Blog Post

Projektplanering för effektiv projektkommunikation

27.10.2020 | 4 min läsning

I planeringen av byggprojekt (såsom byggnadsplanering, anläggningsplanering, anläggningsteknik, vägplanering, landskapsplanering eller annan specialplanering), arbetar specialister från olika avdelningar tillsammans. När flera personer från flera olika avdelningar ska samarbeta på det här sättet krävs det en bra och tydlig kommunikation sinsemellan alla involverade. Med PlanRadars programvara för byggplanerare kan ni enklare samarbeta och uppnå effektiv projektkommunikation. Tack vare PlanRadar säkerställer ni ett snabbt och effektivt informationsutbyte och sparar i genomsnitt 7 arbetstimmar per projekt och vecka.


möte-för-att-planera-byggprojekt

I den här artikeln kan ni läsa om:

  • Vilken potentiell byggplanering-app ni kan använda för att planera ert byggprojekt
  • Varför det är så viktigt med projektplanering inom bygg och att ha en projektplan i varje byggprojekt
  • Hur alla byggplanerare i projektet kan ha nytta av programvaran

VAD ÄR EN PROJEKTPLAN?

En projektplan i ett byggprojekt används med syftet att samla all viktig information om ett projekt. Projektplanen tas fram utifrån projektets syfte och slutmål. Planen ska alltså ge svar på hur projektbeställningen ska kunna genomföras och projektmålen levereras. En bra projektplan innebär att projektet också kommer bli enklare att genomföra.

VARFÖR BEHÖVS EN PROJEKTPLAN?

En projektplan behövs dels för att konkretisera projektet innan arbetet påbörjas och för att tydliggöra arbetsuppgifter mellan alla inblandade, dels av formella skäl för att kunden ska godkänna projektets olika moment, som till exempel leveranstider eller tillvägagångssätt för hur projektet ska genomföras.

MÅNGA BYGGPLANERARE, MÅNGA UPPGIFTER

Det är sällan ett byggprojekt kommer från en enda källa. Därför är det ofta många inblandade i projektplaneringen. Det kan vara allt från byggnadsingenjörer och byggnadsfysiker till arkitekter och ju fler som är inblandade, desto fler uppgifter tenderar det att bli i projektet.
En stor utmaning är att förena alla projektplanerare och planeringskomponenter (statik, arkitektur, akustik etcetera) med varandra, men med god projektplanering och kommunikation inom teamet behöver det inte bli ett problem.

Med byggplaneringsmjukvaran PlanRadar kan ni få en enklare och smidigare kommunikation i byggprojektet, då alla inblandade byggplanerare kan samarbeta på ett enkelt sätt. Läs mer om detta nedan.
 

effektiv-projektplanering-med-planradar

DIGITALA BYGGPLANER FÖRENKLAR PROJEKTKOMMUNIKATIONEN FÖR ALLA

När det är många inblandade i ett byggprojekt är det väldigt viktigt att alla är bra på att kommunicera och noggranna i sin kommunikation, för att undvika missförstånd eller att någon får fel information om en uppgift eller liknande. Därför kan digitala byggplaner vara ett alternativ. De utgör den perfekta grunden för informationsutbyte mellan de involverade personerna i projektet, eftersom en digital byggplan innehåller all nödvändig information om ett projekt och dessutom alltid finns tillgänglig för alla inblandade.

PlanRadars programvara för projektplanering förenklar kommunikation och dokumentation i byggprojekt genom att alla olika avdelningar kan registrera information digitalt och enkelt dela informationen med varandra. Detta garanterar att alla har tillgång till samma information och den smidiga kontakten mellan alla inblandade optimerar processerna på byggarbetsplatsen.

PLANRADARS PROGRAMVARA FÖR BYGGPLANERARE MÖJLIGGÖR EFFEKTIV PROJEKTPLANERING

PlanRadar underlättar och effektiviserar er projektplanering. Med en bärbar dator eller mobil enhet (smartphone såväl som surfplatta), kan ni när som helst ladda upp nuvarande planstatus till programvaran som PDF, JPG eller PNG. Ni kan ladda upp planritningar, vyer, tekniska ritningar, implementeringsplaner, brandskyddsplaner med mera för strukturer på olika nivåer.

Alla planversioner är tydligt strukturerade i programvaran så att ni alltid har fullständig översikt över projektet. Varje gång någon laddar upp en ny planstatus informerar programvaran automatiskt alla berörda personer. Detta säkerställer att alla i projektet alltid är synkade. Tack vare den praktiska planjämförelsen visar programvaran skillnaderna mellan olika planversioner i färg, så ni alltid har en översikt över alla förändringar.

PROGRAMVARA FÖR BYGGPLANERING GER SNABB OCH EFFEKTIV PROJEKTKOMMUNIKATION

Alla teammedlemmar kan lagra information genom att skapa så kallade ärenden. Oavsett om ni vill ändra planen, notera ett konstruktionsfel eller något annat kan ni inom några sekunder få all relevant information direkt på plats och lägga till bilder, dokument och information i text- och ljudformat.

Uppgifter och ansvarsområden kan tilldelas respektive projektdeltagare via ärenden och dess slutförandestatus kan enkelt spåras. Resultatet blir effektiv, digital kommunikation baserad på er och alla byggplanerares planeringsdokument!

Dataskydd är viktigt för oss och därför förblir vi alltid transparenta för våra kunder och skyddar era dokument säkert i vårt moln. Ta reda på mer om funktionerna i PlanRadar och prova en testversion gratis i 30 dagar.

VARFÖR PLANRADAR?

Använd styrkan i PlanRadar för att:

  • Öka konstruktionskvaliteten.
  • Minska kostnaderna.
  • Maximera projektkommunikationen.
  • Spara tid.

 

PlanRadar finns som en app för mobila enheter med alla operativsystem och stöder både Android, iOS och Windows.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen