Blog Post

Kako pomoću PlanRadar-a sastaviti spisak nedostataka

12.07.2021 | 9 minuta čitanja

Dokument koji sadrži sve propuste, nedostatke, nedoslednosti i kvarove koji su nastali u građevinskom projektu naziva se spisak nedostataka.

U građevinarstvu je ovaj dokument veoma važan, jer pruža informacije o svim problemima koji postoje na gradilištu pre primopredaje izvršenih radova. Izuzetno je važno sve temeljno proveriti i dokumentovati nedostatke.

Glavna svrha takvog spiska je da se zabeleže svi nedostaci u skladu sa normama i standardima navedenim u ugovoru o građevinskom projektu. Spisak se koristi za otklanjanje nedostataka.

Spisak nedostataka i otklanjanje nedostataka ključni su delovi besprekornog izvršenja i primopredaje građevinskih radova. Drugačije rečeno, on osigurava kvalitet zgrade.

 

Sadržaj:

 

 

PlanRadar aplikacija za beleženje nedostataka

Nedostaci u izgradnji: uticaj na vreme puštanja u upotrebu

Na žalost, svaki vođa projekta i sve osobe koje nadziru izgradnju znaju šta je spisak nedostataka u izgradnji. Ovaj spisak često zadaje glavobolje jer se i u najboljim projektima događaju propusti. Sastavljanje spiska nedostataka u kasnim fazama izgradnje uveliko utiče na proračun i rokove završetka, jer ponekad je za otklanjanje građevinskih nedostataka potrebno ponavljanje velikog broja radova.

Dodatni troškovi materijala i radne snage mogu dovesti do probijanja proračuna projekta. Osim toga, produžuju se i rokovi za završetak radova. Potrebna je i dodatna papirologija, što takođe iziskuje vreme.

 

 

Tradicionalni spisak nedostataka

Dok glavni izvođač radova želi izbeći odgodu završetka radova i dodatne troškove, oni često zavise od obaveza garancije kvaliteta i lokalnim spiskovima. Osim toga, sve dok se ne otklone nedostaci navedeni na usaglašenom spisku nedostataka, naručilac radova izvođaču radova neće platiti ugovorenu cenu. S druge strane, za novog vlasnika je vrlo važno da se primopredaja njegove imovine odvije na vreme. Vlasnici najradije ne bi trošili vreme na rešavanje nedostataka.

 

Šta je izveštaj o građevinskim nedostacima?

Izveštaj o građevinskim nedostacima može sadržati sledeće informacije:

  • oštećeni materijali, kao što su oštećeni prozori;
  • nedovoljan kvalitet izvršenih radova, kao što je neuredno krečenje;
  • prljavi zidovi;
  • pukotine u podu;
  • poteškoće u konačnoj montaži nekih delova i uređaja (šindre koje zahtevaju popravak; nedostatak dozvole za puštanje u upotrebu; aktiviranje sigurnosnog sistema).

 

Svi detektovani problemi moraju se rešiti i otkloniti. U idealnom slučaju ovaj postupak osiguranja kvaliteta provodi se tokom svake faze izgradnje, a ne samo u fazi neposredno pre primopredaje.

Postoji niz radova koji se moraju izvršiti po strogo predviđenom redosledu. Naknadne izmene, nakon što se uoči neki nedostatak, mogu dovesti do toga da se svi radovi moraju ponoviti.

Uzrok nekog problema može biti sitan nedostatak koji nije ranije uočen, ali zbog kojeg se dogodio niz događaja koji u završnom izveštaju o nedostacima predstavljaju ozbiljan problem. Mogu se dogoditi i nepredvidivi događaji ili viša sila, što takođe utiče na rezultat radova (na primer različite temperature na gradilištu, uticaj lošeg vremena).

Osim toga, ako se na gradilištu nalazi nekoliko izvođača radova, ponekad je teško utvrditi koja osoba je odgovorna za utvrđeni nedostatak.

Zbog toga je veoma važno da nedostatke ili pogrešno izvedene radove detektirate što pre moguće. Ovaj izazov koji je tipičan u građevinarstvu sada se može učinkovito rešiti primenom odgovarajućeg IT rešenja – primenom PlanRadara.

 

Kako PlanRadar poboljšava kontrolu kvaliteta na gradilištu

 

Nedostaci u izgradnji u pravilu se beleže u Excel tabele. Podaci o nedostacima prikupljaju se i ručno se beleže tokom obilaska gradilišta. Digitalnom kamerom ili pametnim telefonom mogu se snimiti fotografije koje se zatim moraju ručno dodati odgovarajućim beleškama.

Budući da se izveštaj o nedostacima temelji na beleškama na papiru, u pravilu će naručilac radova dobiti spisak tek nakon što se beleške obrade u kancelariji.

Ovaj postupak je spor i neučinkovit. Ne postoji mogućnost brzih objašnjenja, promena i predloga. Čak je i nekoliko dana potrebno da se nekome dodeli zadatak za otklanjanje nedostataka. Prosleđivanje svih dodatnih objašnjenja takođe je previše sporo.

PlanRadar omogućava korisnicima brzo otklanjanje nedostataka na licu mesta, i to u svim fazama radova. Čim na licu mesta uočite neki nedostatak, pomoću aplikacije možete odmah dodeliti zadatak za njegovo otklanjanje. U tiket možete upisati i komentare, priložiti fotografije ili video snimke. A zadatak možete odmah dodeliti odgovornoj osobi, bez da joj prethodno morate običnom ili elektronskom poštom poslati celi izveštaj. Ne trebate se ni sastajati da biste odgovornoj osobi pokazali utvrđeni nedostatak. Sve je vidljivo u PlanRadar-u.

Ovaj softver koji čuva podatke u oblaku idealan je za praćenje građevinskog projekta i upravljanje projektom u svim fazama. Njegove funkcije omogućavaju kombinovanje standardnog spiska nedostataka i građevinskog dnevnika sa svim fazama građevinskih radova, digitalizacijom složenih građevinskih podataka i stvaranjem odgovarajućeg sistema za upravljanje nedostacima na licu mesta.

 

Čitaj dalje: Softver za izgradnju – Povećajte svoju efikasnost

 

Kako u PlanRadar-u izraditi spisak nedostataka

Platforma kombinuje funkcije za upravljanje timom s funkcijom razmene poruka. Svaki uključeni korisnik vidi koji mu je zadatak dodeljen, a sve izmene i status prikazuju se u realnom vremenu. Svi učitani nacrti i skice, tabele i fotografije čuvaju se u oblaku i mogu se pronaći pomoću filtera. Sve starije verzije nacrta takođe se čuvaju i dostupne su kasnije.

Prilikom izrade spiskova nedostataka možete detaljno navesti zašto tražite otklanjanje nekog nedostatka, a možete dodati i komentar, audio snimak, video snimak i fotografije. Ako na primer dodate fotografiju ili video snimak, možete na nacrtu ili u BIM modelu tačno označiti na kojem se mestu nalazi nedostatak tj. šta se tačno mora ispraviti.

Odmah nakon što ste otvorili projekat i učitali nacrte u PDF-u možete početi s radom u aplikaciji PlanRadar.

Možete odabrati vrste obrazaca koje želite da vaš tim koristi u ovom projektu. Pomoću tih obrazaca se onda dodeljuju zadaci ili dopunjavaju kontrolni spiskovi. Osim toga, možete učitati i postojeće PDF dokumente koje vaši timovi moraju dopuniti.

Nakon što ste otvorili odgovarajući projekat možete kreirati tikete koristeći najvažniji obrazac i tako sastaviti na primer „tiket nedostataka u vodovodnim cevima“ ili „tiket za otklanjanje električnih kvarova”. Pre nego što zadatak otklanjanja nedostatka dodelite nekom izvođaču radova, dodajte sve potrebne informacije i uputstva.

 

Zadatak otklanjanja nedostatka u PlanRadar-u

Odgovorna osoba odmah će primiti obaveštenje o dodeljenom zadatku. Učesnici projekta uz odgovarajuća odobrenja mogu videti status svakog pojedinačnog zadatka.

Softver PlanRadar jedinstven je po tome što njegova mobilna aplikacija na tabletu ili pametnom telefonu nudi mogućnost da se na jednostavan način na samom gradilištu snime problemi čije rešavanje kasnije možete pratiti. Vrlo jednostavno možete dodati fotografiju ili video snimak, na nacrtu ili u BIM modelu označiti mesto na kojem se nedostatak nalazi i čak dodati GPS lokaciju.

Zatim samo morate dodati opis problema i rešenja. To možete učiniti tekstom ili audio snimkom. Nakon toga možete odrediti koja osoba bi trebala otkloniti nedostatak. Kada izdate tiket, zadatak će se pojaviti na spisku zadataka koji se u projektu moraju izvršiti.

 

Informacija o nedostatku sadržana u tiketu koji je kreiran u PlanRadar-u

PlanRadar automatski iz izdanog tiketa preuzima sve informacije u odabrani šablon izveštaja o nedostacima i stavlja ih u odgovarajuća polja.

Nema potrebe da se podaci još jednom unesu ili da se promeni njihov format. Nakon što ste kreirali šablon, možete ga koristiti svaki put za izradu izveštaja o nedostacima ili detaljnog spiska nedostataka.

 

Šablon nedostataka u PlanRadar-u

Spisak nedostataka u sistemu tiketa u PlanRadar-u

 

Digitalni spisak nedostataka – naredni korak u izgradnji

Digitalni dokumenti u velikoj meri su praktičniji i učinkovitiji od papira. Softver sigurno čuva sve podatke, pruža gotove obrasce koje samo treba popuniti i šalje podsetnike o rokovima i statusu zadatka.

Njegova funkcionalnost zamenjuje sve aplikacije za razmenu poruka. Sva komunikacija se može odvijati u okviru programa. Softver je vrlo učinkovit jer se u njemu nalaze sve potrebne informacije o projektu, a komunikacija se lakše prati kada je centralizovana.

Osim toga, PlanRadar podržava sve potrebne formate dokumenata, uključujući velike dokumente s više stranica koji sadrže i tekst i slike u formatu .jpg i .png. Gotov digitalni izveštaj može se odmah izvesti u PDF datoteku.

Koristeći PlanRadar inženjeri i vođe projekata mogu na svom mobilnom uređaju raditi direktno s BIM modelima, tako da više ne postoji potreba laptop odneti u kancelariju tj. raditi u kancelariji. Ovo takođe ubrzava postupak primopredaje radova i pregleda gradilišta. Izveštaj o nedostacima sa svim potrebnim informacijama može se sastaviti na samom gradilištu. Ne postoji potreba za duplim radovima.

Čim je nedostatak otklonjen, izvođač radova može promeniti status zadatka. Izvođač radova trebao bi učitati i fotografije ili video snimak kao dokaz da je nedostatak otklonjen, uz komentar da je sve teklo po planu. Ovi koraci čine postupak transparentnim – svatko može vidjeti koliko je brzo problem rešen i prima obaveštenja o svakom učinjenom koraku.

Zahvaljujući jasnom i jednostavnom interfejsu PlanRadar-a, spisak građevinskih nedostataka sastavlja se bez nepotrebne papirologije, a odluke se mogu doneti i proslediti brzo. Softver koji se zasniva na oblaku omogućava nesmetanu komunikaciju u realnom vremenu između osobe koja je prijavila nedostatak i osobe koja ga mora otkloniti.

 

Tiketi: tiketi u PlanRadar-u označeni su različitim bojama koje označavaju status zadatka

Problem je moguće rešiti i sastaviti zadatak za isti bez internet veze. Sve što dodate u sistem dok ste van mreže čuva se, tako da možete nastaviti raditi i kada nema internet veze. Čim se ponovno spojite s internetom, podaci koje ste dodali prenose se i vidljivi su ostatku projektnog tima.

Ova vrsta digitalnog alata pruža jasan i transparentan pregled aktuelnih radova i omogućava vam učinkovito upravljanje zadacima, a istovremeno optimizuje komunikaciju i štedi vreme. Ako sve nedostatke i probleme dokumentujete na licu mesta u PlanRadar-u, uvek se možete pouzdati u dokaze koji su vam potrebni u slučaju spora.

Bez obzira radi li se o sačuvanim izveštajima, o dokazima spremljenim u tiketima ili o različitim verzijama nacrta, svi dokazi su sigurno sačuvani u oblaku i raspoloživi su u bilo kojem trenutku.

Uz građevinske nedostatke, fleksibilne funkcije PlanRadar-a, kao što su kontrolni spiskovi, mogu se koristiti i nakon završetka izgradnje, u održavanju nekretnina i njihovom upravljanju.

Testirajte PlanRadar 30 dana besplatno i uverite se sami u prednosti ovog softvera za Vaše poslovanje.

 

O PlanRadaru

PlanRadar je firma koja je osnovana 2013. godine i koja nudi inovativna, mobilna softverska rešenja za građevinski i nekretninski sektor.

Naša aplikacija može se koristiti na uređajima sa operativnim sistemima iOS, Android i Windows i već je hiljadama korisnika širom sveta pomogla da digitalizuju svoje poslovanje. PlanRadar se koristi u više od 25 000 projekata nedeljno.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju