Blog Post

Arkitektprogram: programvara som optimerar arbetsflödet

13.01.2021 | 5 min läsning

Alla arbetande arkitekter är bekanta med det faktum att projektarbetet är oändligt. Det finns alltid en detalj eller en liten sak som kan ändras eller förfinas. För faktum är att planeringsprocessen inom arkitekt-projekt består av otaliga komponenter. Med PlanRadar arkitektprogram för projektledning i arkitektur kan du styra projekt och effektivt hålla koll på projektet.


PlanRadar för arkitekter

Hög stress och täta budgets: effektiv projekthantering är nödvändigt för arkitekter

Det underbara jobbet som arkitekt medför mycket ansvar och kan därför upplevas som väldigt stressigt. Inte minst eftersom alla faser i ett byggprojekt kan variera och ofta har begränsade parametrar. Byggkoder kan begränsa även de mest kreativa avsikterna. Tillgången på byggmaterial är ofta en teknisk utmaning. Det finns också kundförfrågningar som måste beaktas, och budgeten anger tonen i varje fas i ett arkitekt-projekt.

Det här är bara några av de utmaningar som arkitekter och deras team hanterar dagligen i arkitekt-projekt. Detta leder ofta till långa arbetstider, stress och en otillfredsställande balans mellan arbete och privatliv. Det är därför felfri projektledning är så viktig för arkitekter.

Samordning av tvärvetenskapliga team som en utmaning

Färdigställandet av en byggnad är höjdpunkten efter mycket hårt arbete, år av studier och kärlek till ämnet – en stor prestation för arkitekter och deras team. Under de olika projektfaserna arbetar människor från olika discipliner tillsammans. Så med andra ord får arkitekter sällan ett avbrott. Att planera byggnader är en lång, noggrant planerad och ofta tröttsam process – ett maraton, inte en sprint.

Många projektmedlemmar leder ofta till brist i kommunikationen

När det är många människor som jobbar med ett projekt uppstår oundvikligen fel och missförstånd, även med största försiktighet. Brister i kommunikationen eller informationsutbytet är ofta anledningen till detta. Till exempel händer det ofta att inte alla teammedlemmar har fått samma information, exempelvis på grund av att gamla planversioner har använts. Förseningar i planering, byggtider och (i värsta fall) konstruktionsfel kan uppstå. Allt detta är exempel på allvarliga problem som en arkitekt behöver lösa så snabbt som möjligt. Detta kräver dock mycket bra samordning mellan de enskilda gruppmedlemmarna.

Dessutom har arkitekternas arbetsuppgifter inte minskat de senaste åren. Arkitekterna arbetar ofta med flera projekt samtidigt. Oavsett om du övervakar en byggarbetsplats, diskuterar med kunder tidigt på morgonen eller helt enkelt går till kontoret och fortsätter med projektarbetet – arkitektens schema är ofta väldigt tight. Ofta går arbetet långsammare sent på dagen, vilket leder till mycket övertid. Detta yrke har, som otaliga andra, blivit offer för dagens krav.

Att hitta ett effektivt sätt att minska den tid det tar för att styra ett projekt är därför avgörande för ett företags framgång och de anställdas hälsa.

Planjämförelse i PlanRadars arkitektprogram

PlanRadar: den bästa projekthanteringsprogramvaran för arkitekter

Arkitekter använder PlanRadar för att effektivisera projektledningen. Programvaran förenklar kommunikation och dokumentation under byggprojekt. Du drar nytta av olika tidsbesparande funktioner i PlanRadars arkitekt-app:

  • Programvaran ordnar tydligt olika planstatus. Så du alltid har alla planstatusar tillgängliga och fullständig översikt.
  • Du kan begära planändringar från vilken plats som helst med din mobila enhet genom att skapa plananteckningar i PlanRadars arkitekt-app. Med andra ord behöver du inte stanna till vid kontoret på väg till byggarbetsplatsen och du sparar värdefull tid.
  • Din ritare får uppdateringen om ändringsordningen i realtid.
  • När planen ändrats får du och andra projektdeltagare automatiskt den aktuella statusen direkt i sin enhet via projektledningsprogrammet. Du behöver inte längre ta med otympliga pappersplaner, så länge du har med dig din arkitekt-app.
  • Tack vare den praktiska planjämförelsen kan du visualisera mellan olika planversioner med ett knapptryck.
  • Med ett innovativt ärendehanteringssystem kan du lagra uppgifter, brister och andra problem på de digitala planritningarna och lägga till information som bilder, text eller röstnoteringar. Detta minimerar tidskrävande omarbetningar på kontoret (till exempel att ladda upp och bearbeta bilder, leta igenom handskrivna anteckningar, kategorisera defekter och delegera uppgifter via e-post eller telefon). Läs mer om PlanRadars funktioner här.
  • Dina teammedlemmar och entreprenörer får arbetsorders, statusuppdateringar och mer i realtid. Du kan tidsinställa uppgifter och påminnelser till dig själv, ditt team och alla som är involverade i projektet.

Genom att använda projektledningsprogrammet sparar arkitekter tid och pappersarbete som annars krävs för att kommunicera med alla projektdeltagare drastiskt. Om du, som de flesta arkitekter, hanterar flera projekt och byggarbetsplatser samtidigt, ser PlanRadar till att du alltid har en detaljerad översikt över varje projekt i din arkitekt-app.

Effektiv projektledning för arkitekter: enkelt att skapa och exportera byggnadsrapport, byggdagbok med mera

Fullständig dokumentation av samtliga projekt med arkitektprogram

Oavsett om det finns olika planstatus, lagrad information eller kommunikationsflöde för de inblandade kan programhanteringsprogramvaran spara all information om ett arkitekt-projekt i molnet. Arkitekter tar fram data om ett projekt inom några sekunder, tack vare den praktiska filtrerings- och sökfunktionen. Tack vare PlanRadar är tiden för omständlig sökning i filer efter specifik information över.

Om så önskas kan du exportera projektdata som fullständiga rapporter genom att trycka på en knapp, till exempel i form av byggdagböcker eller byggnadsmötesprotokoll. Tack vare mallredigeraren kan du bestämma innehållet och formen för de exporterade rapporterna individuellt beroende på projektet. Om det vid en senare tidpunkt finns tvister om planering och genomförande av projekt, fungerar fullständig dokumentation med PlanRadar som en pålitlig grund för förtydligande av fakta.

LÄSTIPS: Skapa en digital byggdagbok med en mall

Testa projekthanteringsprogram för ditt arkitektprojekt gratis

Tack vare de effektiviserande funktionerna i PlanRadar kommer du och ditt team att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv. Eftersom projektledningsprogrammet stöder arkitekter i att minska den tid som krävs för oundvikliga men tidskrävande uppgifter med upp till 7 arbetstimmar per vecka.

Vi vet att ingenjörer gillar att se sig för själva. Gör det du! Få vår 30-dagars provperiod gratis och se vad PlanRadar kan göra för dig.

Och ge dig själv de extra 7 timmarna, du förtjänar det!

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen