svojho zoznamu nevyhnutných funkcií vytvoriť užší výber. Otestujte stavebný softvér najskôr prostredníctvom demo verzií alebo webinárov, využite bezplatné skúšobné účty a vyžiadajte si cenu od poskytovateľov softvéru pre správu budov. Nezabudnite vziať do úvahy množstvo školení, ktoré budete potrebovať, skôr ako budete môcť začať so softvérom pracovať, a tiež to, či je úroveň ponúkanej podpory pre vás dostačujúca. Nakoniec porovnajte dostupné ponuky a funkcie, aby ste mohli urobiť kvalifikované rozhodnutie.

Zatiaľ čo niektoré softvéry pre správu budov vôbec nepoužívajú výkresy ani plány, iné, napríklad PlanRadar, dávajú správcom budov možnosť používať tak modely BIM, ako aj 2D výkresy. To je užitočné v prípadoch, keď tímy pracovníkov správy budov potrebujú presne označiť miesto, kde má externý dodávateľ vyriešiť určitý problém, alebo keď potrebujú získať prístup k dátam o určitom zariadení priamo na mieste, môže to byť napríklad dátum inštalácie alebo dátum poslednej kontrolnej údržby. Máte tak možnosť mať vždy pri sebe digitálnu miniatúru objektu, ktorý spravujete. PlanRadar tiež umožňuje používateľom pridať geolokáciu pri budovách, ktoré sú veľmi rozľahlé a kde môžete potrebovať širší kontext pre efektívnu prácu.

Cloudový softvér pre správu budov prináša rôzne výhody. V prvom rade sú všetky dáta, ktoré zhromaždíte, pridané do cloudu a v reálnom čase k nim majú prístup aj ostatní členovia tímu. Po druhé, ak zvolíte spoľahlivý cloudový softvér, nemusíte sa starať o údržbu vlastných serverov. Najlepší cloudový softvér pre správu budov sa stará o vaše dáta v súlade s najprísnejšími štandardmi zabezpečenia, takže budete môcť pokojne spávať.

Áno, môžete získať prístup k bezplatnej skúšobnej verzii softvéru PlanRadar na 30 dní a vyskúšať si, ako by ste ho využili vo vašej firme. Môžete sa tiež obrátiť na náš tím a získať bezplatnú ukážku a ďalšie konzultácie, ktoré budú prispôsobené špecifikám vášho odvetvia. Následne budete mať možnosť opýtať sa na akékoľvek konkrétne témy, ktoré vám napadnú.

Áno, naša kancelária sa nachádza na adrese Prievozská 4D, Blok E 821 09 Bratislava. Kontaktujte nás vopred telefonicky a dohodnite si stretnutie: +421 2 222 005 11. Náš tím vám s radosťou ukáže, ako pracovať s naším softvérovým riešením pre správu budov. Dúfame, že vás presvedčí naša 30-dňová skúšobná verzia zdarma a bezplatné ukážky!

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu