Integrácie technológií s aplikáciou PlanRadar

Vytvorenie zjednodušeného a kolaboratívneho prostredia, prepojenie aplikácie PlanRadar s rôznymi technologickými riešeniami

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Bezproblémovo sa pripojte s nástrojmi a procesmi, ktoré už používate

Bezproblémovo sa pripojte s nástrojmi a procesmi, ktoré už používate

Zlepšite efektivitu na pracovisku pomocou najmodernejších technologických integrácií

Zlepšite efektivitu na pracovisku pomocou najmodernejších technologických integrácií

Jednoducho spravujte a ukladajte rôzne verzie dokumentov

Jednoducho spravujte a ukladajte rôzne verzie dokumentov

Efficient interdisciplinary cooperation between our teams on the Efektívna interdisciplinárna spolupráca medzi našimi tímami na stavbách a v kancelárii si vyžaduje digitálne riešenia. Úspech projektov závisí od bezproblémového toku informácií medzi našimi zamestnancami a externými partnermi – s PlanRadarom zabezpečujeme plynulé dokumentačné procesy a inteligentnú komunikáciu.”

Karl-Heinz Strauss ,

generálny riaditeľ spoločnosti Porr AG

PlanRadar Connect

PlanRadar Connect

PlanRadar Connect poskytuje bezproblémovú integráciu so sadou aplikácií na automatizáciu pracovných procesov na realitných a stavebných projektoch. S predpripravenými konektormi bez kódu je osvojenie si tejto technológie rýchle a jednoduché.

Preskúmajte Trhovisko

Integrácie API

Integrácie API

Rozšírte možnosti aplikácie PlanRadar pomocou nášho otvoreného rozhrania API a Webhooks.

Pomocou rozhrania API môžete pripojiť svoje existujúce nástroje a vytvoriť riešenia, ktoré budú presne napĺňať vaše požiadavky – vrátane:

  • Importu a exportu údajov
  • Synchronizácie s inými programami
  • Prijímania manažérskych upozornení
  • Integrácie s nástrojmi Business Intelligence
  • Zálohovania údajov na účely archivácie alebo ukladania

Ďalšie informácie o našom rozhraní API

Správa dokumentov

Správa dokumentov

Zabezpečte, že všetci členovia tímu pracujú so správnou verziou výkresov pomocou jednoduchých funkcií na vytváranie verzií a ich porovnávanie. Bezpečne ukladajte výkresy a zdieľajte dokumenty medzi tímami podľa potreby – dokonca aj s vašimi subdodávateľmi.

Jednoducho nahrávajte, spravujte a exportujte všetky výkresy a verzie modelov BIM v systéme PlanRadar.

Prehliadač modelov BIM

Prehliadač modelov BIM

Integrujte PlanRadar do vášho pracovného postupu BIM pomocou nástroja openBIM – môžete nahrávať IFC súbory z programov Revit, ArchiCAD, AllPlan a ďalších. BCF výstupy z aplikácie PlanRadar môžete exportovať späť do softvéru CAD, aby ste zachovali bezproblémové prepojenie medzi návrhom a stavbou

Prechádzajte modelom BIM a vizualizujte hotový objekt priamo na stavbe. Umožní vám to mimoriadne presne riadiť stavebné závady.

Preskúmajte BIM

QR kódy a NFC značky

QR kódy a NFC značky

Prepojenia PlanRadar s QR kódmi a NFC značkami. Umiestnite ich na kľúčové miesta na stavenisku a po naskenovaní mobilným zariadením sa okamžite načítajú informácie z PlanRadaru.   

 QR kódy a NFC značky sú ideálne na odkazovanie a aktualizáciu informácií počas práce na stavenisku, môžete ich použiť pri kontrolách požiarnej bezpečnosti, sledovaní modulárnych stavieb, údržbe zariadení a mnohých ďalších činnostiach. Vďaka offline režimu systému PlanRadar je možné ich používať aj na vzdialených miestach.

Zistite viac