Blog Post

Vodnik po digitalizaciji na gradbiščih: 20 točk

25.01.2023 | 7 min branja | Written by Johannes Heinrich

Dobro je treba premisliti, kolikšen obseg digitalizacije na gradbišču bi bil koristen in potreben. Se pa digitalizacija vedno izplača, saj na primer tudi pri gradnji enodružinske hiše različna podjetja in obrtniki, ki sodelujejo pri gradnji, ustvarijo na stotine podatkovnih točk. Pravilna obravnava teh podatkovnih rezultatov prinaša izjemne pridobitve z vidika učinkovitosti. Ključni predpogoj za uspešno digitalizacijo je ustrezna digitalizacijska strategija. V nadaljevanju predstavljamo 20 najpomembnejših točk za digitalizacijo na gradbišču, ki vam bo pomagala pri vašem delu.

Pred dejansko digitalizacijo na gradbišču preglejte trenutno stanje

Prvi korak zajema skrben popis trenutnega stanja v podjetju. To je treba storiti zato, ker morajo biti pred dejansko digitalizacijo gradbišča jasno znani temelji.

 1. Kako so procesi v vašem podjetju organizirani? Ali obstajajo procesi, ki so že digitalizirani, in če obstajajo, ali so na voljo v pravi obliki?
  Z računalniki in pametnimi telefoni so digitalni pripomočki vse bolj prisotni v pisarnah in na gradbiščih. Vendar posamezna uporabljena orodja niso vedno najboljša rešitev. Na primer v gradbeništvu pogosto prihaja do težav, kadar se za upravljanje napak uporablja Excel. Ko gre za preglednost evidentiranih podatkov, se jasno pokažejo omejitve tega softvera. V takih primerih bi bilo dobro razmisliti o drugih možnostih.
 1. Ali so digitalizirani procesi vključeni v obsežnejše procese na gradbišču oziroma ali gre za samostojne rešitve?
  Samostojne rešitve so trenutno najkoristnejše pri jasno razmejenih dejavnostih v malih podjetjih, ker stanejo manj kot obsežnejši softverski paketi. Kljub temu bi ob potrebi, da se podatki obsežno obdelujejo in znova uporabijo, morali razmisliti o vidikih izmenjave podatkov, ki ponavadi zahtevajo zapletenejše rešitve.
 1. Katera tehnična infrastruktura je že na voljo? Ali naj bodo digitalne rešitve decentralizirane ali omrežne?
  Najprej posnemite trenutno stanje svojih IT-sistemov, nato pa preučite, kako lahko dodatne rešitve dopolnijo obstoječo infrastrukturo. Zlasti je pomembno, ali naj zadevne rešitve komunicirajo tudi med seboj. Rešitve različnih ponudnikov so bolj prilagodljive. Uporaba sistemov iz enega vira zmanjšuje napore, potrebne za izmenjavo podatkov med gradbišči in pisarnami, ter ponuja več možnosti za izrabo podatkov. Vendar so ti sistemi pogosto dražji.
 1. Kateri procesi morajo nenehno delovati za opravljanje osnovne dejavnosti? Kako poskrbeti, da bodo lahko ljudje med fazo prehoda delali?
  Opredelite področja, na katerih ne sme biti prekinitev, ko podjetje uvede druge digitalne sisteme ali preide nanje. Sprejmite previdnostne ukrepe za nemoten potek ključnih procesov v primeru težav.
 1. Kateri so najpomembnejši kazalniki uspešnosti v vašem podjetju?
  Pregled najpomembnejših kazalnikov uspešnosti vam bo pomagal opredeliti področja podjetja, ki jim bo digitalizacija prinesla največ koristi. To lahko zajema procese tako na gradbišču kot tudi v pisarni.

 

Uvedite digitalizacijo na gradbiščih s PlanRadarjem

Potrebni so ukrepi, vendar, kakšno je trenutno stanje?

Potem ko zberete podatke o temeljih, je treba v naslednjem koraku določiti cilje digitalizacijskih ukrepov in opredeliti morebitne ovire.

 1. Katere cilje naj bi dosegli s koraki na poti do digitalizacije na gradbiščih?
  Cilji korakov na poti do digitalizacije na gradbiščih se običajno razlikujejo glede na posamezno podjetje, njegovo velikost in druge dejavnike. Razlogi za digitalizacijo so raznoliki ter zajemajo povečanje učinkovitosti, zmanjševanje stroškov, zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede dokumentiranja in zakonskimi zahtevami ter izboljšanje zadovoljstva strank in zaposlenih. V vsakem primeru je pomembno, da določite cilje, saj vam bo to omogočilo, da ugotovite uspešnost korakov po digitalizaciji procesov.
 1. Na katere procese to vpliva? Katerih notranjih in zunanjih procesov ni treba digitalizirati?
  Ker je procese na nekaterih področjih koristneje digitalizirati kot procese na drugih področjih, opredelite področja, na katerih bi bila avtomatizacija procesov koristna.
 1. Na katere zaposlene, stranke in druge skupine deležnikov ter v kolikšnem obsegu vplivajo načrtovani koraki digitalizacije na gradbiščih in v pisarnah?
  Za digitalizacijo gradbišč je bistveno, da so zaposleni vključeni vanjo. Zlasti bi morali vključiti tiste, ki bodo pozneje digitalna orodja uporabljali pri odločanju. Za digitalne sisteme, ki jih uporabljate, pa se lahko zanimajo tudi druge skupine deležnikov. Če na primer želite v svoj sistem vključiti tudi svoje podizvajalce, vam bo zagotovo koristil brezplačen gradbeniški softver.
 1. Razmislite o varnosti in zaščiti podatkov: kje in kako so zakonsko (v skladu z GDPR) shranjeni podatki o strankah in zaposlenih? Ali uporabljeni oziroma načrtovani softver in strojna oprema ustrezata tem zahtevam? Strogi predpisi splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) določajo, kako skrbno in varno ravnati s podatki. Zato je pomembno, da so orodja, ki jih uporabljate, skladna s temi pravili.
 1. Kdo v podjetju je odgovoren za izvajanje korakov digitalizacije? Ali imate na voljo osebe z ustreznimi voditeljskimi lastnostmi ter potrebno delovno silo, znanje in kvalifikacije oziroma ali potrebujete zunanjo podporo?
  Določite osebo, ki bo v vseh fazah, od začetne faze načrtovanja do faze končne ocenitve, odgovorna za zagotavljanje podpore pri prehodu na digitalni sistem. Poleg tega morate oceniti, ali imate na voljo posebna znanja, potrebna za uvedbo novih digitalnih rešitev. Po potrebi se obrnite na zunanjo pomoč.
 1. Kaj lahko uporabite za merjenje uspešnosti digitalizacijskih ukrepov, izvedenih v podjetju?
  Opredelite spremenljivke, ki jih boste merili, da določite stopnjo uspešnosti: na primer privarčevani čas pri delovnem koraku ali zmanjšani stroški na uro dela.
 1. Kako se lahko digitalna preobrazba uporabi pri vidikih, kot sta znamčenje delodajalca in njegova privlačnost?
  V obdobju pomanjkanja usposobljenih delavcev lahko kot delodajalec svoj ugled izboljšate z uporabo sodobnih orodij. Pri tem pa mora biti vaše podjetje med vodilnimi na področju digitalizacije v primerjavi s konkurenco, da boste v tem smislu lahko postali posebej privlačni.

Uporabite BIM na gradbiščih s PlanRadarjem

Kateri stroški in izdatki nastanejo pri digitalizaciji na gradbiščih?

Načrtovanje in izvajanje korakov na poti do digitalizacije na gradbiščih sta povezana z nekaterimi stroški.

 1. Ali imate vzpostavljen proces upravljanja sprememb za digitalizacijske korake?
  Hiter in gladek prehod na digitalna orodja prihrani denar, vendar terja ustrezno načrtovanje in izvajanje. Za uspešno preobrazbo morate v okviru svojega procesa upravljanja sprememb upoštevati in uskladiti različne vidike: na primer izbiro idealne softverske rešitve, povezovanje z obstoječimi IT-sistemi, usposabljanje zaposlenih, komunikacijo z ustreznimi deležniki itd.
 2. Ali imate osebje, ki je sposobno uporabljati nove tehnologije?
  Uporaba novega softvera bo uspešna le, če je osebje ustrezno usposobljeno. Zato digitalizacijski procesi vplivajo na kadrovanje in notranje usposabljanje. Poskrbite, da bodo imeli notranji uporabniki potrebno znanje, ko se bo softver začel uporabljati.
 3. Kateri začasni in dolgoročno stroški, povezani z osebjem, bodo nastali?
  Oglejmo si nekaj primerov: uporabnike je treba usposobiti za uporabo softvera. Pri njegovi uvedbi vam bodo morda morali pomagati zunanji izvajalci, če pa gre za softver, ki temelji na licenčnem modelu, boste imeli stalne stroške. Za uporabo zunaj pisarn in na deloviščih bo treba zagotoviti ustrezno strojno opremo itd.
 1. Koliko stanejo nakup, delovanje in vzdrževanje potrebne tehnične infrastrukture (softvera in strojne opreme)?
  Za obsežne programe s številnimi funkcijami je pogosto potrebna zmogljivejša strojna oprema. Če se bo softver uporabljal na delovišču, bodo vaši delavci morali imeti ustrezne mobilne naprave. Pri samostojnih rešitvah so zahteve glede strojne opreme običajno manjše kot pri obsežnejših programih. Strojno opremo je treba menjavati in vzdrževati, za kar pa tudi potrebujete ustrezno usposobljeno osebje.
 2. Katere dodatne stroške bodo digitalizacijski ukrepi povzročili pri zaposlenih in strankah?
  Če uvedete nov softver, se bodo delavci in stranke morali navaditi na nove procese in sisteme. Obsežnejši ko je softver in več ko je procesov v vašem podjetju, na katere softver vpliva, več bo potrebnega dela. Dovolj zgodaj sporočite spremembe in predvidenim uporabnikom zagotovite usposabljanje.
 3. Kako poskrbeti, da digitalna preobrazba ne bo povzročila nasprotovanja?
  V večini primerov se z novimi digitalnimi rešitvami obstoječi sistemi znatno spremenijo ali popolnoma nadomestijo z novimi sistemi. Če so pri tem ogroženi interesi, lahko pride do notranjega nasprotovanja. Upoštevajte vrste interesov pri svojih delavcih in z njimi povezane strahove.
 4. Kako hitro se lahko naložba povrne? Kako financirati digitalizacijske ukrepe?
  Katera sredstva so na voljo za nabavo softvera in strojne opreme? Ali so potrebna posebna proračunska sredstva? Če so, poskrbite, da bo mogoče že v zgodnji fazi zagotoviti finančne predpogoje. Še en pomemben vidik v okviru tega se nanaša na dejstvo, da čeprav digitalizacija na gradbiščih s povečanjem učinkovitosti prinaša finančne prihranke, lahko preteče kar nekaj časa, da se stroški novega sistema povrnejo.
 1. Kako sporočiti spremembe?
  Ob upoštevanju teh načel bi morali načrtovane digitalizacijske ukrepe vedno uskladiti z rešitvami, ki jih ponuja trg. Če procese prilagodite obstoječim orodjem, bo to običajno veliko ceneje in časovno manj potratno, kot če bi naročili posebne rešitve po meri.

Začnite v 4 preprostih korakih.

1. Ustvarite račun

2. Naložite načrte

3. Povabite člane ekipe

4. Prevzemite aplikacijo