Kako je Kamgrad poboljšao efikasnost rada uz PlanRadar

Kako je Kamgrad poboljšao efikasnost rada uz PlanRadar

Efikasnije upravljanje nedostacima na gradilištu pomoću softvera

Kamgrad uspešno posluje više od 40 godina širom Hrvatske – ima mnogo projekata. Među poslednjima su novi  aerodromski terminal u Splitu, poslovne zgrade GTC Matrix A i B, logistički centar „GW“, Grand hotel park Rovinj, Laguna Park Resort u Poreču. Kamgrad Grupa je poznata u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Nemačkoj i Švedskoj, a s obzirom na kooperante koji rade na projektima u ovim zemljama i Hrvatskoj, tim kompanije čini 2500 ljudi. U 2018. godini istorijski rekordni prihod kompanije dostigao je 1.5 milijardi hrvatskih kuna.

Velika prednost u ovoj fazi tendera je mogućnost da se izjasnimo da koristimo PlanRadar. Nastavićemo da ga koristimo i ubuduće, jer nam kao digitalni alat može pomoći da unapredimo poslovni uspeh, pre svega optimizacijom poslovnih procesa i povećanjem efikasnosti radne snage u okviru projekta.

Marko Lokin, pomoćnik odbora Kamgrad-a

Problem: urediti i kontrolisati građevinsku dokumentaciju za projekte i smanjiti vreme za preglede

Marko Lokin, pomoćnik odbora u Kamgradu, dobro je upoznat sa zadacima koje Kamgrad treba da reši pri izboru softvera PlanRadar. Zbog velikog broja projekata kojima upravlja, kompanija se svakodnevno suočava sa ogromnom količinom projektne dokumentacije i istovremenom komunikacijom između više različitih članova projekta.

Obavljanje posla na visokom nivou zahteva mnogo truda, sredstava i vremena. Jasna dokumentacija i komunikacija u građevinarstvu su alfa i omega uspeha. Ako se događaji na gradilištu ne evidentiraju pravilno i tačno, onda neminovno nastaju sukobi, nesporazumi, problemi i kašnjenja projekta. Takav pristup je prosto neprihvatljiv za kompaniju kao što je Kamgrad.

Stoga, kada je PlanRadar preporučen najvišim menadžerima, oni su bili zaintrigirani. Pojavila se potreba za optimizacijom poslovanja, povećanjem efikasnosti projektnih timova, digitalnim praćenjem svih zadataka i nedostataka, prikupljanjem informacija o statusu projekta i napretku radova na gradilištu, vođenjem dokumentacije i upravljanjem zadacima pomoću softvera. A PlanRadar se pokazao kao najpogodniji alat za pokrivanje svih ovih potreba.

Započnite besplatno

20

Koristi se 20 licenci

2

lokacije na kojima je korišćen PlanRadar

100

opravdana očekivanja

Rešenje: građevinski gigant Kamgrad, zajedno sa PlanRadar-om, obezbedio je blagovremeno izvršenje zadataka

Odlučeno je da Kamgrad koristi PlanRadar, između ostalih projekata, za izgradnju hotelskog kompleksa Laguna Park Resort u Poreču za investitora Plava Laguna. Lokin je objasnio da impresivan obim posla Kamgrada ukazuje na potrebu za odgovarajućim digitalnim rešenjem: „Što je gradilište veće, to ima više problema, tako da danas stalno koristimo PlanRadar. Kada prvi put pokažemo nekome kako PlanRadar funkcioniše, svi uvek brzo nauče kako da rade sa njim.” Lokin tvrdi da im je upravo PlanRadar pomogao na ovom komplikovanom gradilištu: „PlanRadar nam je pomogao u Poreču da kontrolišemo kvalitet radova i evidentiramo nedostatke.

 

Rezultat: PlanRadar pomaže da se ubrzaju inspekcije i blagovremeno reaguje na nedostatke

Danas Kamgrad upravlja građevinskim radovima koristeći PlanRadar i to na moderan, tačan i, što je najvažnije, brži način: „Ranije smo sve radili ručno, uključujući dokumentovanje i praćenje nedostataka, a danas je to mnogo lakše i brže sa jednom aplikacijom. Odluke se mogu donositi brzo, u realnom vremenu. Sve što treba promeniti ili zameniti na gradilištu — sve je prikazano u aplikaciji.”

„Svi u isto vreme mogu da vide — investitor, mi kao generalni izvođač, nadzornici na terenu — koje poslove treba uraditi, koji nedostaci postoje, šta treba promeniti. Na ovaj način, informacije u realnom vremenu na jednoj platformi stižu do svih mnogo brže.”

„Velika prednost PlanRadara je njegova sposobnost da prati moguće greške tokom izvođenja radova, a nijanse koje se javljaju u projektu u fazi projektovanja mogu se brzo eliminisati tokom izgradnje“, prokomentarisao je Lokin.

Započnite besplatno
Rezultat: PlanRadar pomaže da se ubrzaju inspekcije i blagovremeno reaguje na nedostatke

Ranije smo sve radili ručno, uključujući dokumentovanje i praćenje nedostataka, ali danas je to mnogo lakše i brže sa jednom aplikacijom.

Marko Lokin, pomoćnik odbora Kamgrad-a

Kamgrad koristi PlanRadar za sledeće zadatke

Građevinski nadzor i inspekcije

Sa PlanRadar-om, stručnjaci kompanije prave spiskove problema na licu mesta i izveštaje o usklađenosti i dopunjuju ih informacijama u obliku beleški, fotografija, video zapisa i glasovnih snimaka. I ova informacija dolazi do vlasnika ili stanara u realnom vremenu.

Saznajte više
Građevinski nadzor i inspekcije

Kontrolni spiskovi i prikupljanje podataka

Sa PlanRadar-om, brzo je i lako izvršiti inspekcije na licu mesta kvarova i nedostataka te kreirati potpune izveštaje jednim klikom, pritiskom na dugme, i poslati ih podizvođaču ili menadžeru projekta. Izveštaji se mogu prilagoditi prema internim standardima kompanije koristeći fleksibilnu funkcionalnost šablona.

Saznajte više
Kontrolni spiskovi i prikupljanje podataka

Efikasno upravljanje zadacima

Kamgrad se oslanja na PlanRadar za upravljanje zadacima: korišćenjem nacrta lokacije, zadatak se tačno fiksira i pokazuje šta je tačno otkriveno (fotografije i video snimci su priloženi), a šta treba da se popravi. Sva evidencija i dokumentacija za zadatke i izveštaji dostupni su na jednom mestu za sve učesnike projekta.

Saznajte više
Efikasno upravljanje zadacima

Počnite u 4 lagana koraka.

1. Kreirajte nalog

2. Otpremite nacrte

3. Pozovite korisnike

4. Preuzmite aplikaciju