Blog Post

FULL KONTROLL MED PROGRAMVARA FÖR BYGGPROJEKTLEDNING

15.10.2020 | 5 min läsning

Programvara för byggprojektledning blir allt viktigare, för de senaste åren har en tydlig trend blivit allt vanligare i byggprojekt: De blir mer och mer dynamiska och komplexa. Detta ökar också riskerna för de inblandade – en utveckling som byggprojektledningen måste reagera på. För om projektledning och projektstyrning inte kan uppfylla de höga förväntningarna, finns en risk för förseningar och exploderande kostnader.


Att-tänka-på-utmaningar-i-byggprojekt-är-utmattande-för-en-byggprojektledning
 

I den här artikeln kan ni läsa om:

 • Vad är byggprojektledning?
 • Hur går byggprojektledning till?
 • Vilka utmaningar som finns inom projekthantering.>/li>
 • Hur ni tar kontroll över byggprojektet.
 • Hur PlanRadar projektledningssystem inom bygg hjälper ledningen i byggprojekt att hålla en översikt trots ökande komplexitet.

 

Vad är byggprojektledning?

Byggprojektledning innebär helt enkelt att projektleda ett byggprojekt. Ett byggprojekt kan variera i storlek, omfattning och tidsspann – och kan därför vara mer eller mindre komplext. En annan aspekt som kan bidra med en komplexitet till ett projekt är alla lagar, regler och branschnormer som behövs förhålla sig till. Det är därför viktigt att ansvarig har både rätt kompetens samt rätt verktyg för att framgångsrikt leda ett byggprojekt.

Hur går byggprojektledning till?

Ett vanligt upplägg för byggprojektledning ser ut såhär:

 1. Planering
 2. Projektering
 3. Upphandling & avtal
 4. Genomförande
 5. Överlämning

UTMANINGAR I PROJEKTHANTERINGEN

För projektledning inom bygg finns framförallt dessa utmaningar: att följa budgetar och tidsfrister å ena sidan och säkerställa kvalitet å andra sidan, vilka blir allt svårare. Samordningen och kontrollen av de personer och företag som är inblandade ur teknisk och kommersiell synvinkel, liksom tillhörande dokumentationsinsats, är i sig en stor utmaning.

Ett exempel är inspelningen av aktuell status på byggarbetsplatsen. Om en byggnadsinspektion utförs med projektledning, byggnadsövervakning och byggherren, registreras vanligtvis det aktuella läget i analog form – det vill säga på pappersbyggnadsplaner, på ett anteckningsblock och ett band. Var går projektet enligt plan? I vilka steg eller åtgärder finns det avvikelser? Efter inspektionen sker en sammanfattning i byggplatsens container, under vilken projektregistreringen kompletteras. En logg skapas för vilken data som överförs till elektronisk form – till exempel i form av en Excel-tabell. När allt är klart måste dokumentationen överföras till de berörda personerna. Allt detta kostar tid och pengar och är också benäget för missförstånd. För trots alla ansträngningar kan felkommunikation inträffa eller dokument gå förlorade.

LÄSTIP: Byggappar och digitala projektplaneringsverktyg tar över i en allt mer digital byggbransch.

ingenjör-eller-planerare-på-byggarbetsplatsen
 

BYGGPROJEKT BLIR ALLT MER AUTOMATISERADE

I takt med att byggprojekt blir allt mer dynamiska och komplexa ställs allt högre krav på byggprojektledningen. Det gäller att få ordning och reda på projektet, vad som ska göras och tydliga instruktioner med vem som ska göra det. Många byggprojektledare upplever frustration över att administration tar sådan tid och ändå inte ger en önskvärd helhetsbild eller kontroll över projektet. Därför väljer många att ta till automatiserade verktyg och programvaror för hanteringen av byggprojekt idag.

FÅ KONTROLL ÖVER PROJEKTET

Genom att samla all information om projektet på ett och samma ställe, förslagsvis i en och samma programvara eller byggapp, kan ni få full kontroll över byggprojektet och samtidigt undvika spretiga byggprojekt där många aktörer är involverade i varje projekt. Styr över vilka medlemmar som ska finnas i projektet och dela uppdaterad information enkelt med varandra.

Ni kan enkelt kommunicera inom byggprojektet och risken för missförstånd minimeras enormt, för när något uppdateras, så uppdateras det för alla projektmedlemmar.

LÄSTIPS: Byggappar och digitala projektplaneringsverktyg tar över i en allt mer digital byggbransch.

planradar-är-tillgänglig-för-alla-mobila-enheter
 

PROJEKTHANTERING – PLANRADARS PROJEKTLEDNINGSSYSTEM INOM BYGG SOM LÖSNING FÖR EN DIGITAL BYGGPLATS

PlanRadars programvara visar att projekthantering och projektledning inom bygg är mycket enklare och flexiblare idag. Programvaran finns på Android, iOS och Windows för alla mobila enheter, från smartphones till surfplattor. Appen kombinerar ett antal fördelar för byggprojektledning, som hjälper till med att uppfylla budgetar och tidsfrister:

 • Planerna för hela byggnader fram till enskilda våningar, rum eller objektvyer kan laddas upp som PDF, JPG eller PNG med bara några få klick.
 • Fel eller andra problem registreras med programvaran för byggprojektledning direkt under en bygginspektion på de digitala byggplanerna. Så kallade ”ärenden” skapas i denna digitala konstruktionsdagbok, som kan förses med all viktig information i form av text, bilder eller ljudinspelningar. Ett nytt ärende kan skapas på några sekunder med några få klick. Läs mer om funktionerna i en digital byggdagbok här.

 

LÄSTIPS: Effektiv konstruktionsdokumentation med en digital byggdagbok
 

 • Alla inblandade har realtidsåtkomst till de data som är relevanta för dem oavsett var de befinner sig. Detta påskyndar och förenklar dokumentationsprocessen avsevärt.
 • Kommunikationen med de inblandade och ansvariga för ett byggprojekt är smidig och transparent och kan alltid spåras.
 • Informationen om ett projekt kan när som helst exporteras som PDF- eller Excel-filer – alla datum, åtgärder och beslut om byggprojekt flyter sömlöst in i loggen.
 • Med observatörsfunktionen i PlanRadar kan arbetsförloppet och eventuella problem följas i realtid från kontoret. På detta sätt erkänns avvikelser från målspecifikationer i ett tidigt skede, projektstyrande fördelar och en omedelbar reaktion på utvecklingen är möjlig.
 • Omfattande statistik och utvärderingar för varje projekt visar en överblick över saker och ting – är ärenden fortfarande öppna? Hur långt har framsteg gjorts i de enskilda projektsektionerna? Varför uppstod förseningar? Överskrids budgetar? Vilka är de ansvariga kontakterna?
 • Användningen är mycket enkel och kan läras av lekmän inom några minuter.

 
Slutsatsen: Genom att använda programvaran för projektledning inom bygg kan ledningen bättre möta sitt ansvar för budget och efterlevnad av scheman.
 

LÄSTIPS: Byggdagbok-app eller klassisk konstruktionsdokumentation?
 

FÖRETAG ÖVER HELA VÄRLDEN SPARAR KOSTNADER MED PLANRADAR SOM PROGRAMHANTERING AV PROJEKT

Den digitala byggarbetsplatsen på smartphonen, inklusive all viktig information för de iblandande, medför en mycket specifik besparingspotential för byggprojektledning: Automatiseringen och digitaliseringen av de processer som beskrivs med PlanRadar sparar ledningen i genomsnitt sju timmars arbetstid. Cirka
25 000 projekt världen över bearbetas via appen varje vecka.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen