Tall fra KPMG viser at hele tre av fire byggeprosjekter ikke klarer å levere til avtalt tid. Det er forsinkelser og budsjettsprekk i seks av åtte av store, offentlige norske anleggsprosjekter med utenlandsk entreprenør. Selv om det har blitt sett fremskritt i disse tallene det siste tiåret, har vi de siste årene sett liten forbedring. I komplekse byggeprosjekter kan forsinkelser og kostnadsøkninger skyldes en rekke uforutsette omstendigheter, men mange av disse problemene kan unngås. Unøyaktigheter i budsjett, designfeil, planleggingskonflikter og feilkommunikasjon mellom de ulike partene kan forhindres gjennom samarbeid via BIM.


Så hva er BIM? Hvorfor er det så viktig i bygg- og anleggsindustrien, og hvordan kan det bidra til at bedriften din fullfører prosjekter i tide og på budsjett?

skjermbilde-av-3D-modell-i-PlanRadars-BIM-model-view

Hva er BIM?

BIM står for bygningsinformasjonsmodellering, eller building information modeling på engelsk. En BIM-modell er en digital modell i 3D av et byggeprosjekt. I hovedsak er BIM en prosess og en samarbeidsmåte som både øker effektiviteten og reduserer kostnadene i et prosjekt. Ved å bruke 3D-modellering, med bakgrunnsdata, kan man dele informasjon med de involverte aktørene gjennom hele bygningsprosessen. Man samarbeider helt fra starten av designprosessen, til operasjonell daglig drift og til og med avvikling av bygg.

Hvorfor er BIM viktig?

Bygg- og anleggsbransjen har de siste årene hatt problemer med effektivitet. Mye av dette skyldes dårlig kommunikasjon. Mange aktører jobber sammen og samhandler i et prosjekt, og gjennom papirarbeid, manuelle prosesser og administrasjon oppstår gjerne en rekke feil og mangler, som kan føre til forsinkelser, ineffektivitet og økonomiske tap. Det er her BIM skal hjelpe, og bidra til en løsning. BIM er kanskje det største digitaliseringsprosjektet i bygg- og anleggsbransjen, og kan bidra til bedre oversikt for alle involverte parter, og har et stort besparelsespotensial når det kommer til både tid, penger og uønskede hendelser.

Mange arkitekter bruker PlanRadar til å laste opp detaljerte plantegninger, så alle interessenter kan få tilgang til den oppdaterte versjonen av designet hvor som helst, når som helst, direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet. Etter hvert som design blir endret, blir plantegningene oppdatert i sanntid, slik at man alltid jobber med den siste oppdaterte versjonen av designet. Tilsvarende kan entreprenører oppdatere plantegningene med feil eller mangler, og tildele de til riktige teammedlemmer. PlanRadar blir allerede brukt til samarbeid i sanntid, men med BIM tar man det enda et steg videre. Med BIM kan verktøy og oppgaver som nå er tilgjengelig via en 2D plan nå nås gjennom en 3D-modell, som gir mer dybde i prosjektet via en mye mer detaljert plantegning.

Ettersom utviklere og entreprenører tar i bruk BIM-teknologi i byggeprosjekter og planer, må det sørges for at disse modellene kan lastes opp på eksisterende plattformer. Ved å integrere BIM-programvare med de nåværende løsningene, trenger ikke entreprenører lisensiere separate verktøy og programmer, men heller ha alle løsninger samlet på en plattform, for full kontroll.

PlanRadars-BIM-model-view

Les mer om hvordan PlanRadars app kan hjelpe med å få full kontroll på byggeplassen.

Mer nøyaktig prosjektplanlegging med BIM

Med 360 graders 3D plantegning, kan man visualisere hver komponent av byggingen, rom for rom, etasje for etasje. Ingen elementer overlates til tilfeldighetene. Prosjektplanlegging og fasilitetsstyring blir enklere og mer nøyaktig, og reduserer forsinkelser og andre kostnader. Entreprenører kan merke avvik og feil direkte i den digitale plantegningen og gi beskjed til teammedlemmene hvis det skjer uforutsette hendelser som kan påvirke budsjettet eller tidsplanen. Detaljert dokumentasjon, sjekklister og sertifiseringer kan legges direkte til 3D modellen.

PlanRadar og BIM

BIM har kommet langt det siste tiåret. Man har gått fra at mange knapt visste hva BIM var, til at det nå er standarden i industrien. BIM kommer snart til PlanRadar. Vær en av de første som får vite om nye funksjoner, og hvordan bedriften til kan dra nytte av BIM. Registrer deg her for beta versjonen.