Blog Post

5 situacija u izgradnji koje uz softver postaju jednostavnije

24.06.2020 | 6 minuta čitanja

Majstori dobro znaju kakvo je stanje u građevinarstvu: obim poslova postaje sve zahtevniji, a s njim i složenost tehničkog te organizacionog izvođenja na gradilištima. Uzrok ovog trenda može se naći u nekoliko različitih faktora, kao što su sve složeniji načini projektovanja ili nedostatka stručnog kadra. Građevinski softver PlanRadar pomaže stručnjacima i preduzećima preurediti određene radne procese na gradilištu te na taj način uštedeti vreme i troškove. U ovom članku pročitajte o kojih se 5 bitnih situacija radi i kada korištenje softvera može biti od velike pomoći.

Baustelle an der Adria

ZAŠTO JE POSLA SVE VIŠE, A VREMENA SVE MANJE?

U građevinarstvu je već godinama prisutan zabrinjavajući trend koji ocrtava nemogućnost kadrovskih resursa da ispune zahteve koje građevinski projekti danas donose sa sobom. Razni uzroci vode do sve češćeg kašnjenja u izvođenju te do učestalog odbijanja ponuda. Jedan od glavnih faktora koji doprinose ovakvom stanju na tržištu je sve veća složenost građevinskih projekata, prouzrokovana stalnim rastom standarda koje investitori i korisnici očekuju od stambenih ili poslovnih objekata. Od modernih zgrada očekuje se da korisnicima pruže zdravo i održivo izgrađeno okruženje. Ova posve opravdana želja za sobom povlači i ugradnju sve ozbiljnije tehničke opreme, a sve to kako bi se korisnicima mogao ponuditi traženi komfor. Jedna od posljedica ovog trenda je veliko vremensko opterećenje onih koji su zaposleni u građevini, budući da projektovanje građevinskih objekata danas traži veoma veliki angažman i sve duže traje.

Još jedan element koji utiče na stanje tržišta je starija dob građevinaca, ali i opšti nedostatak stručne radne snage. To postaje sve veći problem za zidare, krovopokrivače, soboslikare i većinu drugih majstora u svim branšama koje su bliske građevinarstvu. Podela posla na manji broj osoba ne može se izbeći kada je na tržištu manjak raspoložive radne snage. A tada majstori moraju potrošiti puno više vremena na obavljanje rutinskih i administrativnih zadataka. Tako se dodatno pogoršava vremenski pritisak koji stvara potreba za poštovanjem rokova. Sa pritiskom raste i stres kojem su izloženi svi zaposleni, a s njim i opasnost od nesreća te ozleda na gradilištu.

 

5 SITUACIJA U KOJIMA KORIŠTENJE SOFTVERA ŠTEDI VREME

Za opisane probleme građevinarski softver predstavlja odlično rešenje jer korisnicima pruža mogućnost da, služeći se digitalizacijom, osavremene radne procese na gradilištu. Na taj način PlanRadar pojednostavljuje i ubrzava pojedine zanatske delatnosti:

1. Brz unos obavljenih radova, nedostataka i dodela zadataka

Uz PlanRadar zadaci se unose u obliku tiketa (koji su smešteni direktno na digitalnim građevinskim nacrtima, tamo gde se zadatak ili nedostatak u stvarnosti i nalazi). Tiketi sadrže tekst, govorne poruke ili fotografije te se automatski dele s odgovornim saradnicima. Ovakav način rada korisnicima štedi u proseku 7 radnih sati sedmično, jer se informacije više ne moraju beležiti ručno (papirom i olovkom) pa zatim mukotrpno prepisivati u registratore ili Excel tablice.

2. Postoji i dodatna prednost softvera za majstore, a to je sigurnost

U PlanRadaru se informacije, za razliku od popularnih aplikacija za komunikaciju poput WhatsApp, čuvaju u skladu s uslovima Zakona za zaštitu podataka (GDPR) i prenose svim ovlaštenim saradnicima.

3. Direktna komunikacija pritiskom prsta

Bitne učesnike projekta softver u stvarnom vremenu obaveštava o novim ili ažuriranim informacijama koje se tiču nekog nedostatka ili radova. Uvid u podatke mogu dobiti samo one osobe koje je autor tiketa prethodno za to ovlastio. Zaposleni, investitori i izvođači radova mogu unositi komentare, izmeniti status tiketa ili mu samostalno dodati fotografije. Ovakvim načinom rada osigurava se potpuno transparentna i pregledna komunikacija, koju je lako pratiti.

4. Učinkovito planiranje aktivnosti

Svi zadaci i nedostatci prikazani su u obliku tiketa te kao klasičan spisak ili beleška smeštena na digitalnim građevinskim nacrtima. Majstorima softver olakšava organizaciju i praćenje toka radova u građevinskim objektima, a čineći to smanjuje im troškove.

5. Brz i siguran pronalazak informacija

Budući da su svi podaci sačuvani u oblaku, ne mogu se izgubiti. To znači da se tok radova u bilo kojem trenutku, čak i godinama nakon završetka projekta, može vratiti i odmah pregledati. Brza i precizna dostupnost podataka od velike je prednosti kada se radi o sakupljanju dokaza o izvršenim ili neizvršenim uslugama ili radovima. Uneseni tiketi se praktičnom funkcijom filtriranja mogu temeljno pretražiti, a sve to se postiže samo sa samo s jednom, brzom pretragom sačuvanih podataka o svim projektima. Time se izbegava mukotrpna pretraga ulaznih email-ova i ručno pisanih beležaka.

 

Za izradu zapisnika danas je potrebno samo nekoliko klikova jer se celi proces odvija u softveru. Radeći u PlanRadaru možete sve podatke beležiti u zapisnicima, a njima dodati pripadajuću komunikaciju učesnika te sve zajedno eksportovati i imati na raspolaganju opširan i precizan digitalni građevinski dnevnik.

 

Eksport se vrši u obliku PDF ili Excel datoteka. Time se izbegava inače vremenski vrlo zahtevna izrada zapisnika – partnere, mušterije i kompanije suradnike se može puno brže obavestiti o važnim informacijama. Dodatna prednost je mogućnost prilagođavanja sadržaja i izgleda zapisnika prema vlastitim željama i potrebama. A korisniku su na raspolaganju i već unapred kreirani šabloni.

PlanRadar Mobilgerät

PLANRADAR SE U PRAKSI DOKAZAO KAO SOFTVER ZA MAJSTORE

Da je PlanRadar prepoznat kao koristan softver za građevinarstvo potvrđuju i brojne reference – građevinski projekti u čijem je izvođenju korišten kao programska oprema. Tokom uređenja stambenog kompleksa u bečkom okrugu Döbling izvođačka kompanija Pongratz Bau GmbH pouzdala se u PlanRadar. Ovaj projekt sadrži dvoetažni podzemni parking, jedan poslovni prostor kao i 41 stambenu jedinicu. Ono što ga čini jedinstvenim jeste da je budućim stanarima data mogućnost sudelovanja u projektovanju i izvođenju građevinskog projekta. Povratne informacije građevinske kompanije bile su vrlo pozitivne: “Uz korištenje više od 900 tiketa, koje nismo morali ručno uneti u Excel ili pokazati u obliku foto izveštaja, uštedeli smo mnogo posla.“

Korisnike nisu uverile samo brojne mogućnosti softvera, nego i jednostavno korišćnje. Od pomoćnika do vodećeg kadra, svima je lako usvojiti rukovanje softverom za samo nekoliko minuta. Prve projekte u aplikaciji moguće je uređivati već nakon vrlo kratkog vremena i bez dodatne obuke. Pongratz Bau GmbH kaže: „Svi izvođači radova dobro su prihvatili sistem te su doprineli uspešnom izvođenju projekta.“

 

DŽEPNI POMAGAČ

PlanRadar je dostupan za sve mobilne uređaje s operacionim sistemima Android, iOS i Windows, svejedno radi li se o pametnim telefonima ili tabletima. Softver se koristi širom sveta u kompanijama svih veličina, za razne zadatke: upravljanje nedostacima, građevinsku dokumentaciju, izveštavanje, predaju objekata, inventuru, osiguranje dokaza, due diligence dubinske analize, certifikovanje ili raspodelu zadataka.

Hiljade klijenata iz celog sveta te svih ogranaka građevinarstva i sektora nekretnina koriste aplikaciju PlanRadar za komunikaciju i dokumentaciju. Sedmično se u proseku 25 000 projekata obradi s ovom programskom opremom.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju