Blog Post

Programvara som förbättrar egenkontrollen för elinstallationsföretag

01.10.2021 | 5 min läsning

Sedan 2017 då den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft finns det krav på företag som bedriver elinstallationer att ha ett egenkontrollprogram. I den här artikeln går vi igenom vad ett egenkontrollprogram bör innehålla. Vi ger också tips på hur du med hjälp av digitala verktyg kan utforma din egenkontroll på ett sådant sätt att den bidrar till att öka produktiviteten och lönsamheten för ditt företag. Samtidigt som den svarar upp mot de krav som ställs utifrån befintliga lagar och regler.

VAD INNEBÄR EGENKONTROLLPROGRAM FÖR ELINSTALLATIONSFÖRETAG?

Ett egenkontrollprogram kan utformas i system eller dokument där det framgår hur verksamheten kontrolleras och organiseras. Syftet med egenkontrollprogram är att säkerställa att företagets elinstallationer utförs på ett korrekt sätt och av personer med rätt kompetens. I och med införandet av krav på egenkontrollprogram har det övergripande ansvaret för elinstallationen förflyttats från den yrkesverksamma elinstallatören till företaget.

Hur vet jag om de elarbeten som utförs i min verksamhet kräver ett egenkontrollprogram?

Kravet på egenkontrollprogram är riktat mot alla aktörer som bedriver elinstallationsarbete, exempelvis elföretag och kommuner. Elinstallationer behöver inte vara det huvudsakliga verksamhetsområdet, det räcker att ditt företag sysslar med någon form av elinstallationsarbete (exempelvis hantverkare som kopplar ur och i maskiner), för att innefattas av lagen. Om du anlitar ett elinstallationsföretag som utför elinstallationer åt dig är det företaget du anlitar som har krav på sig att ha ett utformat egenkontrollprogram och att vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Hur kommer jag i gång och arbetar med ett egenkontrollprogram?

När du ska starta upp arbetet med företagets egenkontrollprogram krävs det att du i ett första skede:

 • Har full koll på vilka elinstallationsarbeten det är som utförs i företaget.
 • Har tagit reda på vilka regler som är rådande och vad de innebär. Med detta avses elsäkerhetslagen med dess förordning och myndighetsföreskrifter.
 • Sett till att utformade rutiner och processer är anpassade utifrån er verksamhet och att de går i linje med rådande regelverk.

Du bör vänta med att registrera ditt företag hos Elsäkerhetsverket tills du är färdig med ditt egenkontrollprogram. Förutom egenkontrollprogrammet så kan du läsa på Elsäkerhetsverkets hemsida vad du behöver ha på plats innan du genomför en företagsregistrering.

LÄSTIPS: Skapa pålitliga egenkontroller i byggbranschen med digitala verktyg

Vilka krav ställer Elsäkerhetsverket på egenkontrollen?

Hur pass omfattande egenkontrollen ska vara beror på företagets storlek och vilken typ av arbete som utförs. Du kan inte kopiera ett annat egenkontrollprogram rakt av och det är viktigt att egenkontrollen är utformad utifrån just er verksamhet. Om ett egenkontrollprogram inte är tillräckligt omfattande kan det bli föremål för Förvaltningsrätten och i värsta fall bedömas som otillräckligt. Det förekommer också att företag har ett mer omfattande egenkontrollprogram än vad de i själva verket behöver.

Om du till exempel bedriver ett enmansföretag så kan egenkontrollprogrammet vara betydligt enklare i sin utformning, jämfört med egenkontrollprogrammet hos ett större företag med en mer varierad och omfattande verksamhet.

I Elsäkerhetslag (2016:732) framgår kraven för elinstallationsföretag. Företagen ska:

 • Utforma ett egenkontrollprogram som egenkontroll över arbetet utövas genom.
 • Försäkra sig om att de medarbetare som utför elinstallationsarbete besitter rätt kompetens.
 • Garantera att elinstallationen utförs på korrekt sätt, enligt rådande lag och aktuella föreskrifter.
 • Skapa rutiner där elinstallation planeras och utförs.
 • Ha en beskrivning över hur kontroller och uppföljning av det genomförda arbetet sker.
 • Utföra uppföljning av egenkontrollens utförande.

TIPS: På Elsäkerhetsverkets hemsida finns det en handbok som du kan använda som hjälpmedel i arbetet med egenkontrollprogrammet.

DIGITALA MALLAR FÖR EGENKONTROLLEN SOM ÖKAR EFFEKTIVITETEN

När du har ett egenkontrollprogram på plats så har du möjligheten att göra det levande och att dra nytta av arbetet som gjorts vid dess utformning. Detta är någonting som kan öka kvalitén och lönsamheten i företaget.

Ett utmärkt sätt att få en positiv effekt av egenkontrollprogrammet är att använda dig av PlanRadar som ett hjälpmedel och för att skapa mallar till företagets egenkontroll. Med programvaran får du en uppgiftshanterare som kan användas direkt i din mobiltelefon eller surfplatta. PlanRadars digitala verktyg effektiviserar arbetet med egenkontrollen, samtidigt som du minskar risken för att viktig information faller mellan stolarna.

5 fördelar med att använda PlanRadar i arbetet med egenkontroll

 1. Ökad produktivitet då all information som är kopplad till egenkontrollen blir enkel att nå och hantera. Misstag minimeras och det blir lättare att se vem som ska göra vad.
 2. Tydlig överblick över arbetsprocessen, uppföljning och utförda kontroller, vilket förbättrar säkerheten för alla som vistas på arbetsplatsen. Det blir även enklare att se vilken kompetens olika medarbetare har, vem som ansvarar för vad och information om elinstallationer som ska utföras. Denna överblick ökar också möjligheten att identifiera saknad kompetens, vilket kan utgöra underlag för rekrytering eller vidareutbildning av befintliga medarbetare.
 3. Förbättrad kommunikation mellan berörda medarbetare. Tilldela uppgifter till individer och arbetsgrupper och kommunicera genom text, bilder och röstinspelningar.
 4. Back-up av data direkt på plats vid utförandet av egenkontrollen. Detta minskar risken för att viktiga detaljer försvinner eller glöms bort.
 5. Ökad transparens. Informationen kan göras tillgänglig för alla som är involverade i verksamheten, exempelvis underleverantörer. Det blir också enklare att visa upp hur du arbetar med egenkontrollen vid en tillsyn av Elsäkerhetsverket, eller för intresserade kunder och samarbetspartners.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen