Befaring og vernerunder er en viktig del av alle byggeprosjekter. Selv om det kanskje ikke får like mye oppmerksomhet som design- eller byggefasene, er befaringen minst like viktig. Hjelpemidler som apper for befaring er avgjørende for å sikre at prosjektet blir fullført i tide, i henhold til budsjett og spesifikasjoner, og i tråd med gjeldende forskrifter, med sikkerheten til arbeiderne i prosjektet i sentrum.


bygginspektør-som-bruker-en-app-for-befaringn

Planlegg befaringene fra prosjektstart

Selv om befaringer og vernerunder gjerne blir utført av uavhengige tredjeparter, utføres også interne befaringer på byggeplassen. Kvalitets-, prosjekt- eller byggeledere får gjerne ledende roller når det kommer til dette. Selv om befaring gjerne utføres etter byggearbeidet har startet, er det viktig å planlegge befaringer i starten av prosjektet.

Når du gjennomgår prosjektets design- og byggeprosesser bør du planlegge hvordan du vil evaluere prosjektets progresjon, som er viktig for kvalitetskontroll. Uansett prosjektstørrelse, kostnad eller viktighet, må kunder, arkitekter og andre involverte parter vite at prosjektet går som planlagt. Disse teammedlemmene har vanligvis ikke så mye å gjøre med den daglige konstruksjonen, og er derfor avhengige av informasjon som sendes fra byggeplassen.

Velg ditt team nøye

Utnevn et internt team for befaring av byggeprosjektet så snart prosjektet starter, og sørg for at de er involverte i innledende diskusjoner med designere, arkitekter, kvalitetskontroll, tilsynsorgan og kunden. Oppfordre til å stille spørsmål og forsikre deg om at alle har tilgang til de nyeste planene og dokumentene, og at den nødvendige appen for befaring og vernerunde lastes ned.

Sikkerhet bør være høyeste prioritet

Regelmessig befaring og vernerunder av byggeplassen forhindrer overraskelser og uforutsette hendelser i et byggeprosjekt, og belyser feil eller mangler som igjen kan forhindre mer alvorlige problemer, om de bli løst tidlig.

Det er avgjørende å gjennomføre regelmessige sikkerhet, brann og interne inspeksjoner og vernerunder, som sikrer at sikkerheten på byggeplassen er ivaretatt, og alltid er høyeste prioritet.

Planlegg, utform og del

PlanRadars programvare gjør at befaringer og vernerunder blir en enkel del av planleggings- og byggeprosessen. Via vårt nettbaserte verktøy kan interne team utforme sjekklister og vernerundeskjema direkte i appen. Ingen byggeplasser er like, og derfor kommer en til å jobbe med ulike tredjepartsentreprenører, leverandører og kjøretøy. Sikkerhetskravene kan variere, men med PlanRadar kan du bruke tidligere sjekklister for befaringen for å spare tid, eller skreddersy til de nøyaktige behovene til hver byggeplass.

Hvert layout utformes i den nettbaserte versjonen, men sendes straks ut til mobile enheter for enkel tilgang for alle brukere. Takket være offline-modus kan en få tilgang til sjekklister når som helst, og den lastes opp automatisk så snart en er tilkoblet nett igjen. En kan tilordne tidsfrister, eller sette de som faste oppgaver for regelmessige befaringer av den generelle fremdriften på byggeplassen. Hver oppdatering er dato- og personalstemplet, som muliggjør oppfølgingssamtaler om nødvendig.

Brukere kan generere rapporter, signere dem og dele med relevante aktører, alt via PlanRadars app. Det sparer tid fra å måtte ferdigstille dokumentene på kontoret.

Regelmessige befaringer av byggeplassen

Når det gjelder sikkerhet, er regelmessige befaringer av byggeplassen og inspeksjoner av utstyr nødvendig. Ved regelmessige befaringer av byggeplassen kan byggefirmaer finne potensielle problemer, løse de raskt, og dermed opprettholde sikkerheten og unngå ulykker.

Ved å lage sjekklister kan en opprette spesifikke sjekklister og protokoller for kontroll:

  • Oppbevaring av farlige stoffer
  • Personlig verneutstyr, tilgjengelighet, lagring og bruk
  • Protokoll for brannsikkerhet, skilting og risiko
  • Anleggskjøretøy, inkludert planlagte vedlikeholdsplaner og service
  • Egnethet og sikkerhet for håndverktøy, elektrisk utstyr og løfteredskap

 

Sjekklistene kan deretter sendes til ledere for endelig gjennomgang og signering, som så kan levere data videre til kunden, eksterne aktører og andre aktører.

Alle kan rapportere

Sikkerhet er absolutt viktigst på en byggeplass. Byggearbeideres liv kan bokstavelig talt avhenge av det, og alle på byggeplassen har et felles ansvar for sikkerhet. Av den grunn mener vi at alle skal kunne rapportere og vurdere sikkerhet på byggeplassen.

PlanRadars app gjør det mulig for alle å rapportere feil, mangler og HMS avvik, enkelt og raskt via smarttelefon. I stedet for å bare ha én person ansvarlig for å inspisere og rapportere problemer kan alle arbeidere nå ta initiativ til å opprettholde sikkerheten for seg selv og andre.

Merk eventuelle feil med «pins»

Eventuelle feil eller mangler som oppstår blir registrert som «pins» på det spesifikke området av den digitale tegningen, og en kan legge til viktig informasjon i form av bilder, tekst eller lydopptak. Dette gir lederne så mye informasjon som mulig, så de best kan planlegge arbeidet og forbedringene som trengs. Deretter kan en fordele oppgaver til spesifikke arbeidere, sammen med en sluttdato. Den ferdige informasjonen logges, og gir en komplett rapport.

Enkel og lett tilgjengelig programvare

Enkel avviksrapportering og en arbeidskultur med høyt fokus på sikkerhet er de første trinnene mot å forbedre sikkerheten på byggeplassen, og lette til rette for byggeprosjekter som blir både mer effektive og kostnadseffektive. Enkel, lett tilgjengelig programvare for befaring og vernerunder er avgjørende for dette.