Customer Story

"Vďaka PlanRadaru sme nemuseli všetko komunikovať osobne alebo prostredníctvom e-mailov, kde sa veľa detailov stratí. V systéme PlanRadar je všetko prehľadné a na jednom mieste."

Adam Paulenda,

Projektový manažér skupiny DELTA ČR

Zvýšenie efektivity o 30 % a zníženie počtu návštev na pracovisku o polovicu

DELTA Group ČR optimalizuje manažment vád a preberanie prác pri rekonštrukcii a rozširovaní obchodného domu IKEA v Brne

DELTA Group ČR je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti stavebníctva. Svojim klientom ponúka služby šité na mieru v oblasti architektúry vrátane modelovania BIM, projektovania budov, riadenia výstavby, verejného obstarávania, digitálneho dátového prostredia, certifikácie udržateľnosti budov a IT služieb a podpory. Spoločnosť bola založená v roku 1977 v Rakúsku a na českom trhu pôsobí už viac ako 30 rokov. V súčasnosti má viac ako 300 zamestnancov a ročne sa podieľa na realizácii viac ako 500 projektov v celkovej hodnote 4,5 miliardy EUR.

Projekt prestavby obchodného domu IKEA v Brne

Nábytkársky reťazec IKEA začal s rekonštrukciou a rozšírením svojho obchodného domu v Brne vo februári 2022 a kolaudácia sa uskutočnila koncom marca 2023.Rekonštrukcia teda prebiehala počas jedného roka, počas ktorého sa stavebné práce vykonávali 7 dní v týždni, 24 hodín denne, pri zachovaní plnej prevádzky. Cieľom rekonštrukcie bola celková modernizácia priestorov: vybavenie predajne, rekonštrukcia samoobslužného skladu, rozšírenie reštaurácie a zlepšenie gastro zariadení. Veľký dôraz sa kládol aj na nové udržateľné riešenia. Projekt tak ašpiruje na medzinárodne uznávaný certifikát BREEAM v štandarde Very Good. Jednou z hlavných investícií bol nákup tepelných čerpadiel, ktoré umožnili obchodnému domu plne prejsť na alternatívny spôsob vykurovania, a inštalácia fotovoltaických panelov na streche, ktoré budú dodávať zelenú energiu s výkonom 510 kWp. To pokryje až 20 % spotreby energie. Okrem toho budú pre zákazníkov k dispozícii nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá. Celková úžitková plocha budovy sa rozšírila o 1 200 m2. Náklady na strane investora dosiahli približne 0,5 miliardy Kč.

Implementácia PlanRadar na projekte IKEA

Hlavnou úlohou spoločnosti DELTA Group ČR pri rekonštrukcii a rozšírení brnenského obchodného domu IKEA bolo kompletné riadenie projektu. Spoločnosť zabezpečovala technický dozor a kontrolu nákladov, koordinovala medzinárodný tím dodávateľov a dohliadala na bezpečnosť práce. Rekonštrukcia prebiehala na žiadosť investora za plnej prevádzky, čo so sebou prinášalo zvýšené nároky na koordináciu stavebných činností s prevádzkovými potrebami obchodného domu. DELTA riadila rôznych subdodávateľov, aby stavebné práce čo najmenej rušili zákazníkov. To zahŕňalo okrem iného úplné oddelenie stavebných plôch protiprašnými stenami a oplotením, zvýšené požiadavky na čistotu, vykonávanie hlučných a prašných prác len v nočných hodinách mimo prevádzkových hodín a dočasné úpravy cestnej premávky. DELTA Group CR používala PlanRadar najmä na evidenciu chýb a nedorobkov, ale aj na evidenciu požiadaviek investora na práce navyše.

Výhody PlanRadar v praxi

Zavedenie systému PlanRadar prináša celé spektrum výhod, ktoré sú viditeľné najmä v oblasti úspory času, zníženia počtu návštev na mieste, odstránenia papierových dokumentov a zefektívnenia komunikácie.

V čase schválenia projektu bolo vytvorených približne 1 700 hlásení o chybách a nedostatkoch. Kompletné výkresy boli digitalizované, pričom v praxi sa na zadávanie lístkov používalo približne 5 hlavných výkresov. Používanie systému PlanRadar ušetrilo až 50 % návštev na stavbe a zvýšilo efektivitu spolupráce o 30 %. Vytvorenie a distribúcia jedného lístka trvala približne 1 minútu. Okrem toho používanie systému PlanRadar viedlo k zníženiu množstva papiera na stavbe až o 30 %. Okrem toho sa v systéme PlanRadar vytvorilo 100 % hlásení o chybách a nevyriešených úlohách. Celkovo viedlo zavedenie systému PlanRadar k úspore času približne o 60 – 70 %. S cieľom dosiahnuť efektívnejšie pracovné postupy spoločnosť DELTA Group ČR v súčasnosti používa PlanRadar v ďalších 6 projektoch v Českej republike.

Registration Book a Product Demo

Spoločnosť Delta Group používa na podporu týchto procesov systém PlanRadar.

Správa dokumentov a komunikácia v rámci tímu

Správa dokumentov a komunikácia v rámci tímu

Skupina Delta šetrí čas a je lepšie organizovaná, pretože používa digitálny systém bez papierových dokumentov. Možnosť prístupu ku všetkým informáciám z každého projektu v priebehu niekoľkých sekúnd poskytuje všetkým členom tímu jasný prehľad.

Riadenie stavebnej dokumentácie
Optimalizované procesy riadenia porúch

Optimalizované procesy riadenia porúch

Vďaka bohatému súboru nástrojov PlanRadar na dokumentovanie chýb zvýšila spoločnosť Delta Group svoju produktivitu počas procesu implementácie. Priraďovanie jednotlivých chýb zodpovedným osobám v rámci aplikácie je oveľa užitočnejšie, praktickejšie a ekologickejšie ako písanie zoznamov na papier.

Riadenie stavebnej dokumentácie
Inšpekcie na mieste na zlepšenie kvality

Inšpekcie na mieste na zlepšenie kvality

Funkcie PlanRadar umožňujú spoločnosti Delta Group zaznamenávať kontroly v bytových jednotkách, čo samozrejme podporuje jednoduchšiu a plynulejšiu realizáciu projektu. Spoločne s technickým dozorom stavebníka vytvárajú kontrolné zoznamy na kontrolu napríklad jednotlivých fáz kontaktného zatepľovacieho systému alebo skladby strechy.

Riadenie stavebnej dokumentácie

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu