Programvare for prosjektledelse i bygg og anlegg blir stadig viktigere, fordi en tydelig trend har de siste årene blitt mer vanlig i byggeprosjekter: De blir mer og mer dynamiske og komplekse. Dette øker også risikoen for partene involverte – en utvikling som byggeprosjektledelsen må reagere på. For hvis byggeledelsen og prosjektstyringen ikke kan oppfylle de høye forventningene, er det en risiko for forsinkelser og kostnadene kan eksplodere.


ingeniør-eller-planlegger-på-byggeplassen

I denne artikkelen kan du lese om:

 • Hvilke utfordringer som finnes innen prosjektledelse
 • Hvordan man tar kontroll over byggeprosjekter
 • Hvordan PlanRadars prosjektledelsessystem for bygg og anlegg kan hjelpe ledelsen i byggeprosjekter med å holde oversikt til tross for økende kompleksitet

 

UTFORDRINGER I PROSJEKTSTYRING

For prosjektledelse i bygg er det mange utfordringer. De mest fremtredende utfordringene er å følge budsjetter og tidsfrister, og å sikre kvalitet; hvilket blir stadig vanskeligere. Bare det å ha kontroll på alle involverte parter til enhver tid er en utfordring i seg selv. Det er viktig for prosjektleder å kunne håndtere enhver utfordring som kan oppstå i byggeprosjektet.

Et eksempel er registrering av status på byggeplassen. Hvis en inspeksjon eller befaring utføres med prosjektleder, byggeleder og byggherren blir det vanligvis registrert i analog form – det vil si i papirformat, på en notisblokk. Etter inspeksjonen lages det et sammendrag og det opprettes en logg, og blir overført til et elektronisk skjema – for eksempel i form av en Excel-tabell. Når dette er gjort, skal dokumentasjonen sendes ut til de involverte partene. Alt dette koster tid og penger, og her kan det ofte oppstå misforståelser, og dokumenter kan gå tapt.

BYGGEPROSJEKTER BLIR MER AUTOMATISERTE

Etter hvert som byggeprosjekter blir stadig mer dynamiske og komplekse, stilles det stadig høyere krav til byggeprosjektledelse. Det er viktig å ha kontroll over prosjektet, hva som skal gjøres og klare instruksjoner om hvem som skal gjøre det. Mange prosjektledere opplever frustrasjon over at administrasjon og kontorarbeid tar så lang tid og fremdeles ikke gir et godt nok helhetsbilde eller ønsket nivå av kontroll over prosjektet. Derfor velger mange å gå over til automatiserte verktøy og digitale programvarer til prosjektstyring.

FÅ KONTROLL OVER PROSJEKTET

Ved å samle all informasjon om prosjektet på ett sted, for eksempel i en og samme programvare eller app, kan du få full kontroll over byggeprosjektet og samtidig få kontroll over hvilke medlemmer som skal være med i prosjektet, og dele oppdatert informasjon enkelt med hverandre.

Man kan enkelt kommunisere innad i byggeprosjektet, og risikoen for misforståelse minker enormt, for når noe oppdateres, blir det oppdatert for alle prosjektmedlemmer. Man vil spare all kontortiden som ville blitt brukt i etterkant av hver befaring.

plan-radar-er-tilgjengelig-for-alle-mobile enheter

PROSJEKTSTYRING – PLANRADARS PROSJEKTLEDELSESSYSTEM SOM EN LØSNING FOR EN DIGITAL BYGGEPLASS

PlanRadars programvare viser at prosjektstyring og prosjektledelse for bygg og anlegg i dag er mye enklere og mer fleksibelt. Programvaren er tilgjengelig på Android, iOS og Windows for alle mobile enheter, fra smarttelefoner til nettbrett. Appen kombinerer en rekke fordeler for byggeprosjektledelse, som igjen hjelper med å holde budsjetter og tidsfrister:

 • Planene for hele bygninger opp til enkelt etasjer, rom eller objektvisninger kan lastes opp som PDF, JPG eller PNG med bare få klikk.
 • Feil og andre problemer og avvik kan registreres med programvaren for prosjektstyring direkte fra en befaring. Såkalte «saker» opprettes i den digitale byggedagboken, og man kan legge til viktig informasjon i form av bilder, tekst eller lydopptak. En ny sak opprettes på få sekunder med kun få klikk.
 • Alle involverte har tilgang i sanntid til relevante data, uansett hvor de er. Dette fremskynder og forenkler dokumentasjonsprosessen betraktelig.
 • Kommunikasjonen med de involverte og de ansvarlige for et byggeprosjekt er enkel og transparent og kan alltid spores.
 • Informasjonen om et prosjekt kan når som helst eksporteres som PDF- eller Excelfiler og alle datoer, handlinger og beslutninger flyter sømløst i loggen.
 • Med observatørfunksjonen i PlanRadar kan arbeidsflyten og eventuelle problemer følges i sanntid fra kontoret. På denne måten blir avvik fra målspesifikasjonene oppdaget på et tidlig tidspunkt i prosessen, prosjektleder fordeler jobben, og en umiddelbar reaksjon blir mulig.
 • Omfattende statistikk og evalueringer for hvert prosjekt viser en oversikt – er det saker som fortsatt er åpne? Hvor stor fremgang har blitt gjort i de forskjellige prosjektene? Overskrides budsjettene? Hvorfor var det forsinkelser?
 • Det er veldig enkelt å bruke, og læres i løpet av få minutter.

 

Konklusjonen: Ved å bruke programvare for prosjektstyring i bygg og anlegg, kan ledelsen bedre møte utfordringene med overholdelse av tidsplaner og følging av budsjett.

BEDRIFTER OVER HELE VERDEN SPARER TID OG KOSTNADER MED PLANRADAR SOM PROGRAMVARE FOR PROSJEKTSTYRING AV BYGGEPROSJEKTER

Den digitale byggeplassen på smarttelefonen, inkludert all viktig informasjon for de involverte, fører til et veldig spesifikt besparelsespotensial for prosjektledelsen: Automatisering og digitalisering av prosessene som er beskrevet med PlanRadar sparer ledelsen i gjennomsnitt syv timer arbeidstid.

Dette er overbevisende tall:

 • Omtrent 25.000 prosjekter over hele verden behandles via PlanRadar-appen hver uke.