Blog Post

Kontrola kvaliteta izgradnje: trendovi u 2023. godini

24.08.2021 | 11 minuta čitanja

Dolaskom tehnoloških i IT inovacija u građevinarstvu, industrija je počela da se transformiše i dostiže nove nivoe produktivnosti. Softver za upravljanje izgradnjom jedno je od najvažnijih oruđa savremene građevinske industrije.

Jedna od najopipljivijih prednosti građevinskih softverskih proizvoda je ta što osiguravaju efikasnu kontrolu kvaliteta na gradilištu. S obzirom da su vođe projekata pod pritiskom da povećaju brzinu i efikasnost izgradnje, upotreba automatizovanog sistema je gotovo neophodna za nadzor i kontrolu velikih, složenih projekata.

Usvajanje i ovladavanje ovim alatima za upravljanje izgradnjom već daje nekim igračima u industriji konkurentsku prednost. Šta su ključne stvari koje treba znati o softveru za kontrolu kvaliteta izgradnje u 2023. godini?

Razumevanje kontrole kvaliteta izgradnje

Izgradnja je složen, višestepeni proces koji uključuje ogroman broj pojedinaca i informacija koje je potrebno redovno ažurirati. Zbog toga je osiguranje kontrole kvaliteta u građevinarstvu važan i težak zadatak koji može uticati na to da li ćete ispoštovati rok završetka projekta i završiti ga u okviru budžeta. Ispravljanje grešaka zahteva vreme, novac i materijal. Loše urađeni građevinski radovi mogu vas čak izložiti riziku od tužbe te kršenjua bezbednosnih iil građevinskih propisa.

Šta je kontrola kvaliteta u građevinskoj industriji? Zahteva proveru svih izvršenih zadataka u svim fazama izgradnje. Počinje pre izgradnje, gde možete proveriti da se mnogi nacrti različitih arhitekata i inženjera ne sukobljavaju, gde proveravate da li je okruženje pogodono za planiranu građevinu i da izgradnja neće oštetiti okolno područje. Međutim, stvarne prednosti kontrole kvaliteta počinju u fazi izgradnje. Od prvih dana izgradnje, možete proveriti i dokumentovati da su svi radovi završeni prema nacrtu i ispraviti greške u hodu.

Prilikom provere kontrole kvaliteta neophodno je dokumentovati probleme i popravke. To olakšava razumevanje istorije projekta ili bilo koje odluke donete kada je u pitanju prihvatanje posla. Takođe je od suštinskog značaja kada su u pitanju skriveni radovi, na primer bilo koji posao koji je zapečaćen iza zida ili ispod poda. Takođe morate pratiti odobravanje izmena ili dodatnih strukturnih nadogradnji kako biste bili sigurni da su i oni u skladu sa standardima i propisima.

Međutim, održavanje građevinske dokumentacije i izveštavanje o merama kontrole kvaliteta su često bili dugi i teški zadaci za odgovorne stručnjake. Veliki broj normi i standarda, kao i specifična pravila i potrebna odobrenja dodali su mnogo papirne dokumentacije njihovom radu. Takođe je bilo potrebno dosta vremena da se sve završi zbog visokog nivoa pravne odgovornosti za bezbednost i rizik u građevinskoj industriji.
Zbog toga je u velikim projektima kontrola kvaliteta izgradnje istorijski podrazumevala odgovoran posao koji zahteva i vreme i ozbiljnu pažnju.

Korišćenje IT rešenja za kontrolu kvaliteta

Kontrola kvaliteta u građevinarstvu podrazumeva praćenje napredovanja radova, proveru kvaliteta tekućih zadataka na gradilištu, svakodnevno izveštavanje o sprovođenju zadataka, identifikovanje problema i rešavanje grešaka te brzo donošenje odluka. Osim toga, sve ovo treba da ima transparentnu i nesmetanu komunikaciju između svih učesnika u projektu koji rade na određenom gradilištu: bez prepreka u vidu korišćenja različitih komunikacionih kanala i procesa odobravanja za rešavanje problema.

S dolaskom tehnologije posebno dizajniranje za izgradnju, i proces kontrole kvaliteta izgradnje i organizacija upravljanja izgradnjom postali su mnogo lakši, i što je najvažnije – efikasniji. To je zato što su digitalno sačuvane informacije u doslednom formatu koji se može automatski organizovati i prikazati na način koji je lako razumljiv. Digitalno prikupljanje podataka smanjuje verovatnoću ljudske i olakšava uočavanje postojeće greške. Sam program može čak i da vas podseti da redovno unosite informacije ili da preduzmete mere ako ste zanemarili zadatak.

Softver za izgradnju u oblaku se takođe ažurira u realnom vremenu, tako da možete vidjeti kada je neko nešto uredio u sistemu i brzo reagovati ako je potrebno. Neka softverska rešenja čak sadrže i ugrađene komunikacione alate, pa nema potrebe da uzimate telefon ili lutate po gradilištu u potrazi za nekim.

PlanRadar je odličan primer alata koji rešava sve probleme. Funkcionalnost proizvoda pokriva tri glavne oblasti:

  1. Identifikovanje i dokumentovanje nedostataka, utvrđivanje prioriteta i roka, odobravanje posebnih zadataka i dodeljivanje ljudi odgovornih za njihovo sprovođenje.
  2. Kreiranje i skladištenje sve potrebne dokumentacije, mogućnost postavljanja datoteka različitih formata i proširenja (uključujući BIM modele i višestraničnu dokumentaciju koja se može strukturisati).
  3. Jedna lokacija za svu komunikaciju, gde možete poslati opis ili komentare u tekstu, glasovnim porukama, fotografijama, video zapisima i označenim planovima. Platforma podržava komunikaciju između svih učesnika projekta, uključujući podizvođače. Štaviše, sva ažuriranja su vidljiva u realnom vremenu.

Kako upravljati kvalitetom građevinskih radova sa PlanRadar-om

PlanRadar ima alate koji vam omogućavaju da dodate neograničen broj učesnika u projektu i obezbedite određena prava i dozvole pri radu sa programom. Prvo, morate se dogovoriti sa planerom ili investitorom za šta ćete biti odgovorni i ko će raditi sa vama. Zatim možete dodati učesnike projekta u interfejs platforme. U ovoj fazi, trebalo bi da navedete koja područja platforme svaki učesnik može da vidi i koji bi trebalo da bude nivo njihovih dozvola.

Kada kreirate prilagođene obrasce za svoj projekat, možete urediti vidljivost svakog reda za različite korisnike odabirom uloga onih korisnika koji mogu da vide red u koloni „Vidljivo za“, kao na slici ispod:

Zbog toga, zahvaljujući dizajnu PlanRadar-ove platforme, u svoj projekat možete bezbedno uključiti prostornog planera, kupca, podizvođače ili tehničke stručnjake, demonstrirajući transparentnost i proces obavljanja vašeg posla.

Uključivanje ovih različitih uloga takođe eliminiše komunikacijske poteškoće. Umesto korišćenja više programa za komunikaciju, dopisivanja putem elektronske pošte, telefonskih poziva i ličnih sastanaka, sve se dešava u okviru PlanRadar-a. Komentari, sugestije i odluke o promenama u dizajnu – sve se to može učiniti i saopštiti timu. Tamo gde treba obaviti posao, možete kreirati tiket, navodeći projekat i zadatak te dodeliti ga direktno odgovornoj osobi. Takođe je moguće slati glasovne poruke, fotografije i video zapise. Svako ko je uključen u zadatak, uključujući podizvođače, dobiće automatska obaveštenja odmah nakon kreiranja zadatka i svaki put kada je izvršena promena.

Kontroli kvaliteta u građevinarstvu pomaže digitalna organizacija procesa: sve informacije su dostupne na mreži u bilo koje doba dana, besprekorna komunikacija dodaje efikasnost, što na kraju ubrzava vreme potrebno za rešavanje problema.

Možete potvrditi kvalitet popravaka i građevinskih radova korišćenjem proširenog skupa alata u programu. Obrasce izjava o nedostacima možete prilagoditi pomoću jednostavnog i jasnog dizajnera u veb verziji PlanRadar-a. Obrazac možete urediti tako da odgovara vašim potrebama: u njemu postoji dovoljno različitih polja kako biste mogli prikupiti sve detalje i mere koji su važni za vaše poslovanje. Obrasci zadataka su univerzalni i mogu se koristiti u različitim projektima. U obrasce možete učitati i sve neophodne liste: vrste nedostataka ili radova, materijale koje ćete koristiti, regulatorne okvire koje je potrebno primeniti – i sve ostalo čega se setite. Fleksibilnost sistema vam omogućava da kreirate dokumentaciju koja vam je potrebna.

Sa PlanRadar-om takođe vodite potpuni građevinski dnevnik, koji prikazuje sve aktivnosti i statuse na gradilištu. Možete videti ukupan napredak, status, odgovornu osobu i broj završenih zadataka i popravaka. Sva učitana dokumentacija čuva se u oblaku, a svaki od učesnika projekta, ako mu se odobre takva prava, može pregledati, prilagoditi ili bilo šta pojasniti. To znači da vam više nisu potrebne gomile papirnih dokumenata za čije sastavljanje su potrebni sati i gde postoji mogućnost greške. Korisnici PlanRadar-a izvestili su da im korišćenje digitalnih metoda izveštavanja i upravljanja može uštedeti u proseku do 7 sati nedeljno, praktično ceo radni dan.

Softver vam omogućava da generišete sve građevinske izveštaje i dokumentaciju. Sve dok prikupljate bitne podatke u sistemu, možete ih uključiti u izveštaj. PlanRadar vam takođe omogućava da delite nacrte, glavne planove i BIM modele, a oni su dostupni čak i kada ste van mreže. Korisnici mogu uporediti prethodne verzije nacrta i sve su sačuvane za referencu.

Ako morate brzo da razumete status posla, statuse zadataka možete da vidite u grafikonima, izveštajima a fleksibilni filteri vam omogućavaju da pretražujete prema vrsti zadatka ili nedostatku, izvođaču i drugim karakteristikama.

Predviđanje kontrole kvaliteta na gradilištu pomoću PlanRadar-a postaje lakše i efikasnije. Svaki stručnjak za gradilište, bilo da je reč o tehničkom inženjeru, nadzoru ili vođi projekta, može da koristi mobilnu verziju programa PlanRadar za komentarisanje, fotografisanje i pružanje dokaza o popravljenim nedostacima u realnom vremenu. Izvođač ili odgovorna osoba će odmah primiti izmene i komentare sa detaljnim opisima, fotografijama ili lokacijom zakačenim za nacrt. Podaci neće biti dvosmisleni ili iskrivljeni, niti će biti izgubljeni, budući da je sve sačuvano na serveru.

Rad sa aplikacijom na bilo kojem iOS, Andorid ili Vindous 10 mobilnom uređaju je jednostavan i ne zahteva posebnu obuku. To znači da ne morate da nosite laptop ili da naučite da koristite program. Čak i podizvođači otkriju da je lako za korišćenje, sa učenjem kraćim od 10 minuta.

U stvari, zahvaljujući programu, čak možete daljinski upravljati čitavim timom projekta, uključujući podizvođače.

PlanRadar-ov građevinski softver je spreman za upotrebu u roku od 10 minuta od postavljanja novog projekta: potrebno je samo da popunite potrebna polja, otpremite crteže ili BIM model u dodate svoje individualne obrasce za postavljanje zadataka. Interfejs je intuitivan i ima za cilj da pojednostavi rad i strukturu prikupljanja velikih količina različitih podataka.

PlanRadar se takođe može uspešno koristiti ne samo za prvu fazu građevinskih radova, već i tokom čitavog životnog ciklusa projekta:

  • dizajn (dodeljivanje zadataka, pregled projekata i finalizacija građevinskih nacrta);
  • izgradnja i ugradnja komponenti (upravljanje zadacima, praćenje performansi i kontrola kvaliteta);
  • primopredajae (konačna provera isporuke svih zadataka na gradilištu, identifikacija nedostataka na licu mesta);
  • rad i održavanje objekta – svi podaci povezani sa projektom, posebno ako se radi o BIM modelu, mogu se predati novom vlasniku ili timu za održavanje. Oni ga mogu koristiti za efikasno rešavanje problema popravki i održavanja različitih sistema. Program vam omogućava preuzimanje detaljnih informacija i zadataka za objekat u PDF ili Excel formatima, skladištenje datuma isporuke materijala, njihovog proizvođača i svih karakteristika, kao i čuvanje svih datuma završetka određenih radova.

Da biste saznali kako raditi na platformi pratite ovaj link.

Kontrola kvaliteta je ključ uspešne izgradnje

Za planere, važnost kontrole kvaliteta u građevinarstvu ne može se preceniti. To je od suštinske važnosti za ispunjenje rokova i budžeta projekta, kao i za osiguranje da projekat ne ispadne iz koloseka jer nije u skladu sa građevinskim propisima.

„PlanRadar je sinhronizovao opsežne radove na proceni, prihvatanju i kontroli rada u tako velikom stambenom objektu kao što je SOHO+NOHO (Moskva, Rusija). Uz pomoć PlanRadar-ove funkcionalnosti i četiri stručnjaka na gradilištu, postalo je moguće optimizovati rešenja za nastale probleme bez potrebe za dodatnim vremenom i resursima. Upravljanje procesima odvijalo se bez odlaganja i bez nepotrebne paprilologije. Digitalni format i jednostavnost upotrebe programa na bilo kojem uređaju olakšali su komunikaciju na svim nivoima: u svakoj fazi rada komentari i izveštaji o rezultatima bili su dostupni svima uključenim u izgradnju sa pristupoim PlanRadar-u. Ova optimizacija upravljanja projektima na svim nivoima zadataka ovog programa imala je direktan efekat – poslovni objekat je izgrađen u rekordnom roku bez gubitka kvaliteta i prekoračenja troškova.“

Vainbridž, međunarodna razvojna kompanija, http://www.wainbridge.com/

U građevinarstvu je, više nego u bilo kojoj drugoj industriji, važno slediti stroge protokole za izvođenje radova kako biste osigurali održavanje odgovarajućeg kvaliteta. U suprotnom, greške bi mogle zahtevati da redizajnirate ili ponovo pokrenete izgradnju – a bez ozbiljnih dodatnih ulaganja novca mogli biste prekršiti ugovor i suočiti se sa sudskim sporovima. Savremeni projekti velikih razmera zahtevaju sveobuhvatna digitalna rešenja za upravljanje projektima, tako da kvalitet izgradnje ostaje visok. Uz potencijalno stotine planova za izvršenje i stotine pojedinaca na gradilištu, jedini način da se održi nadzor je automatizovanje nekih procesa.

PlanRadar pruža značajnu pomoć u upravljanju projektima pružajući visokokvalitetan digitalni alat za upravljanje kontrolom kvaliteta.

Tehnologija upravljanjae građevinskim projektima je neophodna za uspešno poslovanje, pa je vreme da mesec dana besplatno isprobate softver PlanRadar i procenite koliko je to praktično i zgodno za vaše procedure kontrole kvaliteta.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju