Bloggen för
bygg- och fastigheter

go

brandskyddskontroll
brandskyddskontroll

Hur dokumenterar jag det systematiska brandskyddsarbetet på bästa sätt?

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kan många gånger vara tidskrävande på grund av överväldigande administrativa uppgifter eller andra organisatoriska och praktiska hinder som försvårar arbetet. Detta kan begränsa möjligheterna till att skapa en tillförlitlig brandskyddsdokumentation och… läs mer

Allt du behöver veta om en digital byggbesiktning

Byggsektorn har haft en låg produktivitetsökning jämfört med andra industrier, både i Sverige och internationellt. Men i takt med digitaliseringens utveckling inom branschen håller detta sakta på att förändras. En av alla dessa processer som… läs mer

Arkitektprogram: programvara som optimerar arbetsflödet

Alla arbetande arkitekter är bekanta med det faktum att projektarbetet är oändligt. Det finns alltid en detalj eller en liten sak som kan ändras eller förfinas. För faktum är att planeringsprocessen inom arkitekt-projekt består av… läs mer

Konstruktionsfel och hur du kan åtgärda dem med innovativa appar.

Konstruktionsfel/byggfel är mycket vanliga i byggprojekt, och kan förvärras om de inte hanteras rätt. Förutom att fel kan leda till ökade kostnader och förseningar kan själva felhanteringen orsaka stress och ökad arbetsbörda för byggledare och… läs mer

Hantera uppgifter och brister i fastighetsförvaltning med programvara

Som en viktig representant för ägarens intressen fungerar fastighetsförvaltningen som ett kommunikationsgränssnitt mellan fastighetsägare, hyresgäster och olika externa partners. Med programvaran PlanRadar för fastighetsförvaltning och fastighetsinspektion, säkerställer fastighetsförvaltningen att åtgärder för renovering och underhåll av… läs mer

Är du redo att låta BIM-program förändra ditt företag?

I komplexa byggprojekt kan förseningar och ökade kostnader orsakas av en rad oförutsedda omständigheter, men många problem kan undvikas. Budgetfelaktigheter, designfel, schemaläggningskonflikter och felkommunikation mellan intressenter kan alla förhindras genom ökat samarbete via BIM-program.