Softvér pre správu
nehnuteľností

Ušetrite čas a znížte prevádzkové náklady s aplikáciou PlanRadar.

Softvér pre správu   nehnuteľností
Softvér pre správu   nehnuteľností

Niektorí z našich úspešných zákazníkov

Niektorí z našich úspešných zákazníkov

Zvýšte efektivitu pomocou digitálnej správy nehnuteľností

Majte prehľad o svojich úlohách, delegujte úlohy na svoj tím a dodávateľov a sledujte všetko dianie na jednej platforme.

Spravujte každodenné úlohy a kontroly

Majte prehľad o svojich úlohách, delegujte úlohy na svoj tím a dodávateľov a sledujte všetko dianie na jednej platforme.

Buďte o krok vpred vďaka nastaveným upozorneniam na termíny pravidelnej údržby a v prípade nutných opráv reagujte rýchlo.

Sledujte údržbu prediktívne aj reaktívne

Buďte o krok vpred vďaka nastaveným upozorneniam na termíny pravidelnej údržby a v prípade nutných opráv reagujte rýchlo.

Či už sa jedná o pôdorys, záručný list, sprievodcu inštaláciou, údaje o rôznych nehnuteľnostiach alebo súpis majetku, budete ich mať bezpečne uložené na jednom centrálnom mieste.

Majte prístup k informáciám aj na cestách, všade tam, kde ich môžete potrebovať

Či už sa jedná o pôdorys, záručný list, sprievodcu inštaláciou, údaje o rôznych nehnuteľnostiach alebo súpis majetku, budete ich mať bezpečne uložené na jednom centrálnom mieste.

PlanRadar sa ľahko používa a umožňuje nám pracovať úspornejšie jednak počas správy našich súčasných objektov ako aj pri plánovaní nových.

Optimalizujte kontrolné zoznamy a inšpekcie

Optimalizujte kontrolné zoznamy a inšpekcie

Môžete vykonávať inšpekcie podľa kontrolných zoznamov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, audity požiarnej pripravenosti, kontroly BOZP a iné inšpekcie pomocou digitálnych kontrolných zoznamov a reportov. Uložte všetko bezpečne pre budúce použitie a zdieľajte dokumenty so zúčastnenými stranami pomocou niekoľkých kliknutí.

Bezplatný prístup pre externých dodávateľov

Bezplatný prístup pre externých dodávateľov

Či už potrebujete niečo opraviť alebo dohliadate na projekt rekonštrukcie, môžete delegovať úlohy na ktoréhokoľvek externého dodávateľa. K platforme má prístup neobmedzený počet dodávateľov zdarma prostredníctvom subdodávateľských účtov.

Úplná kontrola nad prevádzkovými nákladmi

Úplná kontrola nad prevádzkovými nákladmi

Vďaka prehľadným panelom projektov a protokolom používateľských aktivít zaistíte optimalizáciu zdrojov a minimálne prestoje pri všetkých spravovaných objektoch. Prehľad informácií o projekte vám umožní preventívnu údržbu, takže ak sa vyskytne problém, zvládnete včas zareagovať.

Predveďte úspešnú správu nehnuteľností

Predveďte úspešnú správu nehnuteľností

Prezentujte dokončenú prácu správcom majetku a nehnuteľností či majiteľom prostredníctvom reportov, ktoré je možné vytvoriť v priebehu niekoľkých sekúnd.

BIM pre správu nehnuteľností

BIM pre správu nehnuteľností

Rovnakým spôsobom, akým ste zvyknutí používať 2D výkresy, využívajte počas svojej práce modely BIM, ktoré vám navyše ponúkajú mimoriadnu presnosť a vysoko kvalitné dáta.

Vyskúšajte softvér PlanRadar pre správcov nehnuteľností.

Majte spravovanie každodenných úloh, kontrol a všetku údržbu na jednom mieste.

Vyskúšajte ešte dnes bezplatnú verziu na 30 dní.

Aké výhody vám prináša aplikácia pre správu nehnuteľností od PlanRadaru:

Centralizovaná správa nehnuteľností.  Jediný zdroj informácií a centrum pre komunikáciu.

Centralizovaná správa nehnuteľností. Jediný zdroj informácií a centrum pre komunikáciu.

Pracujte na diaľku. Systém je prenosný, ľahko sa používa a je dostupný na všetkých zariadeniach.

Pracujte na diaľku. Systém je prenosný, ľahko sa používa a je dostupný na všetkých zariadeniach.

Zefektívnite preventívnu údržbu. Nastavte opakujúce sa pripomenutia pre pravidelné kontroly a inšpekcie.

Zefektívnite preventívnu údržbu. Nastavte opakujúce sa pripomenutia pre pravidelné kontroly a inšpekcie.

Ušetrite čas počas inšpekcií v teréne. Zaznamenajte údaje napr. z kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia do kontrolného zoznamu pomocou mobilného zariadenia a exportujte reporty v priebehu niekoľkých sekúnd.

Ušetrite čas počas inšpekcií v teréne. Zaznamenajte údaje napr. z kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia do kontrolného zoznamu pomocou mobilného zariadenia a exportujte reporty v priebehu niekoľkých sekúnd.

Riešenie pre správcov nehnuteľností.

Inšpekcia a kontrolné zoznamy

Inšpekcia a kontrolné zoznamy

Vytvorte vopred definované kontrolné zoznamy a šablóny inšpekcií pre rýchly zber dát priamo v lokalite projektu. Exportujte zostavené reporty pomocou niekoľkých kliknutí, čím sa prevedú zhromaždené údaje do použiteľného dokumentu a zvýši sa efektivita vášho projektu.

Zistiť viac

Údržba a opravy

Údržba a opravy

Koordinujte údržbu preventívne aj reaktívne. Pripnite požadované opravy na výkresy, naplánujte opakované položky, zadajte úlohy externým dodávateľom a sledujte postup prác, aby bola zaistená riadna a včasná údržba objektu.

Zistiť viac

Photo Documentation

Photo Documentation

Vyhnite sa zmätkom a šetrite čas tým, že vysvetlíte detaily pomocou vizuálnej komunikácie na základe fotografií a videí pripojených k úlohám. Doplňte fotografie textom a poznámkami pre bezproblémovú spoluprácu.

Zistiť viac

Časté otázky

Čo je softvér pre správu nehnuteľností?

Softvér pre správu nehnuteľností umožňuje správcom budov a objektov vykonávať rad procesov digitálne, od inventúr, cez záznamy o upratovaní, až po údržbárske práce. Celkovo by mal pomáhať správcom nehnuteľností šetriť čas, optimalizovať zdroje a zabezpečiť hladký chod objektu s čo možno najkratšími prestojmi. Existujú rôzne typy softvéru pre správu nehnuteľností, tiež známe ako CAFM softvér. Skôr ako sa rozhodnete do takéhoto softvéru investovať mali by ste zvážiť, čo presne váš tím správy budov potrebuje.

Ako si vybrať najlepší softvér pre správu nehnuteľností v Slovenskej republike?

Skôr ako si začnete vyberať ten správny softvér pre správu nehnuteľností, musíte určiť, čo potrebujete vy a váš tím. Porozmýšľajte, ktoré funkcie sú pre vás nevyhnutné a ktoré by bolo dobré mať k dispozícii. Ďalším krokom je preskúmanie existujúcich softvérových riešení pre stavebníctvo na trhu. Následne môžete pomocou svojho zoznamu nevyhnutných funkcií vytvoriť užší výber. Otestujte stavebný softvér najskôr prostredníctvom demo verzií alebo webinárov, využite bezplatné skúšobné účty a vyžiadajte si cenu od poskytovateľov softvéru pre správu nehnuteľností. Nezabudnite vziať do úvahy množstvo školení, ktoré budete potrebovať, skôr ako budete môcť začať so softvérom pracovať, a tiež to, či je úroveň ponúkanej podpory pre vás dostačujúca. Nakoniec porovnajte dostupné ponuky a funkcie, aby ste mohli urobiť kvalifikované rozhodnutie.

Vie softvér pre správu nehnuteľností používať BIM?

Zatiaľ čo niektoré softvéry pre správu nehnuteľností vôbec nepoužívajú výkresy ani plány, iné, napríklad PlanRadar, dávajú správcom nehnuteľností možnosť používať tak modely BIM, ako aj 2D výkresy. To je užitočné v prípadoch, keď tímy pracovníkov správy budov potrebujú presne označiť miesto, kde má externý dodávateľ vyriešiť určitý problém, alebo keď potrebujú získať prístup k dátam o určitom zariadení priamo na mieste, môže to byť napríklad dátum inštalácie alebo dátum poslednej kontrolnej údržby. Máte tak možnosť mať vždy pri sebe digitálnu miniatúru objektu, ktorý spravujete. PlanRadar tiež umožňuje používateľom pridať geolokáciu pri nehnuteľnostiach, ktoré sú veľmi rozľahlé a kde môžete potrebovať širší kontext pre efektívnu prácu.

Prečo by som mal vybrať softvér pre správu nehnuteľností, ktorý je na cloude?

Cloudový softvér pre správu nehnuteľností prináša rôzne výhody. V prvom rade sú všetky dáta, ktoré zhromaždíte, pridané do cloudu a v reálnom čase k nim majú prístup aj ostatní členovia tímu. Po druhé, ak zvolíte spoľahlivý cloudový softvér, nemusíte sa starať o údržbu vlastných serverov. Najlepší cloudový softvér pre správu nehnuteľností sa stará o vaše dáta v súlade s najprísnejšími štandardmi zabezpečenia, takže budete môcť pokojne spávať.

Existuje bezplatná skúšobná verzia softvéru pre správu nehnuteľností od spoločnosti PlanRadar?

Áno, môžete získať prístup k bezplatnej skúšobnej verzii softvéru PlanRadar na 30 dní a vyskúšať si, ako by ste ho využili vo vašej firme. Môžete sa tiež obrátiť na náš tím a získať bezplatnú ukážku a ďalšie konzultácie, ktoré budú prispôsobené špecifikám vášho odvetvia. Následne budete mať možnosť opýtať sa na akékoľvek konkrétne témy, ktoré vám napadnú.

Má PlanRadar kanceláriu v Slovenskej republike?

Áno, naša kancelária sa nachádza na adrese Prievozská 4D, Blok E 821 09 Bratislava. Kontaktujte nás vopred telefonicky a dohodnite si stretnutie: +421 2 222 005 11. Náš tím vám s radosťou ukáže, ako pracovať s naším softvérovým riešením pre správu nehnuteľností. Dúfame, že vás presvedčí naša 30-dňová skúšobná verzia zdarma a bezplatné ukážky!

Začnite v 4
jednoduchých krokoch.

  • 1. Vytvorte si účet1. Vytvorte si účet
  • 2. Nahrajte výkresy2. Nahrajte výkresy
  • 3. Pozvite používateľov3. Pozvite používateľov
  • 4. Stiahnite si aplikáciu4. Stiahnite si aplikáciu