Customer Story

"PlanRadar je postao neizostavan alat za naš svakodnevni rad na gradilištu."

André Bühring,

poslovni partner u Bühring Architekten GmbH

Efikasno dokumentovanje i praćenje nedostataka

Kako Bühring Architekten GmbH sa PlanRadar-om štedi do 80% vremena tokom inspekcije izgradnje

Bühring Architekten je kompanija za arhitekturu, dizajn enterijera i stručni nadzor građevinskih radova sa sedištem u Volfsburgu, Nemačka. Tražeći rešenje za poboljšanje procesa inspekcije objekata, implementirali su PlanRadar za praćenje nedostataka, saradnju sa izvođačima i dokumentovanje popravki.

Zahvaljujući tome, kompanija štedi do 80% vremena tokom nadzora izgradnje, a PlanRadar je postao neizostavan alat za svakodnevni rad na gradilištu.

Izazov: procesi skloni greškama tokom inspekcije gradnje

André Bühring je poslovni partner u Bühring Architekten. Kao takav, on je odgovoran za upravljanje kompanijom, akvizicijuklijenata i kontrolu projekta za određene projekte.

Jednog dana, bio je uključen u naročito obimnu inspekciju. Tokom pauze, razgovarao je sa svojim kolegama o mogućnosti korišćenja softvera za modernizaciju dva zadatka: tipični i veoma naporni procesi beleženja nedostataka, kao i njihovo praćenje . Do tada, zaposleni su radili sa Excel listama tokom inspekcije gradnje i propratne inspekcije. Oni su štampali odlomke nacrtau A3 formatu i lepili crvene tačke na njih kako bi identifikovali nedostatke. Samo nekoliko sati nakon diskusije sa kolegama, André Bühring je video reklamu za PlanRadar na Fejsbuku.  “Bilo je gotovo jezivo,” objasnio je. “Naš proces donošenja odluka je bio veoma kratak. Istražili smo i druge dobavljače, ali smo onda bazirali svoju odluku na preporukama za PlanRadar i tome kako je alat predstavljen onlajn. Odlučili smo da ga isprobamo.”  

Rešenje: digitalno upravljanje nedostacima za dokumentovanje i praćenje

 

PlanRadar je bio ubedljiv. Tim se nezavisno upoznao sa intuitivnim alatom koji se konstantno razvija. “Onda smo odmah upotrebili PlanRadar u narednom projektu, jer je interna reakcija zaposlenih, vlasnika zgrade i podizvođača bila veoma pozitivna,” dodao je André Bühring. U projektima kao što je parking na više spratova, gde svi spratovi izgledaju isto, može biti jako teško locirati nedostatke, tako da tiketi i fotografije znače da se nedostaci mogu precizno locirati. Dokazi u vidu fotografija omogućavaju da se kasnije proveri da li su nedostaci rešeni, ubrzavajući završetak inspekcija koje slede. 

At Bühring Architekten, PlanRadar se trenutno najviše koristi za dokumentovanje nedostataka identifikovanih tokom inspekcija gradnje i za praćenje kada će ovi nedostaci biti otklonjeni. Međutim, softver se takođe koristi i u kontroli projekta i u fazi koordinacije i nadzora.   

Jedan trenutni projekat u kome se koristi PlanRadar je Capgemini Design Campus, novi kompleks u Volfsburgu sa neto obimom izgradnje od €20m. Softver za upravljanje izgradnjom koristi 11 osoba, uključujući 3 zaposlenih u Bühring Architekten, 2 ljudi koji rade za vlasnika zgrade i 6 članova tima kod izvođača radova. Oni rade sa platformom PlanRadar kako bi napravili tikete tokom inspekcija usluga izvođača radova i unutrašnjih završnih radova, kako bi identifikovali i dokumentovali štetu prilikom dostave nameštaja i pratili obradu tiketa. Andre Bühring je objasnio da su radnici na projektu dobro primili PlanRadar: Vlasnici zgrade su jako srećni da kao posmatrači mogu da prate status gradilišta i upravljanje nedostacima. Izvođači radova cene alat jer se žalbe mogu odmah poslati zaposlenima ili podizvođačima Oni čak više vole da rade sa PlanRadarom nego da koriste interne programe kompanije.

Generalno, klijentima nije potrebna obuka da bi koristili platformu. Intuitivni dizajn alata omogućava da oni mogu odmah da ga razumeju i odmah da počnu da ga koriste. 

Rezultat: velika ušteda vremena, praktične prednosti i nove oblasti primene

André Bühring je sumirao ključnu prednost uštede vremena: “Sa PlanRadar-om, procenjujemo da nam je sada potrebno samo 20% vremena koje smo trošili u našim nekadašnjim procedurama.” André Bühring je sumirao ključnu prednost uštede vremena: “Sa PlanRadar-om, procenjujemo da nam je sada potrebno samo 20% vremena koje smo trošili u našim nekadašnjim procedurama.Ako bi oko 100 sati rada bilo rezervisano za jednu obimnu inspekciju izgradnje sa konvencionalnim procesima, ovo bi moglo sa PlanRadar-om da se smanji na 20 sati. Ovo je ne samo zbog toga što su beleženje i dokumentovanje nedostataka pomoću softvera efikasni i tačni, već se štedi i vreme u sakupljanju dokumentacije za inspekciju. Šta više, precizno dokumentovanje znači da se mnogi nesporazumi mogu sprečiti tokom praćenja koje sledi i nema gubitka informacija.  

Upotreba PlanRadar-a takođe rezultira različitim praktičnim prednostimaza učesnike u projektu u 

Bühring Architekten. Sa jedne strane, mnoge posete gradilištu se ne moraju obaviti jer se PlanRadar može koristiti da se iz kancelarije prati i proverava obrada nedostataka. Kao drugo, pametni telefoni i tableti zamenjuju tegljenje nacrta, kamera i blokova za pisanje. Kompanija je smanjila upotrebu papira, može da uštedi na troškovima dorade, i takođe uživa pozitivne marketinške prednosti zbog korišćenja PlanRadar-a.    

“Mi sada ne možemo da zamislimo naš svakodnevni rad na gradilištu bez  PlanRadar-a, naročito u pogledu finalne faze i projektne dokumentacije,rekao je André Bühring. Zbog mnogo funkcija, ipak je planirano da se funkcije PlanRadar-a dalje ispitaju i da se proširi obim primene na ostale aspekte posla, kao što je generisanje izveštaja po projektima (da se za investitore obezbede dokazi o napretku projekta) ili da se počne da se radi sa alatom u fazi planiranja.  

Počnite besplatno Zakažite demo

Bühring Architekten koristi softver PlanRadar za ove zadatke:

Strukturisano upravljanje nedostacima

Strukturisano upravljanje nedostacima

Fleksibilan sIstem tiketa omogućava beleženje i rad kroz veliki broj nedostataka na strukturiran način.

Saznajte više
Dokumentovanje pomoću fotografija i videa

Dokumentovanje pomoću fotografija i videa

Pitanja i nedostaci mogu se dokumentovati direktno na gradilištu putem fotografija ili videa i lako locirati na nacrtima.

Saznajte više
Jednostavno upravljanje nedostacima

Jednostavno upravljanje nedostacima

Sa PlanRadar-om, možete lako dodeliti zadatke i pratiti napredak radova.

Saznajte više

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Napravite nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju