Blog Post

Applikáció az építkezésen: Időtakarékos műszaki dokumentáció készítés

04.08.2023 | 6 perces olvasás

A helyi építésfelügyelet munkatársai és az építésügyi szakértők egyaránt tudják, hogy ahol dolgoznak, ott hibáznak. Ez különösen igaz akkor, ha egy építési projektben több cég vesz részt. Hiszen a kőművesek, burkolók vagy szerelők gördülékeny irányítása és koordinálása nem mindig egyszerű. Ha ehhez az időkényszer, a változó összetételű munkacsoportok vagy a kommunikációs problémák hozzáadódnak, akkor kivitelezési vagy építési hibák lehetnek a nemkívánatos következmények.


Bauleiter bedient PlanRadar auf Tablet und sitzt am Tisch mit Plan

Az elvégzett munka minőségének biztosítása – vagy ellenőrzése – érdekében a felelős személyeknek rendelkezniük kell a szükséges elméleti és gyakorlati szaktudással. Az, hogy az építőiparban a minőségbiztosítás kielégítő-e, gyakran az adminisztratív ráfordításoktól függ.

A dokumentáció idegőrlő és hiányos folyamatai

A német Építőipari Kutatóintézet (IFB) tanulmányai rámutatnak, hogy a hibák korai felismerése által a helyreállítás gyorsabb és ezáltal olcsóbb lesz. Ehhez azonban átfogó dokumentációra van szükség, amelyet többek között az Építészek és gépészek díjjegyzéke (HOAI) is előír. Az építési szerződések is általában megkövetelik a folyamatok célzott nyomon követését szolgáló dokumentumok elkészítését. Ezeket úgy kell rögzíteni és rendszerezni, hogy a keresett dokumentumok különösebb erőfeszítés nélkül megtalálhatók legyenek. A VDI 4500 szabvány a műszaki dokumentációt a műszaki folyamatokkal, valamint a műszaki termékek fejlesztésével, gyártásával, használatával és karbantartásával kapcsolatos valamennyi dokumentum gyűjtőfogalmaként határozza meg. A VDI 4500 értelmében ezek célja többek között a termékek tulajdonságainak alátámasztása.

Ami azonban törvényekben, irányelvekben és szabványokban könnyen előírható, az a gyakorlatban gyakran kihívásokkal jár.

Az építésfelügyelet legtöbb alkalmazottja valószínűleg ismeri az építési hibák ilyen vagy hasonló formában történő dokumentálására szolgáló alábbi eljárást: ha például egy ellenőrzés során hibát észlelnek, először a helyszínen a jegyzeteikbe tesznek egy megfelelő bejegyzést. Ha a helyzet megkívánja, okostelefonnal fényképeket is készíthetnek. Később az irodában az adatokat a jegyzettömbből egy Excel táblázatba másolják. Hasonlóképpen át kell vinni a képi adatokat, és minden más tartalmat tárolni kell. Ezt követi a kapcsolatfelvétel az építési hiba elhárításáért felelős cégekkel. Nekik viszont minden lényeges információt meg kell kapniuk. A dokumentumokat általában e-mailben vagy telefonon küldik el.

A tapasztalat azt mutatja, hogy mindez idegeskedésbe, időbe és pénzbe kerül. Ennek oka az, hogy az összegyűjtött adatok nincsenek sem hálózatba kapcsolva, sem időrendben rendszerezve. Ráadásul a leírt lépések egyikénél sem zárhatók ki újabb hibák vagy félreértések. Ennek okai sokrétűek, beleértve a projektrésztvevők változását, valamint a dokumentációs standardok hiányát is. Mindez úgynevezett instabil dokumentációs folyamatokhoz vezet, melyek tele vannak hiányosságokkal, aminek következtében az építési projektek befejezése csúszik és a költségek növekednek.

De van egy egyszerűbb út is. Az építkezéseken alkalmazott digitális megoldások segítséget nyújtanak és jelentősen felgyorsítják a minőségbiztosítást az építőiparban.

Műszaki dokumentáció készítés egy ujjmozdulattal

A PlanRadar egy dokumentációs applikáció az építőipar számára, amellyel pillanatok alatt készíthet műszaki dokumentációt. Működése nagyon egyszerű. Az építési hibákat közvetlenül a helyszínen, mobileszközökkel jegyek formájában az építési tervben rögzíti. Speciális funkciója: az információk nem csak szöveges formában tárolhatók. Hangjegyzetek és képek is digitálisan rögzíthetők az építési dokumentációs applikációban. Minden adat késedelem nélkül megosztható az érintett projektpartnerekkel. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem azt is garantálja, hogy minden érintett mindig naprakész legyen.

A következő referenciák azt mutatják, hogy a szoftver számos követelménynek megfelel. A Schomaker Baugruppe egy Brandenburg a. d. Havelben található műemlékvédelem alatt álló irodaépület átalakításához használta a PlanRadart, és nagyon pozitív következtetéseket vont le: ” A PlanRadarral egy egyszerű és komplikációmentes eszköz áll rendelkezésünkre a munkafolyamatok javítására a hibakezelés során. Különösen ebben a nagyobb építési projektben most már gyorsan és érthetően tájékoztathatjuk az alvállalkozókat vagy a szakipari dolgozókat arról, hogy hol találhatók hibák.”

Minden fontos dokumentum a keze ügyében

Mind a tervezési folyamatokban, mind a projektmenedzsmentben, mind az ingatlan használata során nagy jelentősége van annak, hogy az adatok azonnal rendelkezésre álljanak. Ideális esetben egy projektértekezlet során kerülhet sor az információcserére és az adategyeztetésre. Az olyan megoldások, mint a PlanRadar, ilyenkor egyértelmű előnyöket nyújtanak: a dokumentációs applikáció egyszerű tervkezelést is lehetővé tesz. A kívánt építési módosítások egy érintéssel bevihetők a digitális építési tervbe, és továbbíthatók a felelős építésznek vagy tervezőnek. Így nem kell nehéz, papíralapú terveket cipelni. A tervező az igényeknek megfelelő módosítást követően feltölti az építési tervet, aminek frissített változatát azonnal látja a projekt minden résztvevője. A már létrehozott jegyek közvetlenül átkerülnek az új tervbe, így nem vesznek el.

Legyen szó akár digitális tervkezelésről, akár az építkezés hibáinak rögzítéséről – mivel az adatok többé nem vesznek el és valós időben megosztásra kerülnek, a projekthez szükséges idő akár 70%-kal is csökkenhet. Az applikációval az egy felhasználóra jutó munkaidő megtakarítás akár heti 7 órát is elérhet.

Riss an einer Außenfassade

Független bizonyítási eljárás: Építési hibák bíróság előtti teljeskörű bizonyítása

Az építési hibákról szóló viták azonban nem mindig oldódnak meg problémamentesen. Ha egy projekt során konfliktus merül fel, az érintettek számára fontos kérdés vetődik fel: kinek mit kell bizonyítania? A bizonyítási kötelezettség elvileg a szolgáltatót terheli. Különösen építési hibák esetén azonban a megrendelő érdeke, hogy olyan bizonyítékokat szolgáltasson, amelyek igazolják a további vitás kérdéseket a teljesítéssel kapcsolatban. Konkrétan az ügyfélnek kell bizonyítania, hogy valóban hiba vagy mulasztás történt, és hogy emiatt kár érte. Bizonyítania kell továbbá, hogy a hibát a szolgáltatás nyújtója vagy nyújtói okozták.

Különösen a bírósági eljárások során a feleknek óriási haszna származik abból, hogy műszaki dokumentáció készül. A digitális dokumentáció ugyanis az építőiparban új utakat és lehetőségeket nyit meg a bírósági eljárásokban érintettek előtt. Ez azért fontos, mert a bírósági eljárások általában jelentős gazdasági kockázatot jelentenek az érintetteknek. A nem megfelelő dokumentáció miatt ugyanis egy ügy feldolgozása sok időt vesz igénybe. Például a bírósági bizonyítékmegőrzési eljárás, különösen a nagy építési projektek esetében, hatalmas mennyiségű adattal kénytelen megbirkózni az aktuális helyzet meghatározása érdekében, figyelembe véve a különböző szakágakat. Az ilyen eljáráshoz feldolgozandó információmennyiséget a hagyományos módszerekkel nehéz kezelni: a dokumentumokat a kirendelt igazságügyi szakértőnek kell összegyűjtenie, áttanulmányoznia és értékelnie. Többszöri helyszíni ellenőrzést kell végezni. Az ezzel járó idő- és költségráfordítás néha óriási, és jól szemlélteti a központosított dokumentáció fontosságát a bizonyítékok megőrzése érdekében olyan megoldások révén, mint a PlanRadar.

Az applikáció leegyszerűsíti a független bizonyítási eljárást – a komplett dokumentációnak köszönhetően az építési hibák könnyen bizonyíthatók a bírósági eljárásokban. Minden adat, beleértve a fényképeket, feljegyzéseket, szöveget és rajzokat is, bármikor exportálható PDF formátumban. Ebből kiderül, hogy melyik helyszínen milyen intézkedéseket hajtottak végre. Ezenkívül az építési folyamatban részt vevő összes projektpartner kommunikációjának idővonala is rögzítésre kerül. Ez biztosítja a maximális átláthatóságot és objektivitást. A bizonyítékok elvesztése is kizárt. Ezenkívül az adatok gyorsan továbbíthatók a felelős szakértőnek, ami nagyban megkönnyíti számára a probléma kezelését. Végül, de nem utolsósorban az érintett felek is rengeteg stressztől és hasztalanul telt időtől kímélik meg magukat.

Tipp: Itt talál útmutatót a független bizonyítási eljárás minden egyes lépéséről.

Az építőipar digitális fordulata megfelelő megoldásokat igényel

Nemcsak az iparban vagy a pénzügyi szektorban, hanem az építőiparban is egyre inkább terjed az automatizálás és a digitalizáció – például a BIM formájában. Az építési folyamatok változnak és egyre összetettebbé válnak, ami nem utolsósorban a különböző műszaki szabványoknak és irányelveknek köszönhető. Ennek eredményeképpen a tervezéstől a kivitelezésig a projekt résztvevői új módszerekkel és követelményekkel szembesülnek. Mindez a műszaki dokumentációban is hatékonyabb megoldásokat igényel. Az olyan hatékony megoldásokkal, mint a PlanRadar, a felhasználók időt és költségeket takarítanak meg az építkezés felmérésekor. Emellett nagyobb biztonságra tesznek szert, ha arra kerül sor, hogy jogi eljárásokhoz szükséges bizonyítékokat kelljen benyújtaniuk.

Kezdje el 4 egyszerű lépésben!

1. Hozzon létre egy fiókot

2. Töltse fel a terveket

3. Hívjon meg felhasználókat

4. Töltse le az applikációt