Customer Story

"Svoju PlanRadar licencu imam od 2020. i korišćenje bilo čega drugog bilo bi mi nezamislivo, jer je korišćenje softvera lako i intuitivno – moja prva obuka je trajala kraće od 30 minuta."

Volfgang Gerlah

stručnjak za građevinarstvo

Efikasan pregled štete u Dolini reke Ar koja je bila poplavljena

Kako profesionalni geodeta Volfgang Gerlah upravlja sa preko 500 projekata pomoću PlanRadar-a, sprečavajući greške i dupli posao

Volfgang Gerlah, iskusni inženjer i geodet, pojednostavio je svoj rad na proceni štete pomoću PlanRadara. Platformu je počeo da koristi tokom projekta renoviranja, a sada pomoću nje efikasno vodi preko 500 projekata.

Kada se našao pred teškim zadatkom procene 3,800 potencijalnih adresa koje su pogođene poplavama u dolini Ar, Gerlah je koristio PlanRadarovo strukturirano upravljanje zadacima kako bi izbegao greške i dupli posao. Prilagodljivost i interfejs prilagođen korisniku učinili su PlanRadar nezamenljivim u ovoj rizičnoj situaciji, a Volfgangu doneli uštedu vremena i bolju organizaciju zadataka.

Izazov: 3.800 potencijalnih naloga za premeravanje nakon užasne poplave

U leto 2021, Volfgang Gerlahu poveren je izazovan projekat. Užasne poplave u Dolini Ar u Nemačkoj izazvale su veliku štetu zgradama i infrastukturi, a putevi, železnički mostovi i mostovi za pešake su zbrisani. Od 22.jula Gerlah je radi osiguranja radio kao procenjivač štete nanete poplavom u pogođenoj oblasti. Međutim, kako je tamo bilo mnogo zgrada i kuća bez osiguranja od prirodnih nepogoda, opštine su poslale poziv za pomoć i tražile eskperte koji će da zabeleže štetu i saznaju koje popravke treba obaviti  

Volfgang Gerlah je preuzeo odgovornost za sveukupnu organizaciju ovog projekta, koji je uključio 12 timova geodetaU opštini Altenahr, bila je lista od 3.800 adresa koje je potencijalno trebalo premeriti. 

Rešenje: strukturirano upravljanje zadacima sa PlanRadar-om

Brzo mu je postalo jasno da bi ovim projektom moglo da se upravlja jedino uz veoma jasnu strukturu kako bi se izbegle greške i dupliranje posla. Takođe je bilo neophodno da budete u mogućnosti da bolje nadgledate timove eksperata i uvedete ih u zadatke.  

Stoga, on je poslao upit PlanRadar-u i izabrao licencu koja nudi maksimalnu količinu podataka i najviši nivo podrške od strane tima za korisničku podršku. Uz njihovu podršku bio je u mogućnosti da za samo tri nedelje postavi veliki projekat. Kako je to bio prvi put da se sprovodi tako veliki projekatvođenje 3.800 projekata sa jednom licencompripremni rad je bio naročito važan. Gerlah je prvo postavio pažljivo strukturiranu Excel listu koja bi onda mogla da se otpremi u PlanRadar.  

On je opisao svoje iskustvo sa PlanRadar-om: “Sada mogu da beležim individualne projekte kao tikete na nacrtima lokalnih vlasti i dodelim ih odgovornim timovima geodeta. Ovo takođe dobro funkcioniše  jer pojedinačni geodeti imaju ovlašćenje samo za svoj deo posla, čime se izbegava dupliranje posla. 

Procenjivači imaju pristup posebnim funkcijama: mogu da prikače fotografije na tikete, dodaju komentare i kreiraju PDF izveštaje za dokumentaciju štete. Šabloni za izveštaje su takođe kreirani uz pomoć uspešnog tima za korisničku podršku PlanRadara.  

Volfgang Gerlah je odlučio da ponudi svoju obuku za korišćenje PlanRadar aplikacije. Bilo je potrebno 30 minuta po timu i radnici su koristili pokaznu vežbu kako bi testirali softver. 

Rezultat: efikasno upravljanje projektom i otkriće ostalih oblasti primene

Do sada je više od 500 objekata iz regiona Doline Ar, koja je pretrpela poplavu, kontrolisano sa PlanRadarom ; inspekcije sprovedene korišćenjem starog sistema su sada dodate na aplikaciju. Zbog značajno veće efikasnosti nastale korišćenjem PlanRadara, u budućnosti softver će se takođe koristiti na posebnim projektima. Za postizanje ovog cilja potrebna su ključna dokumenta od lokalnih građevinskih vlasti, koja se skladište u PlanRadaru i onda eksperti mogu da koriste relevantne informacije zabeležene sa PlanRadarom kako bi dostavili svoju procenu.  

Prihvatanje i kontrola štete zahtevaju veoma preciznu i strukturiranu proceduru. PlanRadar nudi strukturu koja nam je potrebna, ali se takođe može prilagoditi. Ovo nam je veoma korisno u velikim projektima kao što je ovaj,rekao je Volfgang Gerlah. 

Timovima geodeta pod ugovorom, koji pre toga nisu radili sa PlanRadarom, takođe se svidela jasna struktura platforme. Oni bi takođe voleli da u budućnosti koriste PlanRadar za svoje projekte.   

Probajte besplatno danas Zakažite demo

Volfgang Gerlah koristi PlanRadar za ove zadatke

Upravljanje nedostacima

Upravljanje nedostacima

Gerlah vrednuje aplikaciju PlanRadar jer tim može da zabeleži podatke direktno sa gradilišta pomoću pametnog telefona ili tableta i može lako da unese građevinske nedostatke

Saznajte više
Besprekorna inspekcija telefonom

Besprekorna inspekcija telefonom

Tiketi su locirani na digitalnim nacrtima uz fotografije, videa i komentare tako da se sve informacije čuvaju na jednom mestu i vidljive su na prvi pogled.

Saznajte više
Dodela zadataka

Dodela zadataka

Deljenjem informacija u realnom vremenu, komunikacija svih radnika je transparentna i može da se prati. Svaki problem može lako da se reši.

Saznajte više

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Napravite nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju