Bloggen för
bygg- och fastigheter

go

BYGGINSPEKTION DIREKT I DIN SMARTPHONE

Bygginspektion är en viktig del av alla byggprojekt. Även om bygginspektionen kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som design- eller byggfaserna, är det minst lika viktigt. Appar för bygginspektion är avgörande för att säkerställa att… läs mer

Projektplanering för effektiv projektkommunikation

I planeringen av byggprojekt (såsom byggnadsplanering, anläggningsplanering, anläggningsteknik, vägplanering, landskapsplanering eller annan specialplanering), arbetar specialister från olika avdelningar tillsammans. När flera personer från flera olika avdelningar ska samarbeta på det här sättet krävs det en… läs mer

Fastighetsvärderare: det här behöver du veta

Det finns många frågor att ställa sig kring fastighetsvärdering och de som beräknar marknadsvärdet på fastigheter – fastighetsvärderare. Här besvarar vi de vanligaste och viktigaste frågorna som dyker upp i samband med marknadsvärdering av en… läs mer

FULL KONTROLL MED PROGRAMVARA FÖR BYGGPROJEKTLEDNING

Programvara för byggprojektledning blir allt viktigare, för de senaste åren har en tydlig trend blivit allt vanligare i byggprojekt: De blir mer och mer dynamiska och komplexa. Detta ökar också riskerna för de inblandade –… läs mer

Digital ÄTA-hantering för tilläggsarbete

Att tilläggsarbeten dyker upp under byggprojektets gång bör snarare ses som regel än undantag. Med digitala lösningar för ÄTA-hantering / tilläggsarbete kan ni enkelt rapportera ändringar och tillkommande arbetsuppgifter, och på så sätt effektivisera er… läs mer

Skapa en digital byggdagbok med en mall

I en byggdagbok, eller konstruktionsdokumentation som det också kallas, samlas all information om viktiga händelser i ett byggprojekt. Byggdagboken har därför en viktig roll under pågående såväl som efter avslutat byggprojekt, för att se vilka… läs mer

Byggdagbok-app eller klassisk konstruktionsdokumentation?

En byggdagbok används för att sammanfatta det som händer i ett byggprojekt och ur en juridisk synvinkel är det byggdagboken som används när brister i tillhandahållandet av tjänster blir tydliga. Hur regelbundet och fullständigt byggdagboken… läs mer