Blog Post

Softvér BIM v roku 2021 – prečo sa malé a stredné podniky musia stať „pripravenými na BIM“

18.02.2021 | 7 minúty čítania

BIM. Building Information Modeling Technology concept on virtual screen. Business Industry, Architecture and Construction concept. Robotic hand touching digital interface. Vector illustration

Informačné modelovanie budov (Building Information Modelling – BIM) malo za posledné desaťročie obrovský vplyv na stavebný priemysel. Zatiaľ čo vo veľkých firmách sa BIM softvér využíva vo veľkej miere, prieskum z roku 2019 ukázal, že takmer tretina stavebných spoločností túto technológiu zatiaľ nepoužíva. A to platí najmä pre malé a stredné podniky (MSP), medzi ktorými je stále relatívne nízka miera jeho využívania.

Softvér BIM v roku 2021 - prečo sa malé a stredné podniky musia stať „pripravenými na BIM“

Osvojenie si novej digitálnej technológie si vyžaduje čas a významné investície, takže mnoho menších firiem sa zdráha začať ich používať. Nakoľko sa ale BIM stáva stále hlbšie zakoreneným v stavebnom priemysle, je čoraz ťažšie ho ignorovať.

Našťastie existujú spôsoby, ako sa môžu malé a stredné podniky začať pripravovať na „BIM“ bez enormných počiatočných investícií.

 

Prečo je tak dôležité byť pripravený na BIM?

 

Existuje niekoľko faktorov, ktoré tlačia na firmy v stavebnom priemysle, aby začali používať BIM softvér. Patria medzi ne:

 

 • Jednoznačné výhody technológie: Softvér BIM poskytuje niekoľko výhod, vďaka ktorým je atraktívny. Napríklad vyššie uvedený prieskum používania BIM ukázal, že 48% firiem, ktoré tento softvér používajú, uviedlo, že zvýšil ich ziskovosť a tok práce.
 • Sieťový efekt: Čím viac firiem používa BIM, tým cennejšou sa táto technológia stáva. Pri rozširovaní BIM zostanú spoločnosti, ktoré na prácu s ním nie sú pripravené pozadu. Ak architekt, hlavný dodávateľ a klient používajú softvér BIM, mali by byť na používanie BIM pripravení aj všetci subdodávatelia. Ak nie ste, riskujete stratu zákaziek.
 • Nevyhnutné pre štátne zákazky: Používanie BIM začalo byť povinné pre firmy, ktoré sa uchádzajú o štátne zákazky. Ak budete pripravení na používanie BIM, zabezpečíte vašej firme prístup k takýmto projektom.

 

Jedného dňa sa prijatie BIM stane pravdepodobne povinným a bude ho upravovať zákon. Aj keď už nebudete mať na výber, bude treba vedieť, ako získať maximálny úžitok zo softvéru na informačné modelovanie budov.

 

12 faktorov, ktoré spomaľujú prijatie softvéru BIM v roku 2021

 

Ak vezmeme do úvahy všetky jeho výhody, prečo mnoho firiem stále nepoužíva BIM softvér? Podľa vyššie uvedeného prieskumu firmy uvádzajú tieto faktory:

 1. Klienti si to nežiadajú.
 2. Nedostatok interných odborníkov.
 3. Nedostatok tréningu.
 4. Náklady.
 5. Projekty, na ktorých pracujeme, sú príliš malé.
 6. BIM nie je relevantný pre projekty, na ktorých pracujeme.
 7. Nie je vytvorený zmluvný rámec pre prácu s BIM.
 8. Nedostatok štandardizovaných nástrojov a protokolov.
 9. Nedostatok spolupráce.
 10. Rozdiely v odbornosti medzi spolupracujúcimi stranami v projekte.
 11. Softvér špecifický pre operačný systém.
 12. Nevidia výhody.

 

Aj keď sú tieto námietky pochopiteľné, vezmite si príklad spoločnosti Blockbuster. Táto sieť videopožičovní bola v 90. rokoch kráľom v požičiavaní filmov pre domácnosti. Nevšimli si však dôležitosť nástupu digitálneho streamovania. Za pár desaťročí bol ich model podnikania úplne pohltený online konkurentami, akým je napríklad Netflix.

Softvér BIM predstavuje porovnateľnú digitalizáciu v stavebnom priemysle. Firmy, ktoré chcú prežiť, sa musia poučiť z prípadu spoločnosti Blockbuster: prechod na digitálnu technológiu nie je niečo voliteľné.

 

PREHLIADAČ BIM MODELOV

 

Ako začať používať softvér BIM v roku 2021

 

Dobrá správa je, že príprava na BIM nevyhnutne nevyžaduje, aby ste investovali obrovské sumy peňazí do nových technológií a zručností. V závislosti na tom, kde sa v stavebnom procese nachádzate, budete pravdepodobne musieť vyzbrojiť vaše tímy aplikáciami, ktoré môžu použiť na svojich smartfónoch.

 

Aby sme pochopili, ako začať používať softvér BIM, tu je príklad, ako sa BIM používa v projektoch ako celku:

 1. Projekty BIM zvyčajne začínajú fázou architektonického návrhu, keď architekti a ďalší technickí odborníci vytvárajú návrh budovy. V tejto fáze BIM pomáha prijímať lepšie rozhodnutia o dizajne a poskytuje vám nahliadnutie do životného cyklu projektu pomocou softvéru CAD, ako je Archicad, Allplan alebo podobné riešenia.
 2. Ďalším krokom je stavebný a konštrukčný návrh. Tu je pracovný postup premostený pomocou stavebného softvéru, ktorý podporuje BIM.
 3. Ďalšia fáza projektu sa zameriava na potrubia, rozvody a elektrické siete. Tu môžete zaručiť efektívnu spoluprácu pomocou súborov nástrojov špecifických pre jednotlivé oblasti v tejto fáze projektu.
 4. V neposlednom rade je to fáza samotnej výstavby. Práve tu je priestor, kedy môžete začať digitalizovať celé stavenisko a zlúčiť všetky predchádzajúce fázy, aby ste zaistili čo najpresnejšie zachytenie skutočného stavu.

 

Čítaj viac: Benefitujte z BIM technológie na stavbe aj mimo nej

 

 

Akú úroveň vyspelosti v používaní BIM potrebuje vaša firma?

 

 • Ak pracujete v jednom z prvých troch krokov uvedených vyššie, budete potrebovať vysokú úroveň BIM znalostí a expertízy. Bude nevyhnutné najať BIM návrhárov a vyzbrojiť vaše tímy vedomosťami z BIM oblasti prostredníctvom školení.
 • Na druhej strane, ak poskytujete stavebné služby, inštalačné práce, kvalifikované remeslá alebo správu a prevádzku budov, vaše BIM zručnosti nemusia byť zďaleka také vysoké. Namiesto toho vám jednoducho stačí používať nástroje, ktoré vám umožnia zobraziť BIM model a pracovať s ním. V tomto prípade je hranica pripravenosti na BIM relatívne nízka.

Aby ste si mohli prezrieť modely BIM, budete si musieť nájsť program, ktorý dokáže čítať súbory vo formáte IFC (Industry Foundation Classes). Toto je otvorený model štandardizovaných údajov, kde sa spájajú všetky požadované informácie na jednom mieste. Tento formát súborov je vyvinutý a spravovaný medzinárodnou organizáciou buildingSMART a je primárnym formátom výmeny údajov používaným v BIM projektoch v stavebníctve. Vaši partneri v prvých 3 fázach projektu vám môžu poskytnúť IFC súbory, ktoré následne zobrazí vaša preferovaná aplikácia.

PlanRadar BIM

Pripraviť sa na BIM je jednoduchšie, ako by ste si mysleli

 

Ak sa vaša firma chce pripraviť na používanie BIM, môže to byť jednoduchšie, ako si myslíte. V mnohých prípadoch len potrebujete nástroj, ktorý vašim zamestnancom umožní prezerať súbory vo formáte IFC a pracovať s BIM modelmi. A tu pomáhajú nástroje ako PlanRadar.

Aplikácia PlanRadar poskytuje ľahko ovládateľné rozhranie, v ktorom môžu členovia vášho tímu prezerať a interagovať s modelmi BIM priamo na mieste. Pomocou laptopu, smartfónu či tabletu so systémom iOS, Android alebo Windows môžu pomocou GPS a navigátora vyhľadať umiestnené značky a požiadavky priamo vo vnútri BIM modelu. Následne je možné jednoducho zaznamenať informácie o stavebnom projekte priamo na BIM modeli, aby ich videli aj ostatní. PlanRadar vám tiež umožňuje priradiť označené požiadavky zodpovednému pracovníkovi a skontrolovať, či bola úloha splnená priamo na samotnom modeli.

Softvér BIM sa čoraz viac stáva normou v európskom stavebníctve a je v širokej miere používaný vo veľkých firmách. S pomocou nástrojov ako PlanRadar sú bariéry pre využívanie tejto technológie stále nižšie – dokonca aj pre menšie firmy.

Ak chcete začať pracovať s modelmi BIM na svojich stavebných projektoch, pozrite si ďalšie informácie o našej funkcii BIM  alebo nás kontaktujte  ešte dnes a požiadajte o ukážku.

O aplikácii PlanRadar

 

PlanRadar je inovatívne mobilné softvérové riešenie pre stavebníctvo a realitný priemysel. Aplikácia je k dispozícii na všetkých zariadeniach so systémom iOS, Android a Windows a od roku 2013 pomohla digitalizovať podnikanie tisícom zákazníkov na celom svete. PlanRadar spracuje každý týždeň viac ako 25 000 projektov.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu