Blog Post

Rezultati velike ankete korisnika aplikacije PlanRadar

15.04.2021 | 4 vrijeme čitanja

PlanRadar je među svojim korisnicima proveo anketu o digitalizaciji procesa u građevinskim i nekretninskim projektima. U anketi je sudjelovalo više od 3000 osoba iz cijele Europe. Donosimo najvažnija saznanja o radu s PlanRadarom.


Anketa korisnika PlanRadara 2021

DETALJI O SUDIONICIMA ANKETE

Gotovo polovica anketiranih osoba obuhvaćala je korisnike licence i izvođače radova za koje je korištenje aplikacije PlanRadar besplatno.

Podjela sudionika po granama:

 • 39% građevinske tvrtke
 • 31% arhitekti i inženjeri
 • 7% projektanti i investitori
 • 4% upravitelji imovine & zgrada

Podjela sudionika po veličini poduzeća:

 • 18% velika poduzeća (>1.000 zaposlenika)
 • 40% poduzeća srednje veličine (50 – 999 zaposlenika)
 • 42% mala poduzeća (<50 zaposlenika)

VELIKA FLEKSIBILNOST PLANRADARA OD ODLUČUJUĆE JE VAŽNOSTI

58% anketiranih poduzeća napustilo je tradicionalne metode prikupljanja i obrade podataka poput ručnog zapisivanja podataka na papir te je počelo koristiti PlanRadar. To pokazuje da se PlanRadar vrlo jednostavno može implementirati u postojeće procese.

Vrijedno je istaknuti da su gotovo dvije trećine ispitanika nakon određenog vremena PlanRadar počele koristiti za više zadataka nego što je to prvobitno bilo predviđeno. Primjera radi: 75% ispitanika koristi PlanRadar za upravljanje nedostacima na gradilištima. Nakon što su korisnici počeli uspješno koristiti softver u navedenu svrhu, oni su njegovu primjenu proširili i na aktivnosti izrade projektne dokumentacije, obilaska gradilišta te na nadzor i upravljanje dokumentacijom. Dok novi korisnici pomoću PlanRadara u prosjeku digitaliziraju 1,9 različitih aktivnosti, ta brojka u slučaju kontinuiranog korištenja softvera raste na cca. 3,1.

Za to postoje dva bitna razloga: Velika fleksibilnost softvera i mogućnost da se koristi na svim mobilnim uređajima. PlanRadar je dostupan na uređajima sa sustavom Android, iOS i Windows, a dostupan je i na osobnom računalu u obliku web aplikacije. Korisnici aplikaciju mogu savršeno prilagoditi svojim potrebama i željama. Upravo zbog toga korisnici PlanRadar koriste tijekom cijelog ciklusa postojanja zgrade.

PROČITAJTE: Kako pomoću PlanRadara možete učinkovitije upravljati nedostacima

UŠTEDA VREMENA DO 7 SATI TJEDNO

Glavni razlog digitalizacije u građevinskom i nekretninskom sektoru je ušteda vremena koja se ostvaruje zahvaljujući učinkovitijim procesima.

To potvrđuju i anketirana poduzeća:

 • 87% anketiranih korisnika tvrdi da se PlanRadarom u segmentu upravljanja nedostacima ostvaruje ušteda vremena
 • 79% štedi vrijeme kod dodjeljivanja i praćenja zadataka
 • U 77% anketiranih poduzeća obilasci i inspekcije gradilišta se zahvaljujući PlanRadaru odvijaju brže

Dodatne prednosti rada s PlanRadarom koje se često ističu:

 • 77% anketiranih poduzeća korištenjem PlanRadara smanjuje potrošnju papira
 • 46% korisnika PlanRadar koristi za kompletan postupak kontrole knjiženja

PROČITAJTE: Kako uz PlanRadar možete na jednostavan način izraditi digitalna projektna izvješća

POMOĆ U VREMENIMA PANDEMIJE

Pandemija COVID-19 potaknula je mnoge na promjene kada je riječ o suradnji i razmjeni informacija. Od toga profitiraju i naši korisnici. Polovica anketiranih korisnika tvrdi da je od trenutka izbijanja pandemije COVID-19 imala koristi od upotrebe PlanRadara.

 • 37% izvođača radova tvrdi da je PlanRadar smanjio osobni kontakt
 • 36% građevinskih poduzeća tvrdi da je PlanRadar smanjio osobni kontakt
 • 33% investitora smatra da je rad od kuće pomoću PlanRadara lakši

ZBOG ZADOVOLJSTVA APLIKACIJA SE REDOVITO KORISTI  U MNOGIM PROJEKTIMA

Gotovo 70% korisnika PlanRadar koristi svaki tjedan. To dokazuje da je softver sastavni dio svakodnevnog rada naših korisnika te da oni softver u praksi zaista i koriste. 95% anketiranih korisnika PlanRadar želi koristiti i u novim projektima. Ovo je dokaz da su korisnici zadovoljni softverom. Takvu sliku dodatno potkrepljuje činjenica da 96% korisnika tvrdi da je u radu s PlanRadarom imalo dobro ili vrlo dobro iskustvo. A među zadovoljnim korisnicima su i izvođači radova koji u pravilu nisu skloni korištenju digitalnih rješenja. 88% anketiranih poduzeća tvrdi da je korištenje PlanRadara jednostavno. 72% anketiranih korisnika smatra da ovaj digitalni alat nudi dobar ili vrlo dobar odnos između cijene i kvalitete proizvoda.

Želite li i Vi isprobati kako PlanRadar Vaše korake u građevinskim i nekretninskim projektima može učiniti učinkovitijima? Isprobajte sada sve funkcije PlanRadara 30 dana besplatno!

O PlanRadaru

PlanRadar je tvrtka koja je osnovana 2013. i koja nudi inovativna mobilna softverska rješenja za građevinski i nekretninski sektor.

Naša aplikacija može se koristiti na uređajima sa sustavima iOS, Android i Windows  i već je tisuća,a korisnika diljem svijeta pomogla da digitaliziraju svoje poslovanje. PlanRadar se koristi u više od 25.000 projekata tjedno.

Započnite u 4 jednostavna koraka.

1. Izradite račun

2. Učitajte nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju