Blog Post

5 nejčastějších aplikací pro stavební inspektory

24.04.2023 | 5 minuty čtení

Stavební inspektoři, kteří provádějí dozorování na stavbách, hrají klíčovou roli při zajištění kvality a bezpečnosti stavebních projektů. Jejich dohled se týká například architektonických, stavebních, elektrických, mechanických, instalatérských a topenářských prací.

Aby bylo možné úspěšně provádět dohled na stavbě, je třeba používat sofistikované nástroje a aplikace, které umožňují snadné a efektivní sledování stavu stavebních objektů vůči projektové dokumentaci.  A proč je to tak důležité?

Téměř v každém odvětví zvyšují pravidelné kontroly celkovou bezpečnost a kvalitu prostředí i majetku. Ve stavebnictví a výrobě mohou špatně prováděné kontroly vést k vícenákladů, prodlužování termínů stavby nebo dokonce k pracovním úrazům a s nimi i k drahým léčebným nákladům či soudním sporům. Bez pravidelných kontrol se toto riziko zvyšuje a tím roste i nákladovost stavby.

Kontrola stavby, neboli inspekce, poskytuje pravidelný výstup pro vás i pro celý tým, který monitoruje případné problémy v oblasti realizace, toku dodávek, bezpečnosti i kvality. Pro udržení provozu nemovitostí, majetku a služeb a zajištění kvality nabídky pro klienty je nejdůležitější mít konzistentní standardní pracovní postupy pro provádění kontrol a tyto procesy vhodně a správně řídit.

Vlastnosti dobrého softwaru pro provádění kontrol

Moderní software pro management kontrol poskytuje digitální nástroje pro sledování, správu, a dokonce i pro řešení plynoucí z kontrol a inspekcí. Správný software vám umožní sdílet kontrolní postupy s vaším týmem, řešit je i na cestách a přizpůsobovat kontrolní seznamy konkrétním pracovním postupům a potřebám. Mezi další aspekty dobrého softwaru pro správu inspekcí patří:

 • Knihovna předpřipravených šablon
  To vám a vašemu týmu umožní okamžitě začít se správou kontrolních dnů, zatímco vy určíte ty nejlepší digitální metody pro svůj tým a přizpůsobíte šablony svým individuálním pracovním postupům a potřebám.
 • Možnost přidávat fotky a poznámky ke kontrolním položkám
  Velkou výhodou je možnost flexibilního vkládání fotografií a poznámek k jednotlivým položkám, u kterých je kontrola prováděna. To umožňuje týmu jasnou a přímou komunikaci a poskytování potřebných informací pro pracovní příkazy nebo potřeby údržby.
 • Flexibilní formuláře pro jednotlivé kontroly
  Ideální software pro provádění kontrol také umožňuje zadávat více typů vstupů. Můžete tak zaškrtávat položky kontroly způsobem, který nejlépe vyhovuje vaší potřebě, a váš tým může do systému snadno vkládat požadované či nezbytné informace.
 • Řešení pro osobní počítače i mobilní zařízení
  Ty nejlepší moderní kontrolní aplikace zahrnují přístupnost z počítače i z mobilního telefonu, a to jak pro zaměstnance v kanceláři, tak i pro zaměstnance, který se pohybují v terénu. Data tak může do systému zadávat jak projektant z osobního počítače ve své kanceláří, tak vedoucí stavby či profesní technici ze svého tabletu nebo mobilního telefonu přímo na stavbě.
 • Komplexní výstupy a zprávy
  A konečně, solidní digitální řešení by mělo obsahovat komplexní a přizpůsobitelné funkce pro vytváření zpráv a výstupů, které vám umožní proniknout do hloubky dat z provedených kontrol nebo je dle vlastních požadavků roztřídit a vyexportovat.

Pojďme tedy na 5 nejčastěji používaných aplikací

1. Bluebeam Revu

Bluebeam Revu je softwarová aplikace, která umožňuje stavebním inspektorům snadno vytvářet, spravovat a sdílet digitální dokumentaci a plány. Tato aplikace je oblíbená mezi těmi, kteří provádějí kontrolu na stavbách, díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a široké škále funkcí pro tvorbu, úpravu a sdílení dokumentů.

2. AutoCAD

AutoCAD je softwarová aplikace pro tvorbu 2D a 3D kreseb a modelů. Tato aplikace je rovněž velmi užitečná pro stavební inspektory, kteří potřebují vytvořit detailní plány stavebních projektů a sledovat jejich vývoj.

3. Autodesk BIM 360

Autodesk BIM 360 je cloudová platforma pro správu a koordinaci stavebních projektů. Tato aplikace umožňuje stavebním inspektorům snadnou koordinaci s ostatními členy týmu, plánovat a monitorovat pokrok projektu a řešit případné problémy.

4. Procore

Procore je též cloudová platforma pro správu stavebních projektů. Tato aplikace umožňuje dozoru i celému týmu snadno plánovat, sledovat a řídit stavební projekty, včetně koordinace s dalšími členy týmu a sledování finančních ukazatelů.

5. PlanRadar

Software pro řízení staveb PlanRadar je platforma pro správu stavebních projektů, která je navržena tak, aby kontrolu na stavbách v maximální možné míře usnadnila. Tato cloudová aplikace umožňuje velmi snadno plánovat a sledovat stavební projekty, včetně správy dokumentace, komunikace s ostatními členy týmu a řešení problémů. PlanRadar vyniká svými výkonnými funkcemi a jednoduchým uživatelským rozhraním. Proto jej mohou snadno používat všichni účastníci stavby včetně investorů.

Co vše PlanRadar umí

U naposledy zmíněného softwaru se ještě zastavme. Aplikace PlanRadar je komplexní software pro správu a monitorování stavebních projektů, která se vyznačuje svými výkonnými funkcemi a jednoduchým uživatelským rozhraním. Následující seznam přehledně shrnuje některé z nejvýznamnějších funkcí a možností tohoto nástroje pro celkový managment stavby:

 • Správa projektových dat

PlanRadar umožňuje ukládání a správu všech projektových dat v jednom místě. Zahrnuje to plány, fotografie, dokumenty, poznámky a další informace o projektu, což umožňuje rychlé a snadné vyhledávání a zpracování dat.

 • Sledování změn a problémů

Aplikace PlanRadar umožňuje stavebnímu dozoru a inspektorům snadno sledovat a řešit změny a problémy v průběhu celého stavebního projektu. Umožňuje jim také snadno komunikovat s ostatními členy týmu a řešit problémy v reálném čase.

 • Kontrola kvality

PlanRadar poskytuje nástroje pro kontrolu kvality stavebních projektů. Tato funkce umožňuje inspektorům snadno zaznamenávat a kontrolovat kvalitu práce a včas řešit případné problémy.

 • Plánování a řízení projektů

Dále PlanRadar poskytuje nástroje pro plánování a řízení projektů. Umožňuje vytváření plánů a harmonogramů, sledování pokroku projektu a plnění termínů.

 • Vyhodnocování výkonu projektů

PlanRadar poskytuje nástroje pro vyhodnocování výkonu projektů, včetně sledování nákladů a ziskovosti projektů. Umožňuje také snadné vytváření zpráv a statistik.

 • Mobilní aplikace

Jak již zmiňujeme výše, dobrému softwaru pro provádění kontrol nesmí chybět ani řešení „do terénu“. PlanRadar toto řešení samozřejmě má. Jeho mobilní aplikace, která umožňuje stavebním inspektorům přístup k projektovým datům a funkčnostem aplikace kdekoli a kdykoli, usnadňuje práci v terénu a umožňuje tak rychlé řešení problémů.

Ve stavebnictví je klíčovým případem použití kontrol vytváření seznamů nedodělků, které identifikují odchylky mezi plány a skutečnou prací, aby bylo možné provést nezbytné opravy před uzavřením naší zakázky. Obvykle se jedná o zdlouhavý proces, který lze umožnit a zefektivnit pomocí výkonných nástrojů pro sledování a kontrolu staveb.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci