Blog Post

Jak se stát stavbyvedoucím

07.04.2023 | 6 minuty čtení

Víte, jak se stát stavbyvedoucím? Vedoucí stavby jsou nezbytnou součástí každé stavby nebo veřejných prací. Bez nich by mnoho stavebních projektů bylo krásně navržených na papíře, ale v reálném životě by to byl zmatek.

Stavebnictví nabízí v některých ohledech velmi stabilní zaměstnání. Zkušení stavební odborníci se také mohou v případě zájmu snadno přestěhovat do zahraničí, protože po jejich práci je často vysoká poptávka.

Stavebnictví zahrnuje mnoho profesí, od inženýrů a architektů po geodety a zedníky, a každá profese v oboru je důležitá. Pokud se chcete zapojit do stavebnictví, profese stavbyvedoucího představuje výhodnou kariérní cestu. V tomto článku se dozvíte, co je potřeba k tomu, abyste se stali stavbyvedoucím.

A site manager and trainee site manager in hard hats and high visibility vests look out over a construction site.

Kdo je stavbyvedoucí?

Stavbyvedoucí je vyškolený profesionál, který má za úkol dohlížet na každodenní provoz stavebního projektu. Tuto roli můžete přirovnat k funkci generálního ředitele stavby. Je zodpovědný za řízení komunikace mezi různými odborníky na stavbě a spolupracuje s nimi na zajištění realizace projektu. Zatímco projektový manažer může být zodpovědný za plánování a předání projektu klientovi, je to právě stavbyvedoucí, který bude každý den na stavbě a bude dohlížet na to, aby se tak stalo.

Úkolem stavbyvedoucího je řešit všechny problémy, které se na stavbě vyskytnou, zabránit zpoždění a zároveň zajistit kvalitu stavby. Musí pracovat v rámci stanoveného časového rámce a schváleného rozpočtu. Je také jejich povinností zajistit, aby projekt splňoval všechny platné směrnice a předpisy.

Vedoucí stavby je také zodpovědný za bezpečnost a dohlíží na to, aby odborníci pracující na staveništi byli poučeni o bezpečnostních opatřeních a dodržovali je.  Vedoucí stavby má na starosti nejen práce na staveništi. Očekává se od něj také příprava zpráv, interpretace architektonických výkresů a pravidelná komunikace s vedoucím projektu nebo dokonce přímo s klienty.

Kromě toho se od vedoucího stavby očekává, že bude často chodit po staveništi, provádět kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrolovat kvalitu práce. Tento pestrý seznam úkolů podporuje názor, že “stavbyvedoucí jsou organizátoři”. Musí efektivně řídit lidské a materiální zdroje pro realizaci projektu.

V závislosti na typu projektu se stavbyvedoucí nazývají také stavební manažeři, správci stavby nebo zástupci stavby.

Stát se stavbyvedoucím

Vedoucím stavby se můžete stát některým z následujících způsobů:

 • mít příslušné vysokoškolské vzdělání (a pracovní zkušenosti)
 • stát se učněm a vypracovat se na vyšší pozici
 • začít pracovat ve stavebnictví a s postupem kariéry absolvovat další kurzy.

Podívejme se na tyto možnosti podrobněji:

 1. Mít vysokoškolský titul

Aby mohli manažeři stavby pracovat efektivně, musí mít dobré znalosti některých relevantních témat. Bakalářský titul jim pomůže získat znalosti těchto předmětů a poskytne jim praktické zkušenosti s tím, co tato profese obnáší. Titul musí být relevantní pro danou profesi a musí být akreditován Chartered Institute of Building (CIOB).

Existuje několik univerzit, které nabízejí akreditované studijní programy. Potenciální obory zahrnují zjevnější možnosti, jako je stavební management a řízení stavebních projektů, až po specializovanější obory v oblasti geodézie, kvantitativním průzkumu, architektonické technologie a stavebního inženýrství.

Přestože vysokoškolské vzdělání může pomoci nastartovat kariéru vedoucího stavby, někteří lidé na něj nedosáhnou. Další možností je studium na polytechnice a získání národního diplomu nebo vyššího národního diplomu.

 1. Staňte se učněm

Kvalitní vzdělání je nákladné a mnozí si ho nemohou dovolit, i když o něj stojí. To by však nemělo stát v cestě jejich snu stát se stavbyvedoucím. Dalším způsobem, jak získat vzdělání v oblasti řízení staveb, je učňovská příprava.

Mnoho vedoucích pracovišť začínalo jako učni a postupně se vypracovali až na vrchol své kariéry. Učňovská praxe ve stavební firmě pomáhá získat praktické zkušenosti a znalosti v oboru. Ve srovnání s vysokoškolským vzděláním je to mnohem rychlejší cesta. Učňové se nemusí prokazovat žádnými certifikáty, mohou se začít učit již od 16 let a během několika let mají možnost zvládnout celou profesi.

Výhodou učňovského povolání je, že si můžete začít vydělávat i během učení. Mnoho vašich vrstevníků mezitím ještě studuje na vysoké škole nebo univerzitě. V mladém věku se také dostanete na kariérní žebříček.

 1. Mít pracovní zkušenosti

Vysokoškolské vzdělání nebo učňovská příprava jsou dobrým způsobem, jak proniknout do dílčího odvětví správy staveb. Žádná z těchto možností však není lepší než skutečné pracovní zkušenosti. Tyto zkušenosti se získávají prací v příbuzném oboru.

Ostatní stavební odborníci, jako jsou stavební technici, stavbyvedoucí, odhadci a geodeti, mohou snadno přejít na pozici vedení stavby. Je to proto, že mají předchozí zkušenosti z příbuzných prací na stavbě. Mnoho lidí, kteří začínali v oborech, jako je instalatérství, tesařství, zednictví atd., může rovněž přejít na řízení stavby.

Když se vypracujete na vedoucího pracovníka v oboru, získáte mnoho měkkých dovedností, které potřebujete pro práci vedoucího stavby. Při práci na stavbě v terénu získáte dobrou představu o tom, jak spolu jednotlivá řemesla spolupracují.

K získání funkce vedoucího stavby budete potřebovat další kvalifikaci, ale vaše pracovní zkušenosti by vám měly usnadnit tento proces. Budete mít také spoustu skvělých reálných zkušeností, o kterých budete moci mluvit při pracovních pohovorech.

Jak vypadá kariérní dráha správce stavby?

Po nástupu do zaměstnání některou z výše uvedených cest pracuje vedoucí stavby obvykle 41-43 hodin týdně. Tato pracovní doba se může prodloužit při zvláštních příležitostech, kdy je třeba vykonat více práce, například při dodávce materiálu od dodavatelů na poslední chvíli nebo při delším jednání s jinými odborníky.

Co je na vrcholu kariérního žebříčku správce stavby?

Postupem času se mohou manažeři stavby kariérně posunout na pozice projektových manažerů, smluvních manažerů nebo projektových konzultantů. Tyto pozice s sebou nesou zvláštní odpovědnost a vyšší výdělky. Stavbyvedoucí se mohou rozhodnout specializovat na oblasti, jako je odhadování, kontrola projektů a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vyšplhat se na vrchol žebříčku však není snadné. Profesionálové musí mít za sebou prokazatelné zkušenosti s řízením úspěšných stavebních projektů. A v projektech můžete uspět pouze tehdy, pokud máte určité dovednosti.

Mezi nezbytné dovednosti dobrého vedoucího stavby patří:

 • Vůdčí schopnosti: Vedoucí pracoviště je vedoucím všech činností na pracovišti, a proto musí prokázat kvalitní vůdčí schopnosti.
 • Dovednosti v oblasti mezilidských vztahů: Stavbyvedoucí musí mít dobré mezilidské vztahy, protože musí spolupracovat s dalšími odborníky, jako jsou odhadci, geodeti a architekti.
 • Dovednosti v oblasti time managementu: Vedoucí stavby musí efektivně řídit čas, aby projekt dokončil podle plánu.
 • Komunikační dovednosti: Správce stavby musí být dobrým komunikátorem, a to jak ústně, tak písemně. To je důležité, protože ostatní odborníci musí vždy rozumět jeho požadavkům a zadaným úkolům.
 • Dovednosti analytického myšlení: Správce stavby by měl rychle analyzovat problémy, které se na stavbě objeví, a navrhovat logická řešení.
 • Uvědomění si rizik: Skvělý stavbyvedoucí dokáže vyhodnotit rizika. Ať už se jedná o bezpečnostní riziko nebo riziko pro časový harmonogram projektu, ví, kdy zasáhnout a kdy problém předat projektovým manažerům.
 • Technicky zdatní: Nejlepší stavbyvedoucí mají přehled o nejnovějším vývoji stavebních technologií. Ať už se jedná o nástroje pro řízení stavby, jako je PlanRadar, nebo drony, 3D tištěné prvky či jiná špičková technologická řešení, vedoucí stavby by měl mít zájem učit se novým dovednostem a zvyšovat efektivitu svého projektu.

Závěr

Na rozdíl od ostatních pracovníků na stavbě hrají stavbyvedoucí klíčovou roli na stavbě od začátku až do konce projektu. Jsou zodpovědní za plánování a koordinaci projektu na základě zadání klienta.

Profese stavbyvedoucího se bude rozvíjet tak dlouho, dokud bude existovat stavebnictví. A nejlepší stavbyvedoucí jsou ti, kteří dávají přednost osobnímu rozvoji. Tito manažeři se snaží udržet si kariérní náskok – od absolvování kurzů a modulů CPD až po čtení novinek v oboru.

PlanRadar je platforma určená pro podporu stavbyvedoucích. Zefektivňuje komunikaci s kanceláří i s různými členy týmu na staveništi. Usnadňuje také každodenní práci stavbyvedoucího – stavební deníky, hlášení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – tím, že vytváří digitální auditní stopu všech provedených prací. Někteří stavbyvedoucí uvádějí, že ušetří až 7 hodin týdně.

Pokud chcete zvýšit svou produktivitu a kvalitu práce, kterou odevzdáváte klientům, kontaktujte nás a dozvíte se více o tom, jak by pro vás mohl PlanRadar fungovat.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci