Customer Story

„Díky PlanRadaru jsme nemuseli vše sdělovat osobně nebo prostřednictvím e-mailů, kde se spousta detailů ztratí. V systému PlanRadar je vše řešeno přehledně a jasně na jednom místě.“

Adam Paulenda,

projektový manažer společnosti DELTA Group ČR

Zvýšení efektivity o 30 % a snížení počtu návštěv na stavbě o půlku

DELTA Group ČR optimalizuje řízení vad a přejímku prací při rekonstrukci a rozšíření obchodního domu IKEA v Brně

DELTA Group ČR je společnost poskytující komplexní služby v oboru pozemního stavitelství. Svým klientům nabízí služby na míru v oblasti architektury včetně BIM modelování, projektové přípravy budov, stavebního managementu, výběrového řízení, digitálního datového prostředí, certifikace udržitelnosti budov a IT služeb a podpory. Založena byla v roce 1977 v Rakousku, přičemž na českém trhu působí přes 30 let. V současné době má přes 300 zaměstnanců a podílí se na realizaci více než 500 projektů ročně o celkové hodnotě 4,5 miliardy eur.

Projekt přestavby obchodního domu IKEA v Brně

Nábytkářský řetězec IKEA zahájil rekonstrukci a rozšíření svého brněnského obchodního domu v únoru 2022 a kolaudace proběhla v závěru března 2023. Přestavba tedy byla realizována po dobu jednoho roku, během něhož probíhaly stavební činnosti 7 dní v týdnu 24 hodin denně, a to při zachování plného provozu. Cílem přestavby byla celková modernizace prostor: úprava prodejny, rekonstrukce samoobslužného skladu, rozšíření restaurace a vylepšení gastro zázemí. Velký důraz byl také kladen na nová udržitelná řešení. Projekt tak aspiruje na mezinárodně uznávaný certifikát BREEAM ve standardu Very Good. Jednou ze zásadních investic bylo pořízení tepelných čerpadel, díky kterým obchodní dům plně přešel na alternativní variantu vytápění, a instalace fotovoltaiky na střeše, která bude dodávat zelenou energii s výkonem 510 kWp. Ta pokryje až 20 % spotřeby energie. Pro zákazníky zde navíc vzniknou nabíjecí stanice pro elektromobily. Celková užitná plocha objektu se rozšířila o 1 200 m2. Náklady na straně investora dosáhly cca 0,5 miliardy Kč.

Zavedení PlanRadaru na projektu IKEA

Hlavní odpovědnost DELTA Group ČR při rekonstrukci a rozšíření brněnského obchodního domu IKEA spočívala v kompletním projektovém řízení. Společnost zajišťovala technický dozor a kontrolu nákladů, koordinovala mezinárodní tým zhotovitelů a dohlížela na bezpečnost práce. Přestavba probíhala na přání investora za plného provozu, což s sebou neslo zvýšené požadavky na koordinaci stavebních činností s provozními potřebami obchodního domu. DELTA řídila jednotlivé subdodavatele tak, aby stavební práce co nejméně rušily zákazníky. To mimo jiné zahrnovalo kompletní oddělení stavebních záborů pomocí protiprašných stěn a oplocení, zvýšené nároky na čistotu, provádění hlučných a prašných prací pouze v nočních hodinách mimo otevírací dobu a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. DELTA Group ČR využívala PlanRadar hlavně pro zaznamenávání vad a nedodělků, ale zároveň i pro evidenci požadavků od investora na vícepráce.

Přínosy PlanRadaru v praxi

Zavedení PlanRadaru přináší celé spektrum benefitů, které jsou patrné zejména v oblasti úspory času, redukci návštěv na stavbě, eliminování papírových dokumentů a zefektivnění komunikace.

V době kolaudace projektu bylo vytvořeno přibližně 1 700 tiketů vad a nedodělků. Do digitální podoby byla převedena kompletní výkresová část, přičemž v praxi se využívalo cca 5 hlavních výkresů pro zadávání tiketů. Použití PlanRadaru ušetřilo až 50 % návštěv na staveništi a zvýšilo efektivitu spolupráce o 30 %. Vytvoření a distribuce jednoho lístku trvala přibližně 1 minutu. Využití systému PlanRadar navíc vedlo ke snížení množství papíru na stavbě až o 30 %Kromě toho bylo v PlanRadaru vytvořeno 100 % hlášení o vadách a nedodělcích. Celkově vedlo zavedení systému PlanRadar k časové úspoře přibližně 60-70 %. Pro dosažení efektivnějších pracovních postupů používá DELTA Group ČR v současné době PlanRadar v 6 dalších projektech v České republice.

Vyzkoušet zdarma Zarezervovat si ukázku

Společnost Delta Group používá PlanRadar k podpoře těchto procesů.

Správa dokumentů a komunikace v rámci celého týmu

Správa dokumentů a komunikace v rámci celého týmu

Skupina Delta Group šetří čas a je lépe organizovaná, protože používá digitální systém bez papíru. Možnost přístupu ke všem informacím z každého projektu během několika sekund poskytuje všem členům týmu jasný přehled.

Dozvědět se více
Optimalizované procesy správy závad

Optimalizované procesy správy závad

Díky bohaté sadě nástrojů PlanRadar pro dokumentaci nedostatků zvýšila společnost Delta Group svou produktivitu během procesu implementace. Přiřazování jednotlivých závad odpovědným osobám v rámci aplikace je mnohem užitečnější, praktičtější a ekologičtější než psaní seznamů na papír.

Dozvědět se více
Kontroly na staveništi pro zlepšení kvality

Kontroly na staveništi pro zlepšení kvality

Funkce systému PlanRadar umožňují společnosti Delta Group zaznamenávat kontroly v bytových jednotkách, což samozřejmě podporuje snadnější a bezproblémovou realizaci projektu. Spolu s technickým dozorem stavebníka vytvářejí kontrolní listy, kde např. kontrolují jednotlivé fáze kontaktního zateplovacího systému nebo skladby střechy.

Dozvědět se více

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci