Blog Post

GDPR za građevinarstvo i sektor nekretnina

24.06.2020 | 6 minuta čitanja

Opšta uredba zaštiti podataka (GDPR) primenjuje se i u građevinarstvu te branši nekretnina, kao i u mnogim drugim poslovnim sektorima. Kako bi se rukovodeći kadar mogao koncentrisati na zadatke koje je nužno obavljati u sklopu rada na građevinskim projektima i objektima nekretnina, PlanRadar se tokom obrade podataka korisnika i stranaka koristi najvišim savremenim sigurnosnim standardima. U nastavku pročitajte kako to funkcioniše, ali i šta PlanRadar radi da bi zaštitio i osigurao podatke. Takođe saznajte zašto je rizično koristiti aplikacije poput WhatsApp za komunikaciju i dokumentaciju u građevinarstvu te branši nekretnina.

GDPR

ŠTA PROPISUJE OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

GDPR nalaže obrađivačima podataka da osiguraju pre svega kodiranje i prikladan nivo zaštite prikupljenih podataka. Ovaj propis zahteva odgovarajuću infrastrukturu te detaljnu organizaciju obrade i čuvanja podataka. Korišteni podatkovni sistemi moraju biti u stanju podneti opterećenje koje je prikladno potrebama obrađivača podataka. Takođe moraju biti u stanju brzo vratiti podatke ukoliko dođe do tehničkih smetnji. PlanRadar koristi najmodernija rešenja kako bi osigurao sistem koji odgovara zahtevima GDPR-a.

 

PRENOS PODATAKA SA SLUŽBENOG TELEFONA I TABLETA PREMA GDPR USLOVIMA

PlanRadar je softver za digitalizaciju dokumentacije i komunikacije u građevinarstvu i sektoru nekretnina. Ako građevinska kompanija prilikom obilaska građevine utvrdi nedostatak, bitni podaci se u nekoliko jednostavnih koraka mogu zabeležiti u obliku teksta, fotografija ili govornih poruka. Podaci se u aplikaciji beleže u obliku tiketa, direktno na građevinskom nacrtu. Sve se to događa pritiskom prsta na tablet ili službeni telefon. Kako bi odgovorni zaposleni i učesnici u projektu u realnom vremenu dobili sve informacije, one se čuvaju u oblaku. Prenos podataka – na primer kod učitavanja fotografija putem aplikacije PlanRadar– vrši se putem HTTPS/TSL protokola. Ovaj protokol kod obrade podataka nudi nekoliko prednosti.

 • Podaci se kodiraju, tako da nisu vidljivi neovlaštenim osobama.
 • Integritet podataka osiguran je na način koji onemogućuje manipulaciju prenesenih informacija.

 

SVI PODACI POHRANJUJU SE U NEMAČKOJ, KAKO  GDPR NALAŽE

Svejedno radi li se o fotografijama, nacrtima ili podacima stranaka: sve podatke koji potiču od korisnika PlanRadar čuvaju na Amazon S3 serverima. Ove servere odlikuje visok nivo sigurnosti, prilagodljivost (npr. kod učestalog korištenja aplikacije) i raspoloživost. Po tvrđenju poslužitelja, Amazon Web Services ubraja se u najsigurnije IT-infrastrukture na svetu i koriste ih preduzeća iz svih grana te iz celog sveta. Kako bi zadovoljili Opšte uredbe o zaštiti podataka, Amazon-ovi serveri koje PlanRadar koristi nalaze se u regiji oko Frankfurta. To znači: podaci se čuvaju isključivo u Nemačkoj.

 

ŠKOLOVANJA I MERE ZAŠTITE

Ali PlanRadar se ne oslanja na najviše standarde samo iz područja tehnike. Kompanija raspolaže poverenikom odgovornim za organizaciju i sprovođenje uredbi za zaštitu podataka. Svi zaposleni, posebno odgovorni zaposleni u IT sektoru, prolaze opsežno školovanje o zaštiti i sigurnosti podataka. Za ophođenje s podacima mušterija postoje stroge smernice: samo zaposleni iz podrške i tehnike mogu im pristupiti. Ako se pojave nepravilnosti, automatizovani sistemi odmah obaveste odgovornu osobu. Uz to PlanRadar redovno provodi sigurnosne analize i testove penetracije uz podršku vanjskih savetnika.

GDPR

UPOTREBA WHATSAPP-A NIJE U SKLADU SA GDPR-OM

Budući da omogućuje jednostavnu komunikaciju i brzu izmenu informacija, sve više osoba iz građevinarstva i branše nekretnina oslanja se na “mesendžer” usluge kao što je WhatsApp. Međutim, korištenje takvih aplikacija povezano je s velikim rizicima:

 • Ako u sigurnosnim podešavanjima aplikacije nije onemogućen pristup, WhatsApp ima pristup svim podacima, koje je korisnik sačuvao na pametnom uređaju. To uključuje i podatke od klijenata, što je prema GDPR uredbama kažnjivo.
 • Razmena fotografija i poruka se ne odvija samo između investitora i izvođača, nego se podaci dele i s WhatsApp aplikacijom. Kako bi to bilo prema Zakonu, korisnik se mora usaglasiti s uslovima korišćenja.
 • Nakon dužeg vremena tražene podatke je veoma teško pronaći u aplikaciji WhatsApp. To je umarajući proces, pogotovo kada se traži određene informacije – osobito, ako je od završetka projekta proteklo već duže vrijeme. Ažuriranjem softvera ili kupovinom novog uređaja ti podaci se mogu i zagubiti. To može ispostaviti kao skupa igra, posebno prilikom sudskog spora.

 

Uz to: nepridržavanje propisa o zaštiti podataka oštro se kažnjava. Dođe li do povrede propisa i tužbe, prete kazne i do 20 mil. EUR ili 4% godišnjeg prometa. Besplatno isprobajte PlanRadar tokom 30 dana i sami se uverite u pogodnosti koje Vam ovaj softver nudi.

PlanRadar bei Bauarbeiten mit Tablet

BUDITE NA SIGURNOM UZ PLANRADAR

Za sve više preduzeća to je dovoljan dobar razlog da za svu komunikaciju i dokumentaciju oko gradilišta i nekretnine koriste profesionalno softversko rješenje. PlanRadar obedinjuje jednostavno korišćenje s obimom funkcija, koje su kreirane prema potrebama građevinarstva i branše nekretnina, a sve u skladu s uredbama GDPR:

 • Budući da su nedostaci, radovi ili neizvršeni zadaci sačuvani kao tiket, informacije je moguće u bilo kojem trenutku, čak i godinama nakon završetka projekta, pronaći zahvaljujući funkciji filtriranja. Svejedno radi li se o fotografijama, tekstovima ili govornim porukama – niti jedna informacija se neće izgubiti, a hronološki niz uvek je jasan.
 • Nove nacrte kao i izmene nacrta moguće je uz samo nekoliko pritisaka prstom učitati u aplikaciju u obliku PDF ili JPG datoteke. Ta mogućnost osigurava fleksibilno i učinkovito upravljanje nacrtima.
 • Aplikacija u stvarnom vremenu obaveštava odgovorne učesnike projekta. Rezultat je brza i transparentna komunikacija kao i ubrzano odvijanje radnih procesa.
 • Sve se informacije s nekoliko klikova mogu sažeti u zapisnicima i poslati osobama za koje su bitne. Oblik i obim zapisnika moguće je menjati prema želji i potrebi.
 • Upravljanje čak i laici mogu usvojiti u samo nekoliko minuta – dodatno školovanje nije potrebno.
 • PlanRadar je dostupan za Android, iOS i Windows te sve mobilne uređaje.
 • Korisnici korišćenjem softvera u proseku štede 7 radnih sati sedmično.

 

Softver se širom sveta koristi u kompanijama svih veličina za različite zadatke u građevinarstvu i sektoru nekretnina: upravljanje nedostacima, građevinsku dokumentaciju, održavanje zgrada, izveštavanje, predaju objekata, inventuru, osiguranje dokaza, due diligence dubinske analize, certifikovanje ili dodelu zadataka. Hiljade korisnika iz celog sveta koriste ovu aplikaciju za komunikaciju i dokumentaciju. U PlanRadaru se sedmično u proseku obradi 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju