Bloggen för
bygg- och fastigheter

go

Arkitektprogram: programvara som optimerar arbetsflödet

Alla arbetande arkitekter är bekanta med det faktum att projektarbetet är oändligt. Det finns alltid en detalj eller en liten sak som kan ändras eller förfinas. För faktum är att planeringsprocessen inom arkitekt-projekt består av… läs mer

Hantera uppgifter och brister i fastighetsförvaltning med programvara

Som en viktig representant för ägarens intressen fungerar fastighetsförvaltningen som ett kommunikationsgränssnitt mellan fastighetsägare, hyresgäster och olika externa partners. Med programvaran PlanRadar för fastighetsförvaltning och fastighetsinspektion, säkerställer fastighetsförvaltningen att åtgärder för renovering och underhåll av… läs mer

Är du redo att låta BIM-program förändra ditt företag?

I komplexa byggprojekt kan förseningar och ökade kostnader orsakas av en rad oförutsedda omständigheter, men många problem kan undvikas. Budgetfelaktigheter, designfel, schemaläggningskonflikter och felkommunikation mellan intressenter kan alla förhindras genom ökat samarbete via BIM-program.

Hur bygginspektion används för att förbättra kvaliteten

Bygginspektioner ses ibland som ett ”nödvändigt ont”, ytterligare en uppgift i en redan lång lista över jobb som ska göras för att säkerställa att reglerna på byggarbetsplatsen efterföljs. Även om en bygginspektion är avsedd att… läs mer

En bygg-app som samlar alla uppgifter

Att driva och hantera byggplanering är en krävande uppgift och ju större omfattning som byggprojektet har, desto större risker innebär det. Hur kan man förenkla uppgiftsfördelningen i en allt mer komplex byggbransch med stora fabriker?

BYGGINSPEKTION DIREKT I DIN SMARTPHONE

Bygginspektion är en viktig del av alla byggprojekt. Även om bygginspektionen kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som design- eller byggfaserna, är det minst lika viktigt. Appar för bygginspektion är avgörande för att säkerställa att… läs mer