Bloggen for
bygge-og
eiendomsbransjen!

Blog

BIM for fasilitetsstyring

Tall fra KPMG viser at hele tre av fire byggeprosjekter ikke klarer å levere til avtalt tid. Det er forsinkelser og budsjettsprekk i seks av åtte av store, offentlige norske anleggsprosjekter med utenlandsk entreprenør. Selv… les mer

Befaring av byggeplassen direkte fra din smarttelefon

Befaring og vernerunder er en viktig del av alle byggeprosjekter. Selv om det kanskje ikke får like mye oppmerksomhet som design- eller byggefasene, er befaringen minst like viktig. Hjelpemidler som apper for befaring er avgjørende… les mer

HMS i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen har det største antallet fatale arbeidsulykker i Norge. 33 personer mistet livet i arbeidsulykker i 2019, og i underkant av 30 prosent av dette var i bygg- og anleggsbransjen. Det ble registrert… les mer