Blog Post

5 nejlepších nástrojů pro kontrolu kvality pro technický dozor

19.09.2023 | 6 minuty čtení

Hlavním účelem technického dozoru investora (neboli TDI) je zajištění kvality práce a úspora finančních nákladů při realizaci stavby. Technický dozor investora zodpovídá za technické, finanční, administrativní a časové řízení stavebního projektu a potvrzuje shodu s technickou specifikací dle projektové dokumentace.

Úspěšné řízení stavby však vyžaduje pokročilé nástroje i aplikace, které umožňují jednoduché a efektivní sledování stavu realizací na základě projektové dokumentace. Ptáte se, nebo snad máte pochybnosti, proč je to nezbytné?

Téměř ve všech průmyslových odvětvích zlepšují pravidelné kontroly celkovou bezpečnost a kvalitu realizace. Nesprávné nebo neúplné kontroly ve stavebnictví a výrobě mohou vést k dodatečným nákladům, prodloužení doby výstavby nebo dokonce k pracovním úrazům. Bez pravidelných kontrol se toto riziko zvyšuje a tím se zvedají i náklady na stavbu.

Naproti tomu kontrola stavby technickým dozorem poskytuje pravidelný výstup, který prověřuje možné problémy v oblasti provedení, průběhu dodávky nebo bezpečnosti a kvality. Pro zachování provozu objektů, majetku a služeb je nejdůležitější jednotný standardní postup a správné řízení procesů při provádění kontrol.

Jaké vlastnosti by dobrý software pro provádění kontrol měl mít?

Se správným softwarem můžete sdílet kontrolní seznamy se všemi zapojenými účastníky stavby, pracovat na nich a upravovat je odkudkoliv dle svých aktuálních potřeb. Moderní software pro kontrolu stavby poskytuje digitální nástroje pro sledování, správu nebo dokonce pro provádění auditů. Mezi vlastnosti dobrého softwaru pro kontroly na stavbě patří zejména tyto funkce:

 • Všestranné formuláře pro účely jednotlivých kontrol
  Ideální software pro provádění kontrol také umožňuje vícenásobné vstupy. Tímto způsobem můžete kontrolovat stěžejní body tak, jak to nejlépe vyhovuje vašim potřebám a snadno zadávat informace, které potřebujete nebo chcete v celkovém systému.
 • Nabídka předem připravených šablon
  Tímto způsobem je možné okamžitě začít spravovat data jednotlivých připomínek z kontrolních dnů, definovat nejlepší digitální metody pro realizační tým a přizpůsobovat šablony konkrétním postupům i potřebám.
 • Fotky i poznámky lze přidávat ke kontrolovaným entitám
  Velkou výhodou je možnost flexibilně přidávat fotografie a poznámky k jednotlivým částem objektů. V rámci realizačního týmu lze jasně a přímo komunikovat a předávat si potřebné informace pro pracovní příkazy nebo potřeby údržby.
 • Přístup do systému pro provádění kontrol je možný odkudkoliv
  Nejlepší moderní monitorovací software zahrnuje možnost přístupu jak z kanceláře pomocí stolního počítače, tak mobilní přístup pro terénní pracovníky. Do systému tedy může přistupovat jak projektant ze svého ateliéru, tak stavbyvedoucí či odborní technici skrze tablet nebo chytrý telefon rovnou in situ.
 • Možnost tisku a exportu
  Nemělo by se zapomínat ani na přehlednou exportní funkci a kompatibilitu. Robustní digitální řešení by mělo zahrnovat kompletní a přizpůsobitelné funkce pro vytváření zpráv včetně tisku, které vám umožní data prohlížet nebo je třídit a exportovat podle potřeby.

Pojďme tedy na 5 nejčastěji používaných aplikací

Na evropském i americkém trhu se vyskytuje hned několik dobrých komerčních produktů, které jsou lídry k popisovanému záměru, tedy ke správě a managementu na stavbách. Pojďme si tedy stručně uvést prvních pět nejlépe hodnocených aplikací pro rok 2023:

1. Archdesk

Archdesk je přední platforma pro správu stavebních dokumentů, která zjednodušuje a zefektivňuje procesy. Můžete jej použít ke správě dokumentů, projektů, rozpočtů, výdajů, klientů, zdrojů a dalších.

2. ProjectSight

ProjectSight je specializovaný software pro správu stavebních dokumentů pro výměnu BIM a stavebních výkresů v reálném čase. Jeho výkresový modul pomáhá organizovat stavební projekty a 3D BIM soubory bez dalších licencí.

3. Viewpoint

Viewpoint přináší software pro správu dokumentů jako součást své sady produktů pro správu souborů a nejrůznějších uživatelských dat. Jeho účelem je poskytnout kompletní přehled o stavebních projektech a jejich pracovních postupech prostřednictvím efektivní správy projektových dokumentů a dat.

4. Bluebeam

Bluebeam Revu umožňuje snadno vytvářet, spravovat a sdílet digitální dokumenty a plány. Aplikace je oblíbená i mezi stavebním dozorem díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní a rozsáhlým možnostem vytváření, editace a sdílení dokumentů.

5. PlanRadar

Software PlanRadar je platforma pro správu stavebních projektů a je navržen tak, aby byla kontrola stavby co nejjednodušší. Tato cloudová aplikace usnadňuje plánování a sledování stavebních projektů včetně správy dokumentů, komunikace s ostatními členy týmu a řešení problémů. PlanRadar má výkonné funkce a jednoduché uživatelské rozhraní. Proto jej mohou snadno využívat všechny strany, které se na výstavbě podílejí, včetně stavebních dozorů.

Podrobnější srovnání, výhody a nevýhody jednotlivých aplikací, včetně hodnocení uživatelů, jde dohledat dále na internetu, nebo na stránkách PlanRadar.

Jak technickým dozorům usnadní PlanRadar práci

Pojďme se ještě podívat podrobně na PlanRadar, který má v České republice v současné době nejširší uplatnění. Platforma PlanRadar je komplexní nástroj pro správu a monitorování stavebních projektů s výkonnými funkcemi a zároveň jednoduchým uživatelským rozhraním. Mezi jeho největší přínosy a benefity patří tyto služby:

 • Možnost řízení a plánování projektů

PlanRadar disponuje efektivními nástroji pro plánování a řízení projektů. Můžete jej například použít k vytváření časových plánů a harmonogramů, sledování průběhu projektu a získat tak přehled o dodržování stanovených termínů.

 • Nástroje pro vyhodnocování projektů

V neposlední řadě šikovných vlastností obsahuje PlanRadar také nástroje pro hodnocení výkonnosti projektu, včetně sledování nákladů a jeho ziskovosti. Můžete také snadno vytvářet zprávy a statistiky, což vám umožní mít komplexní podklady pro rozhodování v každém okamžiku realizace.

 • Přehled změn a vizualizace problémů

Pomůcka PlanRadar umožňuje technickému dozoru stavby snadno monitorovat jednotlivé změny a problémy napříč celým stavebním projektem. Můžete také snadno komunikovat s ostatními členy týmu a řešit případné problémy v reálném čase.

 • Archivace a spravování projektové dokumentace

Aplikace PlanRadar vám umožňuje ukládat a spravovat všechna data týkající se dokumentace stavby na jednom místě. Obsahuje jak plány, tak fotografie, dokumenty, poznámky a další projektové informace. To efektivně umožňuje rychlé a snadné vyhledávání a zpracování dat.

 • Provádění kontrol z hlediska kvality

PlanRadar poskytuje rovněž účinné nástroje kontroly kvality. Pomocí této funkce může technický dozor snadno zachytit a zkontrolovat kvalitu práce a včas vyřešit případné problémy.

 • Přenositelnost aplikace

Jak již bylo zmíněno výše, dobrý software pro provádění kontrol vyžaduje přístup přímo ze stavby. PlanRadar samozřejmě toto nabízí. Mobilní aplikace, která umožňuje technickému dozoru kdykoli a kdekoli přistupovat k datům projektu i funkcím aplikace, usnadní práci při kontrolním dnu a pomáhá problémy řešit rychleji.

Závěr

Primárním případem použití kontrol ve stavebnictví je vytvoření nevyřízené položky, která identifikuje nesrovnalosti mezi plánovanou a skutečnou prací, aby bylo možné provést nezbytné opravy před koncem smlouvy. Obvykle je to časově náročný proces, ale lze jej aktivovat a zefektivnit pomocí výkonných nástrojů pro sledování a kontrolu staveb.

Toto si můžete jednoduše ověřit s aplikací PlanRadar, kterou si lze na období 30 dnů bezplatně vyzkoušet. Navíc má tato platforma zákaznickou podporu 24/7 a již spoustu výjimečných referencí nejen na území České republiky.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci