Det finnes millioner av apper tilgjengelig til å lastes ned i dag. De fleste bruker telefonen flere timer i gjennomsnitt hver dag, og vi gjør alt fra å lese e-post, være på sosiale medier og sjekke været, til å lese nyheter. Mobilen er en såpass stor del av hverdagen til de fleste, og flere og flere bruker den også på arbeidsplassen. I bygg- og anleggsbransjen har man sett en stor økning i bruk av smarttelefoner på byggeplassen. Telefonen har blitt et instrument for alt fra å skaffe oppdatert informasjon i sanntid om byggeprosjektet til å kunne kommunisere med kolleger rett fra lomma.

Sikkerhet på byggeplassen

Når det kommer til byggeplasser, kan en app for avviksregistrering være veldig nyttig. Et hvert teammedlem kan oppdage et avvik eller en feil som kan være med å forsinke byggeprosessen. Med en app til å registrere disse avvikene kan man lett varsle byggeleder med en gang det blir oppdaget. Enten du er prosjektleder, entreprenør, arkitekt, ingeniør eller byggeleder, så kan man sikre at avviksregistrering blir gjort på en effektiv måte.

Hva er et avvik?

Avvikshåndtering handler om å oppdage, registrere, rette opp og forebygge brudd på helse-, miljø og sikkerhetsloven. Et avvik er uønskede hendelser eller mangler på samsvar mellom definerte krav og fullført arbeid.

Eksempel på avvik:

  • Rutiner som ikke har blitt fulgt
  • Sikkerhetsutstyr som mangler
  • Synlige eller åpenbare feil og mangler

 

Hvorfor er det viktig med avviksrapportering?

Avviksregistrering- og rapportering brukes til å avdekke uønskede hendelser og brudd på HMS-loven. Den viktigste grunnen til å ha et system for avvikshåndtering – et internkontrollsystem, er å unngå at samme feil blir gjort flere ganger. Med et godt fungerende rapporteringssystem kan dette unngås, og man kan komme med konkrete tiltak for å unngå gjentakelse av uønskede hendelser.

Fordelene med digital avvikshåndtering

Før foregikk det meste av rapportering og avviksregistrering hovedsakelig i papirformat. Men med digitaliseringen av byggebransjen går man stadig mer over til å bruke digitale verktøy. Dette har en del fordeler. Overgangen fra å ha alt på papir til å ha det digitalt fører til større effektivitet, fordi alt er samlet på ett sted. Forskjellige prosjekter kan involvere ulike aktører. Å ha alt samlet digitalt gjør at det ikke finnes flere kopier av rapporter, og at riktig aktør får den oppdaterte versjonen. Digital avvikshåndtering gir også mer nøyaktighet, ved at man kan inkludere bilder og opptak i avviket. Man kan bruke ressurser på en mer effektiv måte, og man sparer tid på å fylle ut skjemaer digitalt. Alt dette forenkler arbeidshverdagen.

Den beste appen for avviksregistrering og avvikshåndtering

Om det skulle oppstå uønskede hendelser, tap eller skade, er det viktig for virksomheten at internkontrollforskriften følges opp. Internkontrollsystemet bør inneholde blant annet branninstrukser, sikkerhetsinstrukser og sjekklister for HMS.

PlanRadar appen er det perfekte verktøyet for avvikshåndtering og internkontroll. Her kan du ha digitale maler for avviksrapportering. Du kan registrere avvik med mobilenheten direkte på byggeplassen. Legg til bilde, tekst og talenotat. Sikkerhetsinstrukser og andre spesifikke maler kan utformes, lagres og tilpasses fremtidige prosjekter, så du alltid har et oppdatert internkontrollsystem. PlanRadar appen kan også brukes i frakoblet modus, så den synkroniserer informasjonen automatisk så snart enheten er koblet til et nettverk igjen.