Customer Story

"Svoju PlanRadar licencu imam od 2020. i korišćenje bilo čega drugog bilo bi mi nezamislivo, jer je korišćenje softvera lako i intuitivno – moja prva obuka je trajala kraće od 30 minuta."

Wolfgang Gerlach

stručnjak za građevinarstvo

Efikasan pregled štete u Dolini reke Ar koja je bila poplavljena

Kako profesionalni geodeta Wolfgang Gerlach upravlja sa preko 500 projekata pomoću PlanRadar-a, sprečavajući greške i dupli posao

Wolfgang Gerlach je od 1978. radio kao inženjer i osnovao je svoju konsultantsku kuću za inženjering 1987. Od 1993 ovlašćeni je geodeta. U ovoj ulozi, on posećuje i izveštava o šteti na zgradama nakon oluja, grada, požara ili poplava i brine se o finalnoj inspekciji zgrada za svoje klijente. U toku rada on je kontrolisao zgrade ukupne vrednosti od €3 milijarde. U jednom od njegovih najobimnijih projekata, morao je da zabeleži 193.000 nedostataka.

Wolfgang Gerlach se prvi put susreo sa PlanRadar-om 2018. Naloženo mu je da sprovede eksternu inspekciju nedostataka obimnog projekta renoviranja komercijalne zgrade u Frankfurtu, Nemačkoj. Zgradom je upravljao Kamper, austrijski izvođač radova. Njega su pitali da napravi tikete korišćenjem aplikacije preko iPad-a. “Od 2020. imam svoju licencu za PlanRadar i korišćenje bilo čega drugog bilo bi mi nezamislivo. To je zbog toga što je korišćenje softvera lako i intuitivnomoja prva obuka trajala je kraće od 30 minuta. Usluga PlanRadarovog tima  je takođe veoma dobra; vrednuju se čak i mali klijenti,rekao je Wolfgang Gerlach. 

Wolfgang Gerlach se već intenzivno bavio pitanjem kako jasno, brzo i efikasno dokumentovati inspekciju zgrade i razvio je svoju Excel tabelu za inspekcije. Ali samo da zabeleži tačnu lokaciju nedostataka mu je bilo potrebno 6 kolona,. Sa PlanRadar-om, ovo više nije potrebnosvi nacrti se čuvaju na platformi, digitalna oznaka se stavlja precizno na nacrt, dodaje se fotografija i svako ko je uključen zna za novi zadatak.  Nema potrebe da se nose debele fasickle ili velike kameresve se nalazi na aplikaciji, ” objasnio je Wolfgang Gerlach. On vidi još jednu važnu prednost u činjenici da klijenti mogu sami da vide status projekta u bilo kom trenutku, a da nisu prisutni na gradilištu.    

Izazov: 3.800 potencijalnih naloga za premeravanje nakon užasne poplave

U leto 2021, Wolfgang Gerlachu poveren je izvanredan projekat. Užasne poplave u Dolini Ar u Nemačkoj izazvale su veliku štetu zgradama i infrastukturi, a putevi, železnički mostovi i mostovi za pešake su zbrisani. Od 22.jula Gerlach je radi osiguranja radio kao procenjivač štete nanete poplavom u pogođenoj oblasti. Međutim, kako je tamo bilo mnogo zgrada i kuća bez osiguranja od prirodnih nepogoda, opštine su poslale poziv za pomoć i tražile eskperte koji će da zabeleže štetu i saznaju koje popravke treba obaviti  

Wolfgang Gerlach je preuzeo odgovornost za sveukupnu organizaciju ovog projekta, koji je uključio 12 timova geodetaU opštini Altenahr, bila je lista od 3.800 adresa koje je potencijalno trebalo premeriti. 

Rešenje: strukturirano upravljanje zadacima sa PlanRadar-om

Brzo mu je postalo jasno da bi ovim projektom moglo da se upravlja jedino uz veoma jasnu strukturu kako bi se izbegle greške i dupliranje posla. Takođe je bilo neophodno da budete u mogućnosti da bolje nadgledate timove eksperata i uvedete ih u zadatke.  

Stoga, on je poslao upit PlanRadar-u i izabrao licencu koja nudi maksimalnu količinu podataka i najviši nivo podrške od strane tima za korisničku podršku. Uz njihovu podršku bio je u mogućnosti da za samo tri nedelje postavi veliki projekat. Kako je to bio prvi put da se sprovodi tako veliki projekatvođenje 3.800 projekata sa jednom licencompripremni rad je bio naročito važan. Gerlach je prvo postavio pažljivo strukturiranu Excel listu koja bi onda mogla da se otpremi u PlanRadar.  

On je opisao svoje iskustvo sa PlanRadar-om: “Sada mogu da beležim individualne projekte kao tikete na nacrtima lokalnih vlasti i dodelim ih odgovornim timovima geodeta. Ovo takođe dobro funkcioniše  jer pojedinačni geodeti imaju ovlašćenje samo za svoj deo posla, čime se izbegava dupliranje posla. 

Procenjivači imaju pristup posebnim funkcijama: mogu da prikače fotografije na tikete, dodaju komentare i kreiraju PDF izveštaje za dokumentaciju štete. Šabloni za izveštaje su takođe kreirani uz pomoć uspešnog tima za korisničku podršku PlanRadara.  

Wolfgang Gerlach je odlučio da ponudi svoju obuku za korišćenje PlanRadar aplikacije. Bilo je potrebno 30 minuta po timu i radnici su koristili pokaznu vežbu kako bi testirali softver. 

Rezultat: efikasno upravljanje projektom i otkriće ostalih oblasti primene

Do sada je više od 500 objekata iz regiona Doline Ar, koja je pretrpela poplavu, kontrolisano sa PlanRadarom ; inspekcije sprovedene korišćenjem starog sistema su sada dodate na aplikaciju. Zbog značajno veće efikasnosti nastale korišćenjem PlanRadara, u budućnosti softver će se takođe koristiti na posebnim projektima. Za postizanje ovog cilja potrebna su ključna dokumenta od lokalnih građevinskih vlasti, koja se skladište u PlanRadaru i onda eksperti mogu da koriste relevantne informacije zabeležene sa PlanRadarom kako bi dostavili svoju procenu.  

Prihvatanje i kontrola štete zahtevaju veoma preciznu i strukturiranu proceduru. PlanRadar nudi strukturu koja nam je potrebna, ali se takođe može prilagoditi. Ovo nam je veoma korisno u velikim projektima kao što je ovaj,rekao je Wolfgang Gerlach. 

Timovima geodeta pod ugovorom, koji pre toga nisu radili sa PlanRadarom, takođe se svidela jasna struktura platforme. Oni bi takođe voleli da u budućnosti koriste PlanRadar za svoje projekte.   

Probajte besplatno danas Zakažite demo

Für diese Aufgaben setzt Wolfgang Gerlach PlanRadar ein

Upravljanje nedostacima

Upravljanje nedostacima

Gerlach vrednuje aplikaciju PlanRadar jer tim može da zabeleži podatke direktno sa gradilišta pomoću pametnog telefona ili tableta i može lako da unese građevinske nedostatke

Saznajte više
Besprekorna inspekcija telefonom

Besprekorna inspekcija telefonom

Tiketi su locirani na digitalnim nacrtima uz fotografije, videa i komentare tako da se sve informacije čuvaju na jednom mestu i vidljive su na prvi pogled.

Saznajte više
Dodela zadataka

Dodela zadataka

Deljenjem informacija u realnom vremenu, komunikacija svih radnika je transparentna i može da se prati. Svaki problem može lako da se reši.

Saznajte više

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Napravite nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju