ETH Zurich: Construction documentation software accompanies new building

Back

Rejestrowanie odstępstw od umowy w oprogramowaniu do dokumentacji budowlanej

W jaki sposób Politechnika Federalna w Zurychu (ETHZ) skutecznie rejestruje odstępstwa od umowy w realizacji projektu nowego Wydziału Nauki i Inżynierii Biosystemów (BSSE) dzięki PlanRadar

Politechnikę Federalną w Zurychu założono w 1855 r. Ma ponad 23 000 studentów i jest jedną z największych uczelni wyższych w Szwajcarii oraz jedną z najsławniejszych instytucji naukowych na świecie. Aktualnie trwa realizacja nowego budynku Wydziału Nauki i Inżynierii Biosystemów w Bazylei (D-BSSE). Koszt projektu to 200 milionów CHF. Oprogramowanie do pracy na budowie PlanRadar wykorzystywane jest do dokumentacji odstępstw od umowy w trakcie realizacji projektu.

W przeciwieństwie do wcześniej stosowanych arkuszy Microsoft Excel, korzystanie z PlanRadar stale daje nam pełny wgląd w status projektu, w przypadku jakichkolwiek odchyleń.

Michel Haugg, kierownik ds. zarządzania infrastrukturą techniczną budynków w bazylejskiej filii Politechniki Federalnej w Zurychu

Problem: rejestrowanie danych w Excelu jest niewygodne i czasochłonne.

Michel Haugg jest kierownikiem ds. zarządzania infrastrukturą techniczną budynków bazylejskiego kampusu Politechniki Federalnej w Zurychu. Do jego obowiązków należy wdrażanie precyzyjnej, szybkiej i niezawodnej obsługi technicznej. W ramach pracy nadzoruje rejestrowanie nieprawidłowości w nowym budynku D-BSSE, który ma zostać ukończony w 2022 r. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionych warunków realizacji budowy są dokładnie i rzetelnie dokumentowane. Według Michela Haugg tego rodzaju praca wymagała ogromnego nakładu wysiłku przy poprzednich projektach: „Odstępstwa od umowy były pierwotnie rejestrowane w arkuszach Microsoft Excel, a dokumentacja fotograficzna była przechowywana oddzielnie, co prowadziło do powstania nieprzejrzystego bałaganu w formie różnych list”. Zespół potrzebował rozwiązania, które umożliwi rejestrowanie i dokumentowanie faktów wraz z wszystkimi powiązanymi informacjami.

Już dziś zaoszczędź na czasie

200

mln CHF przeznaczonych na projekt

4

pracowników korzystających z PlanRadar

100

procent zgodności z harmonogramem

Dzięki PlanRadar korzystamy na szybkim i łatwym rejestrowaniu odstępstw od umowy.

Rozwiązanie: Oprogramowanie do cyfrowej dokumentacji PlanRadar jako cyfrowe narzędzie rejestrowania odstępstw od umowy

Jak to się stało, że Politechnika Federalna w Zurychu zdecydowała się na zastosowanie PlanRadar – oprogramowania do dokumentowania pracy na budowie jako narzędzia do cyfrowej dokumentacji faktów? Jak powiedział Michel Haugg „Wspierałem się PlanRadar w trakcie testowego projektu o wartości 2 milionów CHF. Przekonałem się do tego oprogramowania, więc zarekomendowałem zastosowanie go do dokumentacji odstępstw kontraktowych w dużym projekcie”. W rezultacie 4 członków zespołu i kilku obserwatorów aktualnie korzysta z PlanRadar do realizacji różnych zadań związanych z procesowaniem nieprawidłowości, w tym rejestrowania usterek, komunikacji, zarządzania zadaniami i raportowania. Na potrzeby zarządzania wspomnianymi zadaniami, zespół wykorzystuje różnorodne funkcje narzędzia, w tym nagrywanie dźwięku, porównywanie planów oraz elastyczny system przydzielania zadań. Generalny wykonawca przekaże ETHZ budynek gotowy do użytku, dlatego też zespół projektowy na bieżąco rejestruje dane techniczne w trakcie realizacji budowy. Wykorzystanie oprogramowania do cyfrowej dokumentacji budowy PlanRadar zapewnia stały i pełny wgląd w postępy projektu, m.in. uwidaczniając miejsca, w których problemy mogłyby pojawić się w przyszłości.

Rezultat: oprogramowanie do dokumentacji budowy przyspiesza realizację procesów i daje kompletny wgląd w sytuację

Według Michela Haugg wyniki mówią same za siebie: „Dzięki PlanRadar korzystamy na szybkim i łatwym rejestrowaniu odstępstw od umowy”. Cyfrowa dokumentacja usterek nie tylko oszczędza czas, ale też minimalizuje błędy w komunikacji między uczestnikami projektu. Dzięki oprogramowaniu do dokumentacji budowy zespół projektowy ma pełną kontrolę nad powstającymi problemami, także w dłuższym okresie.

Już dziś zaoszczędź na czasie
Rezultat: oprogramowanie do dokumentacji budowy przyspiesza realizację procesów i daje kompletny wgląd w sytuację

Politechnika Federalna w Zurychu wykorzystuje PlanRadar do realizacji następujących zadań:

Rejestrowanie odstępstw od umowy i usterek

Wszelkie nieprawidłowości rejestrowane w formie plików tekstowych, graficznych i dźwiękowych, przypinane są do cyfrowych planów i na bieżąco rozsyłane uczestnikom projektu.

Dowiedz się więcej
Rejestrowanie odstępstw od umowy i usterek

Dokumentacja fotograficzna za jednym dotknięciem

Dzięki PlanRadar pracownicy mogą prowadzić pełną i powiązaną dokumentację fotograficzną na urządzeniu mobilnym bezpośrednio z placu budowy.

Dowiedz się więcej
Dokumentacja fotograficzna za jednym dotknięciem

Zarządzanie wykonawcami

Dzięki PlanRadar wykonawcy otrzymują polecenia i feedback w czasie rzeczywistym, co pozwala na skuteczne koordynowanie zadań. Podwykonawcy mają darmowy dostęp do platformy!

Dowiedz się więcej
Zarządzanie wykonawcami

Wystarczą 4 proste kroki.

1. Utwórz konto.

2. Prześlij plany.

3. Zaproś użytkowników.

4. Pobierz aplikację.